Обяви »

          ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

             ОБЛАСТ ПЕРНИК    

                      с.Ковачевци 2450; тел.: 0889 74 75 79

         kovachevtsi.com             e-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

                                                                                                                                                       

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

           На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед № РД -50/10.03.2021год.

 

О Б Я В Я В А М:

 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 17.00 седемнадесет лева / на декар;

Ниви  VIII- X катег.- 15.30 /петнадесет лева и тридесет стотинки / на декар;

за срок от една стопанска година /2020-2021 г./ на следните имоти – частна общинска собственост: 

 

За землище с. Слатино  ЕКАТТЕ: 67266
Номер на имот Номер на имот по КВС Местност НТП Категория Площ/ дка

Сума/лв.

Депозит

30%

11.11 011011 Здравковица нива IV 3.74 63.58

19.07

13.8 013008 Падина нива IX 5.499 84.13

25.24

13.9 013009 Падина нива IX 5.199 79.54

23.86

13.10 013010 Падина нива IX 3.511 53.72

16.12

13.15 013015 Падина нива IX 1.1 16.83

5.05

13.18 013018 Падина нива IX 9.298 142.26

42.68

13.21 013021 Падина нива IX 9.297 142.24

42.67

13.30 013030 Падина нива IX 2 30.60

9.18

13.34 013034 Падина нива IX 10.801 165.26

49.58

14.9 014009 Милевица Нива IX 5.013 76.70

23.01

14.12 014012 Милевица Нива IX 0.995 15.22

4.57

14.13 014013 Милевица Нива IX 2.127 32.54

9.76

 

 

 

 

За землище с. Сирищник ЕКАТТЕ: 66648

-

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА Сума/лв.

 

Депозит 30%

нива VIII 13.19 ПИ   013019 гърбаница 6.411 98.09

29.43

нива VIII 13.20 ПИ   013020 гърбаница 2 30.60

9.18

нива VIII 13.36 ПИ   013036 гърбаница 3.312 50.67

15.20

нива V 17.10 ПИ   017010 горна гърбаница 4.884 83.03

24.91

нива V 17.21 ПИ   017021 горна гърбаница 2.234 37.98

11.39

нива V 23.31 ПИ   023031 гърбаница 4.572 77.72

23.32

нива VIII 29.20 ПИ   029020 боровица 6.733 103.01

30.90

нива VIII 32.6 ПИ   032006 леската 3.999 61.18

18.36

нива VIII 32.8 ПИ   032008 леската 4.599 70.36

21.11

нива VIII 32.10 ПИ   032010 леската 37.723 577.16

173.15

нива VI 37.3 ПИ   037003 поповото 18.603 316.25

94.88

нива VI 38.1 ПИ   038001 поповото 9.802 166.63

49.99

нива IX 39.5 ПИ   039005 бърза 6.506 99.54

29.86

нива VI 39.34 ПИ   039034 бърза 4.643 78.93

23.68

нива VI 39.50 ПИ   039050 бърза 1.383 23.51

7.05

нива VI 39.80 ПИ   039080 бърза 1 17.00

5.10

нива IX 41.36 ПИ   041036 Джилни рид 3.845 58.83

17.65

нива IV 51.10 ПИ   051010 поляна 9.77 166.09

49.83

нива IV 53.19 ПИ   053019 мах.антова 41.884 712.03

213.61

нива IV 55.35 ПИ   055035 деве баир 31.004 527.07

158.12

нива IV 60.20 ПИ   060020 поляна 1.145 19.47

5.84

нива IV 63.17 ПИ   063017 милевица 9.92 168.64

50.59

нива IX 71.5 ПИ   071005 лазева махала 19.174 293.36

88.01

нива IX 71.7 ПИ   071007 лазева махала 15.938 243.85

73.16

нива IX 71.13 ПИ   071013 лазева махала 9.797 149.89

44.97

нива IX 72.7 ПИ   072007 боядж.поята 24.647 377.10

113.13

нива IX 72.10 ПИ   072010 боядж.поята 42.607 651.89

195.57

нива IX 75.17 ПИ   075017 аликочка 4 61.20

18.36

нива IX 75.20 ПИ   075020 аликочка 2.113 32.33

9.70

нива VI 77.5 ПИ   077005 вакъло 0.376 6.39

1.92

нива IV 81.3 ПИ   081003 календерица 1.677 28.51

8.55

нива IX 89.21 ПИ   089021 ридо 3.499 53.53

16.06

нива VI 91.1 ПИ   091001 пропалица 2.274 38.66

11.60

 

