Обяви »

СПИСЪК С ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕБРОИТЕЛИ В ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
1 АНДРЕЙ АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
2 ВАЛЕНТИНА КОСТАДИНОВА КЛИНЧАРСКА
3 ВЕСЕЛА ПЛАМЕНОВА БОРИСОВА
4 ГЕРГАНА НАЙДЕНОВА ПЪРВАНОВА
5 ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА РАДЛЕВА
6 ДИЛЯНА ХРИСТОВА БОЯНОВА
7 ЖИВКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
8 ИВАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
9 ИРЕНА ПЛАМЕНОВА КРУМОВА
10 ЛЕА ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
11 МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ТОДОРОВА
12 МОНИКА КРЪСТЕВА ТОМОВА
13 НАНСИ ЛЮБОМИРОВА СТАНЧЕВА
14 НЕЛИ БОЖИДАРОВА СТОИМЕНОВА
15 СИМОНА ИЛИАНОВА КИРИЛОВА
16 СУЗАНА ВЕСЕЛИНОВА МИХАЙЛОВА
17 ЦВЕТАНКА АСЕНОВА ДИМИТРОВА