Новини »

УВАЖАЕМИ   ЖИТЕЛИ,

 

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ  ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНАТА НА ЧЛ.70 ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,

 НА 10.09.2019г. (вторник) ОТ 09.00  ДО  12.00 ЧАСА  В  СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОВАЧЕВЦИ,  ЕКСПЕРТИ ОТ ТП НА НОИ –ПЕРНИК, ЩЕ  ПРОВЕДАТ КОНСУЛТАЦИИ  ЗА ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ПО-БЛАГОПРИЯТНА ФОРМУЛА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ,  ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ!

                       ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