Актуална тема » Планирани прекъсвания на ел.захранването на територията на Пернишка област 15-19 април 2019 г.

Планирани прекъсвания за Западна България в периода 15-19.04.2019

Планирани прекъсвания за Перник за периода 15-19.04.2019

Перник_11_04_2019