Обяви » Проект за ПУП с.Лобош

Проект за ПУП ( Подобрен устройствен план) – план за застрояване, който засяга ПИ 62, с.Лобош, община Ковачевци

ПУП с.Лобош