Обяви » Проект за изменение на плана на новообразуваните имоти за К.Р. 853 местност Калайджийска, село Ковачевци

скица – проект