Обяви »

СПИСЪК на класираните кандидати от проведения конкурс за длъжност ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 

 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-221/25.06.2019г. на Кмета на община Ковачевци, реши:

 

Обявява окончателните резултати и класира кандидатите, както следва:

На I-во място: Арх. Пламен Болдов  – 9,95 точки;

На II-ро място: Гергана  Белева – 8,41 точки.

 

 

 

ИВО СИМЕОНОВ….(п)…..

Председател на конкурсната комисия

26.06.2019г.