Обяви »

Дирекция „Бюро по труда “ Перник

   Уведомява работодателите от общините Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м.февруари 2020 г. , както следва:

Обява Бюро по труда – Перник