Обяви »

 

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

уведомява собствениците на пчелни семейства, че на 05.09.2020 г., от 06.00 до 11.00 часа и от 18.00 до 20.00 часа,  ще се извърши наземно третиране с препарат „Алга“ 900 и „Ридомил Голд“ срещу колорадски бръмбар и мана в посеви с картофи, находящи се в землището на село Ковачевци

Предвидените за третиране площи са разположени в махала „Калайджийска“

За организиране и провеждане на третирането телефон за връзка –0896676449

На основание чл. 10 от Наредба №13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне.