Обяви » Заповед на Кмета на Община Ковачевци

За опазване на селскостопанското имущество и във връзка с осигуряване на необходимите количества груби фуражи за изхранване на селскостопански животни

Заповед