Обяви »

Заповед №РД 270/25.06.2020 г. относно настъпване на втори етап „Восъчна зрялост“ на посевите от зърно – житни култури на територията на община Ковачевци.

Заповед №РД 270 от 25.06.2020 г.