Обяви »

Общинска преброителна комисия Ковачевци, уведомява заинтересованите граждани,че

съгласно т. IV.2. от Инструкция за организация, подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.  от 15.09.2020 г. стартира кампанията по набиране на преброители и контрольори,  с продължителност до 30.10.2020 година.

Документите за кандидатстване ще се приемат в деловодството на  община Ковачевци

  • Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител;
  • Информация и съгласие за обработка на лични данни, което всеки кандидат следва да подпише;
  • Автобиография;