ИЗБОРИ 2011

Онлайн-справка – Избирателни списъци за Избори 2011

вторник, септември 20th, 2011

http://www.grao.bg/elections/


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г. (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

петък, септември 2nd, 2011

fspprf_14-22-00-000


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

петък, септември 2nd, 2011

fsppr_14-22-00-000


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

петък, септември 2nd, 2011

fspkmf_14-22-00-000


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

петък, септември 2nd, 2011

fspkm_14-22-00-000


Заповед за определяне местата за поставяне на избирателни списъци

петък, септември 2nd, 2011

Заповед за определяне на места за поставяне на избирателни списъци


Заповед за образуване на сборна избирателна секция за селата Косача и Слатино

петък, септември 2nd, 2011

Заповед за образуване на сборна избирателна секция


Заповед за образуване на избирателни секции а

петък, септември 2nd, 2011

Заповед за образуване на избирателни секции а

Заповед за образуване на избирателни секции б


Съобщение за консултации за определяне съставите на СИК – община Ковачевци

петък, септември 2nd, 2011

СЪОБЩЕНИЕ_консултации_СИК