Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -62/15.02.2019 год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

За ниви от I- VII катег.- 13.33 /тринадесет  лева и тридесет и три стотинки/ на декар;

 

Ниви  VIII- X катег.- 12.00 /дванадесет лева / на декар;

 

за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

028013

Шаварище

нива

V

4.101

047523

При селото

нива

ІІІ

0.451

047542

При селото

нива

ІІІ

1.706

052541

Доло

нива

ІІІ

5.970

054534

При селото

нива

ІV

2.265

054535

При селото

нива

ІV

0.741

027034

Соколовци

нива

V

3.749

058004

Чифлико

нива

IV

2.443

053534

Зубла

Полска култура

IV

29.570

052536

Зубла

Из.нива

V

14.372

052535

Зубла

Полска култура

V

42.738

026001

Света вода

нива

IV

4.674

026028

Света вода

нива

IV

6.493

026042

Света вода

нива

IV

3.306

026077

Света вода

нива

IV

2.498

027029

Соколовци

нива

V

10.688

027001

Соколовци

нива

V

1.266

027017

Игор дол

нива

V

3.402

038594

Чифлико

нива

9.079

047054

При селото

нива

ІІІ

0.278

047508

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.049

047509

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.101

047510

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.382

047511

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.181

047512

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.138

047513

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.183

047514

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.180

047515

Циганско мосте

нива

ІІІ

0.244

047518

При селото

нива

ІІІ

0.264

047519

При селото

нива

ІІІ

0.884

047543

Циганско мосте

нива

ІІІ

12.652

048542

Герена

нива

ІV

8.536

029021

Дъбето

нива

ІV

4.303

029028

Дъбето

нива

V

6.004

032022

Цветаница

нива

ІV

2.006

032034

Цветаница

нива

ІV

0.676

038888

Чифлико

нива

6.227

062001

Прогоно

нива

ІV

9.773

038885

Чифлико

нива

2.332

029001

Дъбето

нива

ІV

13.427

029026

Дъбето

нива

V

28.140

032019

Цветаница

нива

ІV

10.002

032021

Цветаница

нива

ІV

4.699

065002

Топлико

нива

ІІІ

0.580

065009

Топлико

нива

ІІІ

1.000

038091

Чифлико

нива

10.982

038738

Чифлико

нива

3.098

038752

Чифлико

нива

0.732

033034

Ширините

нива

V

0.251

048533

Герена

нива

ІІІ

6.855

038894

Чифлико

нива

30.037

038755

Чифлико

нива

3.011

060036

Венико

нива

2.216

017011

Егеница

нива

0.499

017012

Егеница

нива

0.200

017016

Егеница

нива

0.917

017045

Егеница

нива

0.638

019007

Кулата

нива

ІV

0.700

019010

Кулата

нива

ІV

0.497

019015

Кулата

нива

ІV

0.500

019017

Кулата

нива

ІV

0.802

019068

Кулата

нива

ІV

0.991

020179

Лаката

нива

ІІІ

1.070

020181

Лаката

нива

ІІІ

2.300

037007

Бекирица

нива

ІІІ

1.578

037051

Бекирица

нива

ІІІ

0.200

037096

Бекирица

нива

ІІІ

0.236

037122

Бекирица

нива

ІІІ

0.902

037132

Бекирица

нива

ІІІ

0.201

037135

Бекирица

нива

ІІІ

0.181

037144

Бекирица

нива

ІІІ

0.500

037152

Бекирица

нива

V

0.097

019027

Кулата

нива

ІV

2.900

019047

Кулата

нива

ІV

1.700

019074

Кулата

нива

ІV

4.200

060018

Венико

нива

ІV

1.182

064059

………….

нива

ІІІ

0.928

064070

Равнище

нива

ІІІ

0.249

064071

Равнище

нива

ІІІ

0.329

018115

Веловин дол

нива

ІV

0.199

018118

Веловин дол

нива

ІV

0.999

018120

Веловин дол

нива

ІV

0.200

018127

Веловин дол

нива

ІV

0.286

064081

Равнище

нива

ІІІ

2.835

021063

…………

нива

ІІІ

0.136

021072

………….

нива

ІІІ

2.654

021073

………….

нива

ІІІ

2.658

021074

………….

нива

ІІІ

2.052

021079

Равнище

нива

ІІІ

0.184

021080

Равнище

нива

ІІІ

0.324

021084

…………

нива

ІІІ

0.099

021086

………….

