Новини »

График комисията за разглеждане на предварителни регистри по чл. 72 , ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Баланс на масиви  и Баланс по ползватели ще се проведе както следва:

График