Обяви »

О Б Я В А

Дирекция „Бюро по труда” –Перник набира селскостопански работници за бране на ягоди и боровинки за сезон 2020 г. в провинция Уелва, ИСПАНИЯ

 

Изисквания към кандидатите:

 

- възраст от 18до 45 години;

- физически годни и психически здрави за селскостопанска работа;

- опит в селското стопанство е предимство.

 

Заплащане и условия на заетост:

 

- Заплащане – 42,86 евро/ден бруто. След удържане на данък и социално осигуряване нетното възнаграждение е 39,12 евро/ден. Заплащането е на месец и се извършва по банков път; 

- Трудов договор – временен трудов договор с изпитателен срок, на пълен работен ден – 7 часа на ден с почивка от 30 минути от понеделник до събота/ 39 часа седмично/;

- Настаняване–къщите се осигуряват безплатно от фирмата /в стая живеят между 4 и 6 човека, разполагат със спални принадлежности, прибори за хранене, оборудвана кухня. Разходите за газ, ток и вода са за сметка на работника-25 евро на месец. Храната е за сметка на работника. Може да се пазарува близо до мястото на настаняване. Превозът от мястото на настаняване до мястото на работа е за сметка на работодателя;

- Пътуване до Испания и обратно – работодателят организира пътуването и осигурява подходящ транспорт, като разходите по пристигането в Испания ще се възстановят от работника. Връщането до България се заплаща от работодателя, ако работника остане до края на кампанията и договора е изтекъл. Цената на билета е 120 евро или 235 лв. в едната посока.

 

Ще бъдат проведени интервюта с представител на фирма  ФЛОПОРАН:

 

             в гр. София на 11.02.2020 г. от 09,00 часа

             в гр. Пловдив на 12.02.2020 г. от 09,00 часа

 

На интервюто кандидатът представя:

                 -       лична карта, чийто срок на валидност изтича най-малко след 6 месеца

                 -       документ за ЛНЧ – N.I.E - ако има такъв издаден

                 -       актуален телефонен номер.  

Срок за записване на кандидатите:   10 февруари 2020 г. 

                         

в Д”БТ”- Перник  при трудовите посредници /етаж 2, стаи 5, 6, 7,  8 и 9/ и

във филиалите в гр.Радомир, гр.Брезник и гр.Трън.

Obiava Ispania