Новини » Предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ за землищата на с. Светля, с. Слатино, с. Сиришник, с. Ракиловци, с. Лобош, с. Ковачевци, с. Егълница и с. Чепино

CEPINO19

EGALNI19

KOVACH19

LOBOSH19

RAKILO19

SIRI19

SLATIN19

SVETLI19