Новини »

СЪОБЩЕНИЕ

С настъпване на есенно – зимния сезон (ЕЗС) се понижават средноденонощните температури и възниква необходимост от отопление на сгради, с което значително се увелечават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор. В тази връзка Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура “ Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация, за разпространението й сред населението.

Брошура