Обяви »

Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 07 декември – 11 декември  2020 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Билинци

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  / -  Кошарево

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Долна Секирна

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Кошарево:   000339  ,

На 10. 12. 2020 г.  /08:31 – 13:00 ч.  / -  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 12:01 – 16:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ребро:

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Брезник:   Д Л С Витошко-Студена

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Видрица:   Видрица  ,  Парцел VІІ-94в,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Гърло:   Общ. Брезник

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Конска:   УПИ  ІІІ-202,  Кв. 6  ,    Кв. 26, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Муртинци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Кривонос

Община Земен

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Габровдол

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Горна Глоговица

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Дивля:   Мах. Кукувичарска  ,  Мах. Фильова

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Долна Врабча

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Еловдол:   IV-355 Кв. 23  ,  Кв. 15

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Калотинци

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Мурено:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Смиров Дол

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Калище:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   М.  Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  17а,  С.  Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад. Район 123  ,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, Мах. Каладжийска

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.     ; 15:00 – 16:30 ч.  / -  Косача:   Мах. Дръжкарска, Къща, Къща, Мах. Малинова

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   М.  Циганка  ПИ-5,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  Циганка

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 16:30 ч.     ; 08:46 – 09:30 ч.  / -  Лобош:   Яз. Пчелина

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв. 49  ,  XXXII, Кв. 54а  ,  М.  Циганка  Пи-5,  Махала Калайджийска  ,  НУПИ  1, Масив 1, С. Ковачевци  ,  НУПИ  1146, Мах. Стаменкова  ,  НУПИ  17а,  С.  Ковачевци  ,  НУПИ  №1,  Кад. Район 123  ,  С.  Ковачевци,  Общ.  Ковачевци Местност Яз.  Пчелина  ,  УПИ  XІІ-343 Кв. 36  ,  УПИ -XIII,  Кв. 53а  ,  Циганка  ,    Жил. Сграда, Къща, Мах. Каладжийска

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Лобош:   НУПИ  14  ,    Яз. Пчелина

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Ракиловци:   Къща

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Светля:   336,  М.  Сред Селото  ,  УПИ  XIX-298 Кв. 22  ,    До Черквата

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Сирищник:   УПИ  IV-1161 Кв. 39  ,  УПИ  XIII Кв. 30  ,  УПИ  XIV Кв. 30  ,  УПИ  ІV-494,  Кв. 38  ,    Мах. Денева

На 09. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:30 ч.  / -  Слатино,  Общ.  Ковачевци

Община Перник

На 07. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /08:31 – 16:00 ч.  / -  Драгичево:   XXXIV-1087 Кв. 38  ,  Васил Априлов  8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Възраждане  58, 58, 1, 69, 1,  Долно Драгичево  ,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7,  Кракра   1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Никола Вапцаров  13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,    Е-79, Гл. Път Е-79, Гл. Път Е79, Магистрала

На 07. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 09. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  /   На 11. 12. 2020 г.  /10:00 – 16:00 ч.  / -  Рударци:   Xcvi-2228, Кв. 21  ,  Балчик  4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21,  Борова Гора  2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3,  Боровец  4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а,  Бургас  11, 15, 22, 9, 19, 5, 13,  Варна  16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19,  Дулова  ,  Земен  6, 4, 3, 5, 2, 1,  Изгрев  38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7,  Кало  98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8,  Местн. Кало  ,  Металург  12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а,  Михаил Дойчев  24, 28,  Пирин  ,  Пловдив  27,  Самоков  6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  8, 2, 4 Къща, 12,  УПИ  LXXXIV-2229, Кв. 21.   Ястребец  2, 5, 6, 7

На 09. 12. 2020 г.  /09:30 – 14:00 ч.  / -  Големо Бучино:   X-145, Кв. 13  ,  Кедър  2, 11, 17,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, . 43, 92, 61, 51а, 39, 19,  Македония  16,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а,  Струма  15, 21, 3,  УПИ  I-2,  Кв. 1  ,  УПИ  IV-8151 Кв. 15  ,  УПИ  VIII-184 Кв. 48  ,  УПИ  XVI-117 Кв. 19  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,    ПИ 042002  М.  Манастира, 256, 5, Къща, 12

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 14:00 ч.  / -  Перник:   Блокове На Р-К Тева  42,  Кв.  Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Мах. Лалова  484, 71,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Урса  16, 4, 5,  Цоф Бараки  ,  Юрий Гагарин  Кв. Мошино, 1, 15, 1.

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 14:00 ч.     ; 15:00 – 16:00 ч.  / -  Люлин,  Общ.  Перник:   С.  Люлин,  М.  Чокладиновец

На 10. 12. 2020 г.  /13:31 – 16:00 ч.  / -  Перник:   Юрий Гагарин  1.

На 10. 12. 2020 г.  /15:00 – 16:00 ч.  / -  Перник:   Блокове На Р-К Тева  42,  Кв.  Тева  43 И 44,  Крали Марко  16, 18, 22, 26, 24, 2, 20,  Максим Горки  11,  Мах. Лалова  484, 71,  Младен Стоянов  33, 11, 15б, 11, 15а, 13, 11, 13, 13,  Силистра  67,  Сини Вир  1, 1в, 26, 10, 29, 16, 24, 1а, 27, 24,   Съединение  31, 11, 19, 9, 17, 22, 12, 9, 29, 24, 25, 27, 23, 12, 21, 7, 16, 13, 8, 26, 15,  Тева  38, 39, 38, 39, 19, 35, 36, 40, 1, 42, 37, 13, 43, 41, 44, С/У Демо, 72, 65, 69, 70, 63, 75, 66, 15 72, 77, 73, 67, 74, 71, 68, 78, 76,  Тева /Къщи/  10а,  Трети Март  16, 5, 11, 13, 10,  Урса  16, 4, 5,  Цоф Бараки  ,  Юрий Гагарин  Кв. Мошино, 1, 15, 1.