За землище с. Ковачевци ЕКАТТЕ: 37513

-

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

НОМЕР НА ИМОТ

НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДКА

КАТЕГОРИЯ

Сума/лв.

30%

нива 8.1 ПИ    008001 киселица 4.336 III 73.71

22.11

нива 8.3 ПИ    008003 киселица 2.819 VIII 43.13

12.94

нива 44.14 ПИ   044014 иловица 2.29 VI 38.93

11.68

нива 47.2 ПИ   047002 косачки рид 8.908 III 151.44

45.43

нива 56.1 ПИ   056001 бостано 0.581 III 9.88

2.96

нива 56.9 ПИ   056009 чуката 0.642 III 10.91

3.27

нива 57.11 ПИ   057011 Косачка река 2.399 III 40.78

12.23

нива 66.2 ПИ   066002 иловица 20.633 III 350.76

105.23

нива 66.4 ПИ   066004 иловица 0.72 III 12.24

3.67

нива 66.9 ПИ   066009 иловица 3.412 III 58.00

17.40

нива 69.5 ПИ  069005 Дж.чука 1.55 VII 26.35

7.91

нива 70.9 ПИ  070009 Лаженски рид 2.613 VII 44.42

13.33

нива 70.16 ПИ  070016 Лаженски рид 7.103 VII 120.75

36.23

нива 78.3 ПИ  078003 куслук 7.88 IX 120.56

36.17

нива 120.2 ПИ   120002 пузалка 4.165 III 70.81

21.24

нива 122.13 ПИ   122013 леви дол 0.674 IX 10.31

3.09

нива 116.10 ПИ  116010 Лаженски рид 15.433 VII 262.36

78.71

нива 116.11 ПИ  116011 Лаженски рид 30.066 VII 511.12

153.34

нива 116.27 ПИ  116027 Лаженски рид 4.026 VII 68.44

20.53

нива 116.34 ПИ  116034 Лаженски рид 1.22 VII 20.74

6.22

 

 

 

За землище с. Светля Екатте: 65591

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ Номер на имот  ПЛОЩ/ДКА  Сума  Депозит 30%

