Новини »

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Перник
Уведомява работодателите от общините Перник, Радомир Трън, Брезник, Земен и
Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на
програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на
заетостта (ЗНЗ) през м. септември 2017г.

Обява Агенция по заетостта