Община Радомир

На 09. 12. 2020 г.  /10:31 – 13:30 ч.  / -  Копаница ЗПК КОПАНИЦА КООПЕРАЦИЯ

На 09. 12. 2020 г.  /08:46 – 09:30 ч.     ; 15:00 – 16:30 ч.  / -  Радибош

Община Трън

На 07. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 08. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Милославци:   УПИ  I-22  Кв 61  ,  УПИ  V-71,  Кв. 18  ,    Къща

На 09. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.  /   На 10. 12. 2020 г.  /09:00 – 16:30 ч.     ; 12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ярловци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Банкя,  Общ.  Трън:   УПИ  I,  Кв. 15

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бераинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Богойна

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бохова:   УПИ -Хi-148  ,    Къща, Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бусинци:   Мах. Трап, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Бутроинци:   Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Видрар:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Врабча:   УПИ  VІІ-62, 61, Кв. 12  ,    К63

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Вукан:   УПИ  III-130 Кв. 12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Главановци,  Общ.  Трън:   Вила, Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Горна Мелна:   87  ,    Махала Пейчиновци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Горочевци:   Над МТП Ракитов Дол;

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Джинчовци:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Докьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Долна Мелна:   НУПИ  12

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Дълга Лука:   УПИ  IV-71,  Кв. 17

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ездимирци:   УПИ  XVI-197 Кв. 24  ,  УПИ  ІІІ-179,  Кв. 32  ,    Абисинска Мах.

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Еловица,  Общ.  Трън:   Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Забел:   II,  Кв. 5  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Зелениград:   I-254, Кв. 18  ,  Общ, Трън  Парцел ІІІ-253,  Кв. 40  ,  УПИ  XXXIII – 371кв 20  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Костуринци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Къшле

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Лева Река

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Лешниковци:   Имот 32,  Кв. 5

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Ломница,  Общ.  Трън:   44269. 41. 45  ,  М. Ждрелото

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Мракетинци:   Вила, 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Мрамор,  Общ.  Трън:   Стълб 32,  Клон А

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Насалевци:   УПИ  I – 210,  Кв.  32  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Неделково:   Мах. Недялкови Ханове  Вила, Долен Хан,    УПИ  043001  М.  Берова Гора

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Парамун:   XI – 89,  Кв. 18  ,  Мах. Парамунска Чука  ,  ТП Парамунска Чука  ,  УПИ  I-64 Кв. 3а  ,  УПИ -V,  Кв. 15  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Пенкьовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Проданча

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Радово

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Рани Луг:   П-Л ХХІ-235,  Кв. 7  ,  УПИ  Іv-280,  Кв. 3 Мах.  Пещер  ,    Вила, УПИ  1-41 Кв. 40-Североизт.  Част От Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Реяновци:   УПИ  ІІ-161

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Слишовци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Стайчовци:   000621  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Стрезимировци:   56  ,    Къща

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Студен Извор:   УПИ  II-7,  Кв. 1

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Трън:   8-ми Март  1,  9-ти Септември  9, 23, 2, 10, 1, 25, 6, 17, 7, 10а, 5, 13, 11, 14, 1,  Александър Стамболийски  ,  Атанас Ботев  21,  Бор  1,  Възраждане  ,  Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 6в, 21, 10, 28, 6а, 34, 36, 26, 3, 40, 6, 4, 25, 42, 9, 38, 64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Георги Димитров  20, 18,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  10, 3, 17, 9, 16, 23, 12а, 14, 13, 27а, 21, 2а, 8, 15, 7, 12, 2, 5, 29, 6, 23,  27, 4, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91,  96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 38, 53, 49, 36, 32а, 22, 55, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Десета  1,  Захари Иванов  14, 1, 8, 10,  Китка  ,  Мах. Горно Баринци  Параклис, 36,  Мах. Китка  Бунгало, 3, 5, 7, 15,  Мах. Кошарите  8, 6, 5, 15, 4, Къща,  Махала Кошаре  3,  Мосаловска  11а,  Мурговица  6, 24, До Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  НПИ 070026,  М. Китка  ,  Петко Д.  Петков  22, 24,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 7, 9, 11, 10, 6, 23,  Света Троица  13, 11, 7, 10,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 22, 20, 29,  Яким Тошков  7, 8,    М. Смърденица, Хижа, Кв. Власина

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Туроковци:   XVI-4, 5,  Кв. 1  ,    Вила

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Филиповци:   УПИ  XVI-185 Кв. 8  ,    Махала Драговци

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Цегриловци:   ПИ 197  ,    Временно Захранване На Жил. Сграда

На 10. 12. 2020 г.  /12:01 – 13:30 ч.     ; 15:30 – 16:30 ч.  / -  Шипковица:   400053  ,    Бивш Стопански Двор

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

 

                           CEZ GROUP