нива

ІІІ

0.725

023027

Курешница

нива

ІV

1.099

023043

Курешница

нива

ІV

0.897

023074

Курешница

нива

ІV

0.700

036014

Лозето

нива

V

3.852

035008

Ляшковци

нива

V

6.302

035011

Ляшковци

нива

V

1.999

035014

Ляшковци

нива

V

21.346

035016

Ляшковци

нива

V

2.678

651014

Топлико

нива

ІІІ

0.979

059142

Софато

нива

1.410

038878

Чифлико

нива

VI

9.307

038899

Чифлико

нива

VI

5.082

064079

Равнище

нива

ІІІ

3.293

 

 

 

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041036

Джилни рид

нива

IX

3.845

038001

Поповото

нива

VI

9.804

039034

Бърза

нива

VI

4.643

039050

Бърза

нива

VI

1.383

039080

Бърза

нива

VI

1.000

039005

Бърза

нива

IX

6.506

060020

Поляна

нива

IV

1.146

029020

Боровица

нива

VIII

6.734

089021

Ридо

нива

IX

3.500

077005

Вакъло

нива

VI

0.376

091001

Пропалица

нива

VI

2.274

023031

Гърбаница

нива

V

4.573

063017

Милевица

нива

IV

9.921

017010

Горна гръбаница

нива

V

4.885

037003

Поповото

нива

VI

18.606

071007

Лазева махала

нива

IX

15.940

071005

Лазева махала

нива

IX

19.177

072007

Боядж. поята

нива

IX

24.650

072010

Боядж. поята

нива

IX

42.612

 055035

Девебаир

нива

IV

31.008

010006

Аматица

нива

IX

6.043

071013

Лазева махала

нива

IX

9.798

032006

Леската

нива VIII

3.999

032008

Леската нива VIII

4.600

032010

Леската нива VIII

37.728

051010

Поляна нива IV

9.771

053019

Мах. антова нива IV

41.890

 

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

072013

Разкръске

нива

IX

1.122

171025

Писани пояти

нива

IX

10.628

155005

Кофильо

нива

IX

11.889

061004

Кофильо

нива

IX

6.360

140006

Тодорчица

нива

V

10.499

140022

Тодорчица

нива

V

11.233

140001

тодорчица

нива

V

13.328

140015

тодорчица

нива

V

12.107

087001

Адж. слог

нива

VIII

10.099

088001

Адж. слог

нива

VIII

14.607

126004

Адж. слог

нива

VIII

49.985

087006

Адж. слог

нива

VIII

17.926

077007

Радибошки ливади

нива

VIII

3.773

078006

Радибошки ливади

нива

VIII

8.477

131023

Марина падина

нива

VII

6.094

087005

Адж. слог

нива

VIII

3.832

 

 

 

Лобош-

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

041027

Орници

посевна площ

IX

1.100

041022

Орници

посевна площ

IX

4.994

041001

Орници

посевна площ

IX

18.367

042002

Кежаница

нива

IX

2.804

042028

Кежаница

нива

IX

3.570

047001

Крушите

нива

IX

5.000

047007

Крушите

нива

IX

2.588

044004

Крушите

нива

IX

1.099

044008

Крушите

нива

IX

2.181

043018

Крушите

нива

IX

2.502

041025

Орници

посевна площ

IX

11.222

041008

Орници

посевна площ

IX

5.201

 

 

 

 

Ковачевци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

120002

Пузалка

нива

III

 4.165

078003

Куслук

нива

IX

7.881

122013

Леви дол

нива

IX

0.674

066004

Иловица

нива

III

0.720

066009

Иловица

нива

III

3.413

066002

Иловица

нива

III

20.636

044014

Иловица

нива

2. 290

057011

Косачка река

Нива

ІІІ

2.400

069005

Дж. Чука

Нива

VІІ

1.549

116034

Лаженски рид

Нива

VІІ

1.220

116010

Лаженски рид

Нива

VІІ

15.435

116011

Лаженски рид

Нива

VІІ

30.070

116027

Лаженски рид

Нива

VІІ

4.027

070009

Лаженски рид

Нива

VІІ

2.614

070014

Лаженски рид

Нива

VІІ

3.308

070016

Лаженски рид

Нива

VІІ

7.104

070018

Лаженски рид

Нива

VІІ

13.222

047002

Косачки рид

Нива

III

8.910

008003

Киселица

Нива

VIII

2.820

008001

Киселица

 

