Обяви »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД -65/14.02.2020 год.

 

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 14.00/ четиринадесет лева / на декар;

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 12.50 /дванадесет лева и петдесет стотинки/ на декар;

 

за срок от една стопанска година /2019-2020 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:

 

 

Егълница

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

 

054536

При селото

пасище, мера

ІІІ

2.507

054686

Ридо

Изп.ливада

ІІІ

3.231

054560

Барата

Изп.ливада

ІІІ

8.959

054680

Барата

пасище, мера

IV

3.099

049569

Денка

Изп.ливада

ІІІ

2.963

049580

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.405

049637

Денка

Изп.ливада

ІІІ

1.441

049631

Денка

Изп. ливада

ІІІ

1.274

050519

Денка

Изп. ливада

V

2.558

050528

Денка

Изп. ливада

V

1.754

050524

Денка

Изп. ливада

V

0.918

050516

Денка

Изп. ливада

V

1.048

050517

Денка

Изп. ливада

V

1.283

058014

Чифлико

Изп.ливада

IV

6.920

038597

Чифлико

изп. ливада

0.704

048508

Герена

изп. ливада

ІV

0.316

048509

Герена

изп. ливада

ІV

0.324

048518

Стубело

изп. ливада

ІV

0.290

048528

Стубело

изп. ливада

ІV

0.739

048554

Стубело

изп. ливада

ІV

1.037

048558

Герена

изп. ливада

ІV

0.693

049505

При селото

изп. ливада

ІV

0.988

049507

При селото

изп. ливада

ІV

1.774

049516

Стубело

изп. ливада

ІV

1.891

049648

Денка

изп. ливада

ІІІ

1.114

038821

Чифлико

изп. ливада

0.277

038823

Чифлико

изп. ливада

1.398

038590

Чифлико

ливада

VI

0.192

049509

При селото

ливада

IV

0.899

045501

При линията

изп. ливада

ІІІ

2.585

048501

При селото

ливада

IV

0.288

048530

Герена

Изп. Ливада

ІV

0.270

049617

Денка

изп. ливада

ІІІ

0.425

049622

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.987

042505

Веловин дол

ливада

ІІІ

5.893

042503

Веловин дол

ливада

ІІІ

6.739

041511

Тризленица

изп. ливада

ІІІ

17.929

049607

Денка

Изп.ливада

ІІІ

0.278

042507

Веловин дол

ливада

ІІІ

11.434

038650

Чифлико

Изп. ливада

1.057

038661

Чифлико

ливада

VI

0.530

047535

Курешница

изп. ливада

ІІІ

1.969

041506

Тризленица

изп. ливада

ІV

2.218

046187

…………..

ливада

ІІІ

1.428

041510

Тризленица

Пасище, мера

ІІІ

5.114

055555

Шаварище

Пасище, мера

V

1.900

055559

При Николини

Пасище, мера

V

2.409

055615

присое

храсти

ІІІ

7.028

038771

Чифлико

Изп.ливада

VI

1.048

038781

Чифлико

Изп.ливада

VI

2.094

038802

Доло

Изп.ливада

VI

1.469

038804

Чифлико

Изп.ливада

VI

1.078

038849

Чифлико

Изп.ливада

VI

20.546

038850

Чифлико

Пасище,мера

VI

7.693

038861

Чифлико

Пасище,мера

VI

4.178

038870

Доло

Изп.ливада

VI

4.309

 

Сирищник

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

090002

Поляна

ливада

IV

4.933

003018

Преслъп

пасище, мера

IX

2.571

018013

Долна Гърбаница

ливада

III

3.606

018019

Долна Гърбаница

ливада

III

6.277

063022

Умище

ливада

IV

5.819

063002

Милевица

ливада

IV

2.000

089003

Ридо

ливада

IX

0.913

063021

Умище

ливада

IV

1.641

053005

Поляна

Пасище, мера

ІV

13.604

053014

Мах. Антова

Пасище, мера

ІV

5.411

087017

Каладжийска

ливада

VIII

10.309

063044

Милевица

ливада

IV

23.337

062013

Милевица

пасище, мера

IX

61.787

063053

Ранова бахча

ливада

IV

3.202

048016

Крънчов дол

Пасище, мера

IX

3.868

089001

Ридо

ливада

IX

4.770

087018

Каладжийска

ливада

VIII

30.752

020004

Махала Бинева

Ливада

V

1.973

044017

Пропалица

пасище

IX

13.579

 

Косача

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

114010

Конярица

ливада

IV

2.684

114031

Конярица

ливада

IV

2.378

065007

Бунчиница

ливада

IX

3.221

056010

Смърдан

ливада

5.094

056015

Смърдан

ливада

0.942

056016

Смърдан

ливада

1.594

056019

Смърдан

ливада

2.2.632

055059

Смърдан

ливада

13.939

055065

Дрене

ливада

4.182

056020

Смърдан

ливада

1.591

056032

Смърдан

ливада

0.566

056036

Смърдан

ливада

0.407

056040

Смърдан

ливада

0.805

058009

Гусоица

Пасище, мера

IX

6.431

065007

Бунчиница

ливада

IX

3.221

065018

Валого

ливада

IX

11.340

065029

Клисура

ливада

IX

2.769

065036

Валого

ливада

IX

9.694

037008

Заимица

Пасище, мера IX

7.558

037007

Заимица

Пасище, мера IX

6.792

037009

Заимица

Пасище, мера V

4.172

 

Ковачевци

Номер на имот Местност НТП

Категория

Площ/ дка
119001 Пузалка Пасище, мера

III

   4.364
121003 Пузалка Пасище, мера

III

   4.455
044019 Иловица Пасище, мера

1.834
004003 Поятата Пасище, мера

VIII

2.353
004006 Поятата Пасище, мера

VIII

0.832
009012 Kиселица храсти

VIII

7.132
031002 Косачки рид Пасище, мера

VIII

13.090
052001 Косачка река Пасище, мера

VII

3.411
058028 Дж. чука храсти

VII

2.025
058029 Дж. чука Пасище, мера

VII

2.632
061003 Голи рид Изост.тр.насаждения

VII

5.715
062002 Лаженски рид Пасище,мера

VII

2.132
063002 Лаженски рид ливада

VII

7.133
064020 Лаженски рид храсти

VII

1.944
120001 пузалка ливада

III

1.135
070001 Лаженски рид Пасище,мера

VII

31.050
056018 Косачка река храсти

III

1.169
056017 Косачка река храсти

III

4.785
056011 Косачка река Пасище,мера

III

1.225

 

с. Светля

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/дка

027013

Крушите

ливада

X

1.056

027033

Череша

Изп.ливада

X

0.127

027036

Череша

Изп.ливада

X

0.517

027042

Череша

Изп.ливада

X

0.431

027008

Череша

Изп.ливада

X

4.020

029111

Отжиница

Пасище, мера

VI

7.037

028021

Петкова поята

Изп.ливада

X

8.322

019034

Панджиница

Изп.ливада

V

0.232

019043

Панджиница

Изп.ливада

V

0.761

 

027049

Череша

Изп.ливада

X

0.086

027053

Череша

Пасище

X

127.022

 

