Обяви » Заповед

№ РД 104/20.04.2018г. от Закона за опазване на селскостопанското имущество и във връзка с осигуряване на необходимите количества груби фуражи за изхранване на селскостопанските животни

виж файла: Заповед РД 104