Обяви »

Дирекция „Бюро по труда” гр. Перник


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

08 Декември 2017

 

Работа за селскостопански работници в

Испания и Португалия

 

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник набира 1475 селскостопански работници за Испания и Португалия.

Подробна информация може да се намери на сайта на Агенция по заетостта и на портала за работа в Европа www.eures.bg , работните места са  № 3492, 3493, 3594, 3522 и 3523.

 

Работа в Испания, работни места № 3492, 3493 и 3594

 

За работно място №3492

Свободни работни места – 800

Изисквания към кандидатите :

 • добро физическо състояние, способни да издържат на начина на бране на ягоди и високи температури през пролетта в парници;
 • Опит в селското стопанство;
 • Жени на възраст от 25 до 40 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 38,92 евро/ден;
 • храна и настаняване – за сметка на работодателя;
 • пътуването до Испания се поема от работника, завръщането в България се заплаща от работодателя.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE (идентификационен номер на чужденец) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   05 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

 

 

 

За работни места в Испания №3593 и 3594

 

Свободни работни места – 25 , 50

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени на възраст от 18 до 45 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • нетна заплата – 36,80 евро/ден;
 • храна – заплаща се от работника;
 • настаняване – за сметка на работодателя, ако работника остане до края на кампанията;
 • Работодателя заплаща пътуването до Испания и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • телефон за контакт с работника;
 • документ, който да удостоверява наличието на NIE ( идентификационен номер на чужденец ) и номер на испанска социална осигуровка, ако има предишна заетост (копия на документите).

 

Крайна дата за кандидатстване:   22 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници (етаж 2, стаи 5, 6, 7, 8 и 9) и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

 

Работа в Португалия, работни места № 3522 и 3523

 

Свободни работни места – 200 , 400

 

Изисквания към кандидатите :

 • да могат да работят селскостопанска работа, бране на ягоди и боровинки;
 • Опит в селскостопански дейности;
 • Жени/мъже на възраст от 18 до 50 години.

Заплащане и условия на заетост:

 • Базова месечна заплата – 557,00 евро;
 • Храна – работодателя осигурява средства за храна;
 • настаняване – за сметка на работодателя, работника заплаща режийните разходи;
 • При работно място 3522 работодателя заплаща пътуването до Португалия
 • При работно място 3523 Работодателя заплаща пътуването до Португалия и си удържа стойността  от първата заплата на работника.

Необходими документи:

 • Попълва се апликационна форма

 

Крайна дата за кандидатстване:   12 Януари 2018 г.

 

Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

 

В понеделник 11 Декември 2017г., Дирекция „Бюро по труда” гр.Перник организира информационна среща с лидерите на Ромските организации, за да ги информира за възможностите за работа в Испания и Португалия.