Ракиловци

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

ПИ  000087

ПЛОЧИ

Пасище

ІХ

2.522

ПИ  000091

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

5.572

ПИ  000216

ДЪЛГО ЛИВАДЕ

Пасище

ІХ

4.203

ПИ   000377

МЕМЧУРИЦА

Ливада

ІХ

16.827

ПИ   000282

РОВИНА

Пасище

ІХ

3.467

ПИ 000416

СВЕТА ТРОИЦА

Пасище

ІХ

0.355

ПИ 001001

НАД ПОЯТА

Пасище

ІХ

6.056

ПИ  002001

НАД ПОЯТА

Пасище

ІХ

2.425

ПИ  007001

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище

ІХ

11.742

ПИ  007003

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище

ІХ

8.881

ПИ  008001

ГОЛЕМО ОСОЕ

Изп. ивада

ІХ

12.293

ПИ  009013

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище

ІХ

1.860

ПИ   009016

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище

ІХ

6.488

ПИ 010001

СТАМИРНИЦА

Пасище

V

5.819

ПИ   019001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

7.071

ПИ 020001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

24.031

ПИ   021001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

5.566

ПИ   022001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

4.514

ПИ   023001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

16.201

ПИ 024001

ДРЕНО

Пасище

ІХ

9.707

ПИ  025001

КИТКА

Ливада

ІХ

0.251

ПИ  025010

КИТКА

Ливада

ІХ

5.411

ПИ  025011

КИТКА

Ливада

ІХ

6.742

ПИ 025017

КИТКА

Ливада

ІХ

12.672

ПИ  028001

ПЛОЧИ

Пасище

ІХ

22.930

 

С. Калищe        
НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДЕКАРИ
ливада IX ПИ   056010 огорски дол 3.163
ливада IX ПИ   056012 огорски дол 2.388
ливада IX ПИ   056015 огорски дол 1.631
ливада IX ПИ   056019 огорски дол 2.720
ливада IX ПИ   056033 огорски дол 2.188
ливада V ПИ   056049 огорски дол 3.207
ливада V ПИ   056077 огорски дол 1.427
ливада IX ПИ   056078 огорски дол 5.050
ливада IX ПИ   056080 огорски дол 4.561
ливада IX ПИ   056083 огорски дол 6.652
ливада IX ПИ   056084 при поповци 3.344
ливада IX ПИ   056086 при поповци 4.855
ливада V ПИ   072001 Бачевци 3.470
ливада V ПИ   092001 Бреске 1.569
ливада V ПИ   093005 Бреске 1.016
пасище-МЕРА V ПИ   094025 Бреске 3.158
пасище-МЕРА IX ПИ   101001 Мусеница 25.027
ливада V ПИ   104034 При гробищата 2.880
ливада V ПИ   104036 При гробищата 2.969
ливада V ПИ   105011 Могилите 2.627
пасище-МЕРА V ПИ   105015 Могилите 1.917
ливада V ПИ   105024 Могилите 0.510
ливада V ПИ   105025 Могилите 0.557
ливада VI ПИ   109086 Загрането 2.793
ливада V ПИ   111001 калишки дол 2.828
ливада V ПИ   111008 калишки дол 1.557
ливада V ПИ   111009 калишки дол 0.778
ливада V ПИ   111035 калишки дол 7.188
ливада V ПИ   111036 калишки дол 3.233
ливада V ПИ   111037 калишки дол 2.941
ливада V ПИ   111038 калишки дол 4.988
ливада V ПИ   111040 калишки дол 1.474
ливада V ПИ   111054 калишки дол 6.148
ливада V ПИ   111055 калишки дол 2.938
ливада V ПИ   111080 калишки дол 5.182
ливада V ПИ   111081 калишки дол 2.255
ливада V ПИ   111084 калишки дол 1.559
ливада V ПИ   158001 Бачевци 1.030
ливада IX ПИ   162001 Мусеница 1.101
храсти IX ПИ  056027 Огорски дол 0.370
храсти V ПИ  105003 Могилите 1.310
храсти V ПИ  111010 Калишки дол 3.597
храсти V ПИ  111039 Калишки дол 1.516
храсти V ПИ  111062 Калишки дол 10.150
храсти V ПИ  111011 Калишки дол 0.340

 

 

 

 

С. СЛАТИНО ЕКАТТЕ: 67266                    

030024

Градище

Пасище, мера

IX

55.498

 

 

 

 

 

С. Чепино

Номер на имот

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

000019

Чепино

ливада

     VI

2.308

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 25.03.2020  год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  26.03.2020 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 25.03.2020  год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 25.03.2020  год. в деловодството на община Ковачевци.

 

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.