нива

V

ПИ  018005

Локмите

18.5

7.83

133.18

39.95

нива

V

ПИ  018031

Локмите

18.31

3.79

64.45

19.33

нива

V

ПИ  018032

Локмите

18.32

9.43

160.33

48.10

нива

V

ПИ  018033

Локмите

18.33

8.19

139.26

41.78

нива

V

ПИ   024001

чифлика

24.1

5.28

89.68

26.90

нива

V

ПИ   024003

чифлика

24.3

3.60

61.15

18.34

нива

V

ПИ   024008

чифлика

24.8

0.95

16.17

4.85

нива

V

ПИ   024011

чифлика

24.11

1.07

18.12

5.44

нива

V

ПИ   024013

чифлика

24.13

4.91

83.40

25.02

нива

V

ПИ   024020

чифлика

24.2

2.24

38.05

11.41

нива

V

ПИ   024028

чифлика

24.28

4.48

76.21

22.86

нива

X

ПИ   025004

Присое

25.4

36.33

555.88

166.76

нива

X

ПИ   025005

Присое

25.5

13.39

204.81

61.44

нива

X

ПИ   025011

присое

25.11

24.28

371.44

111.43

нива

VI

ПИ   029007

оджиница

29.7

4.50

76.45

22.93

нива

VI

ПИ   029008

оджиница

29.8

0.83

14.16

4.25

нива

VI

ПИ   029010

оджиница

29.1

2.87

48.81

14.64

нива

VI

ПИ   029020

оджиница

29.2

0.58

9.78

2.93

нива

VI

ПИ   029022

оджиница

29.22

1.17

19.91

5.97

нива

VI

ПИ   029028

каменитото

29.28

0.81

13.79

4.14

нива

VI

ПИ   029031

оджиница

29.31

0.40

6.82

2.05

нива

VI

ПИ   029032

оджиница

29.32

0.29

4.98

1.49

нива

VI

ПИ   029043

оджиница

29.43

0.51

8.65

2.60

нива

VI

ПИ   029055

оджиница

29.55

0.90

15.27

4.58

нива

VI

ПИ   029065

оджиница

29.65

2.07

35.12

10.54

нива

VI

ПИ   029072

оджиница

29.72

0.16

2.70

0.81

нива

VI

ПИ   029073

оджиница

29.73

1.49

25.40

7.62

нива

VI

ПИ   029084

оджиница

29.84

2.12

36.07

10.82

нива

VI

ПИ   029092

оджиница

29.92

2.76

46.92

14.08

нива

VI

ПИ   029103

оджиница

29.103

2.19

37.23

11.17

нива

VI

ПИ   029109

оджиница

29.109

0.77

13.12

3.94

нива

VI

ПИ   029113

оджиница

29.113

1.43

24.34

7.30

нива

VI

ПИ  029117

отжиница

29.117

5.86

99.57

29.87

 

 

За землище с. Егълница ЕКАТТЕ: 27043
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА Сума/лв.

Депозит 30%

нива VI 17.11 ПИ   017011 егеница 0.499 8.48

2.54

нива VI 17.12 ПИ   017012 егеница 0.2 3.40

1.02

нива VI 17.16 ПИ   017016 егеница 0.917 15.59

4.68

нива VI 17.45 ПИ   017045 егеница 0.638 10.85

3.25

нива IV 18.115 ПИ   018115 веловин дол 0.199 3.38

1.01

нива IV 18.118 ПИ   018118 веловин дол 0.999 16.98

5.09

нива IV 18.120 ПИ   018120 веловин дол 0.2 3.40

1.02

нива IV 18.127 ПИ   018127 веловин дол 0.286 4.86

1.46

нива IV 19.7 ПИ   019007 кулата 0.7 11.90

3.57

нива IV 19.10 ПИ   019010 кулата 0.497 8.45

2.53

нива IV 19.15 ПИ   019015 кулата 0.5 8.50

2.55

нива IV 19.17 ПИ   019017 кулата 0.801 13.62

4.09

нива IV 19.27 ПИ   019027 кулата 2.9 49.30

14.79

нива IV 19.47 ПИ   019047 кулата 1.701 28.92

8.68

нива IV 19.68 ПИ   019068 кулата 0.991 16.85

5.05

нива IV 19.74 ПИ   019074 кулата 4.2 71.40

21.42

нива III 20.179 ПИ   020179 лаката 1.07 18.19

5.46

нива III 20.181 ПИ   020181 лаката 2.3 39.10

11.73

нива III 21.63 ПИ   021063 ………… 0.136 2.31

0.69

нива III 21.72 ПИ   021072 …………. 2.654 45.12

13.54

нива III 21.73 ПИ   021073 …………….. 2.658 45.19

13.56

нива III 21.74 ПИ   021074 ……………. 2.052 34.88

10.47

нива III 21.79 ПИ   021079 Равнище 0.184 3.13

0.94

нива III 21.80 ПИ   021080 ……………. 0.324 5.51

1.65

нива III 21.84 ПИ   021084 …………… 0.099 1.68

0.50

нива III 21.86 ПИ   021086 ……………… 0.725 12.33

3.70

нива IV 23.27 ПИ   023027 курешница 1.099 18.68

5.60

нива IV 23.43 ПИ   023043 курешница 0.897 15.25

4.57

нива IV 23.74 ПИ   023074 курешница 0.7 11.90

3.57

нива IV 26.1 ПИ   026001 света вода 4.674 79.46

23.84

нива IV 26.28 ПИ   026028 света вода 6.492 110.36

33.11

нива IV 26.42 ПИ   026042 света вода 3.306 56.20

16.86

нива IV 26.77 ПИ   026077 света вода 2.497 42.45

12.73

нива V 27.1 ПИ   027001 соколовци 1.266 21.52

6.46

нива V 27.17 ПИ   027017 игор дол 3.401 57.82

17.35

нива V 27.29 ПИ   027029 соколовци 10.687 181.68

54.50

нива V 27.34 ПИ   027034 соколовци 3.749 63.73

19.12

нива V 28.13 ПИ   028013 шаварище 4.1 69.70

20.91

нива IV 29.1 ПИ   029001 дъбето 13.426 228.24

68.47

нива IV 29.21 ПИ   029021 дъбето 4.302 73.13

21.94

нива V 29.26 ПИ   029026 дъбето 28.137 478.33

143.50

нива V 29.28 ПИ   029028 дъбето 6.003 102.05

30.62

нива IV 32.19 ПИ   032019 цветаница 10.001 170.02

51.01

нива IV 32.21 ПИ   032021 цветаница 4.698 79.87

23.96

нива IV 32.22 ПИ   032022 цветаница 2.006 34.10

10.23

нива IV 32.34 ПИ   032034 цветаница 0.676 11.49

3.45

нива V 33.34 ПИ   033034 ширините 0.251 4.27

1.28

нива V 35.8 ПИ   035008 ляшковци 6.301 107.12

32.14

нива V 35.11 ПИ   035011 ляшковци 1.999 33.98

10.19

нива V 35.14 ПИ   035014 ляшковци 21.344 362.85

108.85

нива V 35.16 ПИ   035016 ляшковци 2.677 45.51

13.65

нива V 36.14 ПИ   036014 лозето 3.852 65.48

19.65

нива III 37.7 ПИ   037007 бекирица 1.578 26.83

8.05

нива III 37.51 ПИ   037051 бекирица 0.2 3.40

1.02

нива III 37.96 ПИ   037096 бекирица 0.236 4.01

1.20

