Новини »

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В КОВАЧЕВЦИ

 

На 21 ноември 2018 г. (сряда) от 11:00 часа, в Дом-паметник „Георги Димитров“ – с. Ковачевци, екипът на Областния информационен център – Перник организира информационна среща на тема:  „Актуални възможности за финансиране от ЕСИФ. Програми, финансирани от Европейската комисия.“.

 

Областният информационен център – Перник като част от мрежата на 28-те информационни центрове е създаден по Проект на Община Перник „Функциониране на Областен информационен център – Перник“ № BG05SFOP001-4.001-0009-C01., финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд.

anons_21.11.2018