Обяви »

Заповед № РД 311/29.09.2017 г. на Кмета на Община Ковачевци за прекратяване на процедура по обявяване на инвестиционно намерение „Допълнително водоснабдяване на село Косача, община Ковачевци, област Перник“

SKM_C25817092908360