Новини »

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –КОВАЧЕВЦИ,ОБЛАСТ ПЕРНИК

с.Ковачевци-2450;тел. 0885 73 74 17

      

 

П О К А Н А

 

За публично обсъждане на  Отчета на Бюджет 2019г. на Община Ковачевци

 

Предстои приемането на Отчет за изпълнението на Бюджета на Община Ковачевци за 2019-та година.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  и чл.42, ал.1 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ковачевци, Председателят на Общински съвет – Ковачевци организира публично обсъждане на Отчета на Бюджета за 2019г.

Обсъждането ще са проведе на 26.05.2020г. (вторник) от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Ковачевци, при строго спазване на всички противоепидемични мерки в период на извънредна епидемична обстановка.

         Каним населението на община Ковачевци, ръководители на звена от бюджетната сфера, общински съветници, кметски наместници на населени места в общината и цялата общественост, да вземат участие в обсъждането на Отчета на Бюджета за 2019г.

 

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или да изпратите  на  електронен адрес: oba_kovachevtsi@abv.bg

 

 

ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КОВАЧЕВЦИ