Нива

III

4.336

056009

Чуката

нива

III

0.642

056001

Бостано

нива

III

0.581

 

 

 

Ракиловци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

014026

До къщи

Изост.нива

V

13.035

015006

Над поята

Из.нива

V

1.796

015020

На дъбо

Из.нива

V

33.212

015025

Макличето

Из.нива

V

2.415

035024

При валого

Из.нива

V

8.295

036001

Поятище

Из.нива

V

4.695

036006

Поятище

Из.нива

V

10.813

036021

Кюркчийското

Из.нива

V

2.657

036030

Под средни рид

Из.нива

V

2.715

036046

Под средни рид

Из.нива

X

2.405

036052

Над поята

Из.нива

X

7.401

041001

Мали рид

Из.нива

X

2.778

041008

Пл. осое

Из.нива

X

5.441

053022

Носовица

нива

VI

4.239

060006

Орниче

нива

VI

3.982

060025

Орниче

нива

VI

13.427

060030

Дяковото

нива

VI

5.600

112002

Колчукар

нива

VI

4.099

057030

Крушите

из. нива

VI

4.162

058047

Под къщи

из. нива

VI

6.294

041017

Пл. осое

Из.нива

 X

8.020

042003

Пладнище

Из. нива

 X

9.053

057038

Крушите

Из.нива

VI

9.971

 

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

024001

Чифлика

нива

V

5.275

024003

Чифлика

нива

V

3.598

024008

Чифлика

нива

V

0.951

024011

Чифлика

нива

V

1.067

024013

Чифлика

нива

V

4.907

024020

Чифлика

нива

V

2.239

024028

Чифлика

нива

V

4.483

029043

Отжиница

нива

VI

0.509

029065

Отжиница

нива

VI

2.066

029092

Отжиница

нива

VI

2.761

029073

Отжиница

нива

VI

1.495

029084

Оджиница

нива

VI

2.122

029103

Отжиница

нива

VI

2.190

029113

Отжиница

нива

VI

1.432

029031

Оджиница

нива

VI

0.401

029032

Оджиница

нива

VI

0.293

029055

Оджиница

нива

VI

0.898

029117

Отжиница

нива

VI

5.858

029007

Над воденицата

нива

VI

4.498

029008

Над воденицата

нива

VI

0.833

029010

Оджиница

нива

VI

2.871

029028

Каменитото

нива

VI

0.812

029072

Отжиница

нива

VI

0.159

029109

Отжиница

нива

VI

0.772

029020

Отжиница нива VI

0.575

029022

Отжиница нива VI

1.171

 

025011

Присое

нива

X

24.281

018005

Локмите

нива

V

7.835

018032

Локмите

нива

V

9.431

018031

Локмите

нива

V

3.792

018033

Локмите

нива

V

8.193

025004

Присое

полска култура

X

36.337

025005

Присое

полска култура

X

13.388

 

 

 

 

Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

000005

Чепино

нива

VII

24.750

000120

Чепино

нива

VII

136.357

 

 

 

 

 

КАЛИЩЕ

 

 

 

 

 

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДЕКАРИ

нива

IX

ПИ   102001

мусеница

2.885

нива

V

ПИ   103011

мусеница

3.709

нива

V

ПИ   103032

мусеница

0.663

нива

V

ПИ   107011

могилите

0.692

нива

V

ПИ   112008

кръсто

1.291

нива

V

ПИ   112016

кръсто

6.777

нива

V

ПИ   112032

кръсто

3.615

нива

V

ПИ   124002

егреко

3.565

нива

V

ПИ   124008

егреко

3.665

нива

V

ПИ   125013

димов лак

9.482

нива

V

ПИ   150009

мах.джалевци

6.284

нива

V

ПИ   150011

мах.джалевци

1.801

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

 

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

013008

Падина

нива

IX

5.500

013009

Падина

нива

IX

5.199

013010

Падина

нива

IX

3.512

013015

Падина

нива

IX

1.100

013018

Падина

нива

IX

9.300

013021

Падина

нива

IX

9.298

013030

Падина

нива

IX

2.000

013034

Падина

нива

IX

10.802

012007

Поляна

нива

IV

2.100

012009

Поляна

нива

IV

2.500

012010

Поляна

нива

IV

3.000

014009

Милевица

нива

IX

5.014

014012

Милевица

нива

IX

0.995

014013

Милевица

нива

IX

2.127

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 19.03.2019 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.03.2019 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 19.03.2019 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 19.03.2019 год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.