нива III 37.122 ПИ   037122 бекирица 0.902 15.33

4.60

нива III 37.132 ПИ   037132 бекирица 0.201 3.42

1.03

нива III 37.135 ПИ   037135 бекирица 0.181 3.08

0.92

нива III 37.144 ПИ   037144 бекирица 0.5 8.50

2.55

нива V 37.152 ПИ   037152 бекирица 0.097 1.65

0.49

нива VI 38.91 ПИ   038091 чифлико 10.981 186.68

56.00

нива VI 38.594 ПИ   038594 чифлико 9.078 154.33

46.30

нива VI 38.605 ПИ   038605 чифлико 8.036 136.61

40.98

нива VI 38.738 ПИ   038738 чифлико 3.098 52.67

15.80

нива VI 38.752 ПИ   038752 чифлико 0.732 12.44

3.73

нива VI 38.755 ПИ   038755 чифлико 3.011 51.19

15.36

нива VI 38.885 ПИ   038885 чифлико 2.332 39.64

11.89

нива VI 38.878 ПИ  038878 Чифлико 9.306 158.20

47.46

нива VI 38.888 ПИ   038888 чифлико 6.226 105.84

31.75

нива VI 38.894 ПИ   038894 чифлико 30.034 510.58

153.17

нива VI 38.899 ПИ   038899 чифлико 5.082 86.39

25.92

нива III 47.54 ПИ   047054 при селото 0.278 4.73

1.42

нива III 47.508 ПИ   047508 циганско мосте 0.049 0.83

0.25

нива III 47.509 ПИ   047509 циганско мосте 0.101 1.72

0.52

нива III 47.510 ПИ   047510 циганско мосте 0.382 6.49

1.95

нива III 47.511 ПИ   047511 циганско мосте 0.181 3.08

0.92

нива III 47.512 ПИ   047512 циганско мосте 0.138 2.35

0.70

нива III 47.513 ПИ   047513 циганско мосте 0.183 3.11

0.93

нива III 47.514 ПИ   047514 циганско мосте 0.18 3.06

0.92

нива III 47.515 ПИ   047515 циганско мосте 0.244 4.15

1.24

нива III 47.518 ПИ   047518 при селото 0.264 4.49

1.35

нива III 47.519 ПИ   047519 при селото 0.884 15.03

4.51

нива III 47.523 ПИ   047523 при селото 0.451 7.67

2.30

нива III 47.542 ПИ   047542 при селото 1.706 29.00

8.70

нива III 47.543 ПИ   047543 циганско мосте 12.651 215.07

64.52

нива IV 48.533 ПИ   048533 герена 6.853 116.50

34.95

нива IV 48.542 ПИ   048542 герена 8.535 145.10

43.53

нива V 52.535 ПИ   052535 зубла 42.733 726.46

217.94

нива V 52.536 ПИ   052536 зубла 14.371 244.31

73.29

нива III 52.541 ПИ   052541 доло 5.969 101.47

30.44

Полска култура V 53.534 ПИ   053534 зубла 29.567 502.64

150.79

нива IV 54.534 ПИ   054534 при селото 2.264 38.49

11.55

нива IV 54.535 ПИ   054535 при селото 0.741 12.60

3.78

нива IV 58.4 ПИ   058004 чифлико 2.443 41.53

12.46

нива VI 59.142 ПИ   059142 софато 1.41 23.97

7.19

нива VI 60.18 ПИ   060018 венико 1.182 20.09

6.03

нива VI 60.36 ПИ   060036 венико 2.215 37.66

11.30

нива IV 62.1 ПИ   062001 прогоно 9.772 166.12

49.84

нива III 64.59 ПИ   064059 ,,,,,,,, 0.928 15.78

4.73

нива III 64.70 ПИ   064070 равнище 0.249 4.23

1.27

нива III 64.71 ПИ   064071 равнище 0.329 5.59

1.68

нива III 64.79 ПИ   064079 равнище 3.293 55.98

16.79

нива III 64.81 ПИ   064081 равнище 2.835 48.20

14.46

нива III 65.2 ПИ   065002 топлико 0.58 9.86

2.96

нива III 65.9 ПИ   065009 топлико 1 17.00

5.10

нива III 651.14 ПИ   651014 Топлико 0.979 16.64

4.99

 

 

За землище с. Ракиловци ЕКАТТЕ: 61947

-

Имот №

Имот № по КВС

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка

Сума/лв.

