Новини »

  ПРОТОКОЛ

   от

Проверка на адресни регистрации по постоянен и настоящ  адрес, извършени в периода

01.05.2018 г. до 30.04.2019 г.

на територията на община Ковачевци за спазване на изискванията на чл. 92 и чл.99а от Закона за гражданска регистрация.

ПРОТОКОЛ ЗГР ПРОВЕРКА