Обяви »

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ,

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС,  започна разработването на План за интегрирано развитие на община Ковачевци за периода 2021-2027 г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите 7 години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Предвид създадената извънредна COVID-ситуация и липсата на възможност за анкета на живо и/или провеждането на работни срещи с Вас, попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на плана!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWfpbSuFE9SFNUVwBhnC-nl7WsGVZU2E_j_CMb-LFSv5DI2Q/viewform

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!