Без категория

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

вторник, април 1st, 2014

 

    На 07.04.2014г. от 13,00 ч. в Община Ковачевци ще се проведе заключителна пресконференция, по Договор № РД 02-29-211/22.04.2013 г., за изпълнение на проект „Изграждане на ресурси за развитие, основани на екология и изкуство” – ХЛЯБ.

Проектът се осъществява с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Сърбия.

 

 

За контакт :

Милена Кирилова

Тел. 0897400666


СЪОБЩЕНИЕ

четвъртък, юли 4th, 2013

 

ДО

ЕКОПАЗАРИ ЕООД

ГР. ПЕРНИК

УЛ. КРАКРА № 24

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

ПЪРВАН ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ – УПРАВИТЕЛ

 

Относно: констатирано незаконно строителство в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище, община Ковачевци, област Перник

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

Във връзка с образувано производство за незаконно строителство по реда на ЗУТ, при извършена проверка на 22.04.2013 г. от служители на община Ковачевци в УПИ ІІ – 155, кв. 9 по плана на с. Калище е констатиран незаконен строеж за което е съставен Констативен акт № 2/22.04.2013г.

Със съдържанието на акта може да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