Актуална тема »

СЪОБЩЕНИЕ

Изработен е проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК и чл. 28 от ЗНА, можете в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение да депозирате писмени предложения, мнения и препоръки  по предоставения  проект на Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци в  Община Ковачевци, в Центъра за административно обслужване, както и на ел. адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта  на нормативния акт и с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаването му  в сградата на Общинска администрация -  Ковачевци или от публикувания по-долу проект за решение с мотивите за приемането му.

dokladna_promiana_NMD 2020

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА МЕСТНИ ДАНЪЦИ 2020 (1)

Promiana_NMD 2020