Обяви »

Уведомление по чл.61, ал.1  от АПК

за уведомяване на Антон Стефанов Дончев  от  гр. София район Триадица ж-к. „Стрелбище“ 28, вх.Б ап.28  за издадена заповед по чл. 65 от ЗОС за принудително изземване на имот.

img6245