Актуална тема »

 

    

2014-2020

Кметът на Община Ковачевци г-н Васил Станимиров подписа договор с Държавен фонд „Земеделие“ за изпълнение на проект : „Реконструкция на Целодневна детска градина – с.Лобош, община Ковачевци“. Тя ще бъде ремонтирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014 -2020 с помощта на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е 460 808,29 лв.  от които 391 687,05 лв. европейско и 69 121,24 лв. национално съфинансиране.

Бенефициер : Община Ковачевци

Начало : 26.01.2018 г.

Край : 26.01.2021 г.