Обяви »

 

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД 55/12.02.2020г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №45 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

 

 

          Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Лобош, на територията  на община Ковачевци, както следва:

 

 

С. ЛОБОШ

 

Ползвател

БЗЗ

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

 
„ПНП 2016″ ЕООД 36

1.478

1.582

42019 42.19  
„ПНП 2016″ ЕООД 36

0.849

1.099

42013 42.13  
„ПНП 2016″ ЕООД 43

0.813

1.044

45005 45.5  
„ПНП 2016″ ЕООД 46

0.717

0.717

41003 41.3  
„ПНП 2016″ ЕООД 43

0.656

0.702

44001 44.1  
„ПНП 2016″ ЕООД 43

0.644

0.672

43006 43.6  
„ПНП 2016″ ЕООД 43

0.616

0.627

44009 44.9  
„ПНП 2016″ ЕООД 46

0.399

2.327

41004 41.4  
„ПНП 2016″ ЕООД 36

0.302

0.748

4 0.4  
„ПНП 2016″ ЕООД 41

0.251

2.327

41004 41.4  
„ПНП 2016″ ЕООД 48

0.218

0.729

5008 5.8  
„ПНП 2016″ ЕООД 37

0.150

0.417

42001 42.1  
   

7.093

     
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 17

2.393

11.090

35001 35.1  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 13

1.987

3.194

34034 34.34  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 13

1.391

1.745

34060 34.60  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 13

0.384

0.403

34010 34.10  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 7

0.288

2.881

31009 31.9  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 17

0.258

3.062

36001 36.1  
„СТЕФАН-ДЕЯНОВ“ ЕООД 13

0.052

11.090

35001 35.1  
   

6.753

     
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ 11

2.464

2.839

33034 33.34  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ 11

2.089

2.202

33049 33.49  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ 1

0.985

1.000

32022 32.22  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ 19

0.757

1.874

30027 30.27  
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДЕЯНОВ 19

0.028

0.719

30001 30.1  
   

6.323

     
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ 3

0.508

11.090

35001 35.1  
   

0.508

     
МАРИЯ ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА 27

0.097

2.287

40001 40.1  
   

0.097

     
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 20

0.782

1.874

30027 30.27  
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ 20

0.574

0.574

30050 30.50  
   

1.356

     
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 8

1.696

2.287

40001 40.1  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 4

1.517

1.554

29021 29.21  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 9

1.253

2.905

37007 37.7  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 9

0.788

1.727

39001 39.1  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 25

0.761

1.270

40016 40.16  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 4

0.528

0.556

29066 29.66  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 4

0.518

0.549

29046 29.46  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 4

0.395

0.406

29010 29.10  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 28

0.322

2.287

40001 40.1  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 8

0.260

1.270

40016 40.16  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 8

0.016

3.387

18022 18.22  
СНЕЖКА БОЯНОВА ДЕЯНОВА 9

0.011

0.678

38011 38.11  
   

8.065

               

 

в размер на средното годишно рентно плащане за землището, което за село Лобош е 10 лева.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г./

 

ВБ