Депозит 30%

14.26

ПИ 014026

ДО КЪЩИ

Из. Нива

V

31.031

527.53

158.26

14.63

ПИ 014063

Орнището

Из. нива

V

21.892

372.16

111.65

15.6

ПИ  015006

НАД ПОЯТА

Из. Нива

V

1.795

30.52

9.15

15.20

ПИ  015020

НА ДЪБО

Из. Нива

V

33.208

564.54

169.36

15.25

ПИ   015025

МАКЛИЧЕТО

Из. Нива

V

2.415

41.06

12.32

35.24

ПИ  035024

ПРИ ВАЛОГО

Из. Нива

V

8.294

141.00

42.30

35.56

ПИ   035056

Долни кории

Из. нива

IV

61.396

1 043.73

313.12

36.1

ПИ  036001

ПОЯТИЩЕ

Из. Нива

V

4.695

79.82

23.94

36.30

ПИ  036030

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

2.714

46.14

13.84

36.70

ПИ  036070

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

184.205

3 131.49

939.45

41.1

ПИ  041001

МАЛИ РИД

Из. Нива

X

2.778

42.50

12.75

41.8

ПИ 041008

ПЛ. ОСОЕ

Из. Нива

X

5.44

83.23

24.97

41.17

ПИ  041017

ПЛ. ОСОЕ

Из. Нива

X

8.019

122.69

36.81

53.22

ПИ  053022

Носовица

Из. Нива

VI

4.238

72.05

21.61

57.30

ПИ  057030

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

4.161

70.74

21.22

57.38

ПИ  057038

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

9.97

169.49

50.85

58.47

ПИ  058047

ПОД КЪЩИ

Из. Нива

VI

6.293

106.98

32.09

60.6

ПИ  060006

ОРНИЧЕ

НИВА

VI

3.982

67.69

20.31

60.25

ПИ  060025

ОРНИЧЕ

НИВА

VI

13.426

228.24

68.47

60.30

ПИ  060030

Дяковото

Нива

VI

5.599

95.18

28.55

За землище с. Лобош ЕКАТТЕ: 43918

 

-

Начин на трайно ползване

Номер на имот

Номер на имот по КВС

местнoст

Площ/дка

категория

Сума /лв.

Депозит

30%/лв.  

посевна площ

37.52

ПИ  037052

Дъбо

7.455

VI

126.73

38.02

посевна площ

40.6

ПИ  040006

Дъбо

6.204

VI

105.46

31.64

посевна площ

40.24

ПИ  040024

Дъбо

5.697

VI

96.84

29.05

посевна площ

41.1

ПИ   041001

орниците

18.364

IX

280.97

84.29

посевна площ

41.8

ПИ   041008

орниците

5.2

IX

79.56

23.87

посевна площ

41.22

ПИ   041022

орниците

4.993

IX

76.39

22.92

посевна площ

41.25

ПИ   041025

орниците

11.221

IX

171.68

51.50

посевна площ

41.27

ПИ   041027

орниците

1.1

IX

16.83

5.05

посевна площ

42.2

ПИ   042002

кежаница

2.804

IX

42.90

12.87

посевна площ

42.28

ПИ   042028

кежаница

3.57

IX

54.62

16.39

посевна площ

43.18

ПИ   043018

крушите

2.502

IX

38.28

11.48

посевна площ

44.4

ПИ   044004

крушите

1.099

IX

16.81

5.04

посевна площ

44.8

ПИ   044008

крушите

2.181

IX

33.37

10.01

посевна площ

47.1

ПИ   047001

крушите

5.499

IX

84.13

25.24

посевна площ

47.7

ПИ   047007

крушите

2.588

IX

39.60

11.88

 

 

За землище с. Косача ЕКАТТЕ:38724

-

Начин на трайно ползване Номер на имот Номер на имот по КВС Местност Площ/дка категория Сума/лв.

Депозит 30%

нива 61.4 ПИ  061004 кофильо 6.358 IX 97.28

29.18

нива 68.7 ПИ  068007 Дупките 1.6 IX 24.48

7.34

нива 68.9 ПИ  068009 Дупките 1 IX 15.30

4.59

нива 69.3 ПИ  069003 Дупките 25.659 IX 392.58

117.77

нива 70.7 ПИ  070007 Поляна 5.866 IX 89.75

26.92

нива 72.13 ПИ  072013 разкръске 1.122 IX 17.17

5.15

нива 77.7 ПИ  077007 радибошки ливади 3.773 VIII 57.73

17.32

нива 78.6 ПИ  078006 радибошки ливади 8.475 VIII 129.67

38.90

нива 87.1 ПИ  087001 адж.слог 10.098 VIII 154.50

46.35

нива 87.5 ПИ  087005 адж.слог 3.831 VIII 58.61

17.58

нива 87.6 ПИ  087006 адж.слог 17.923 VIII 274.22

82.27

нива 88.1 ПИ  088001 адж.слог 14.605 IV 248.29

74.49

нива 126.4 ПИ  126004 адж.слог 49.977 VIII 764.65

229.39

нива 131.23 ПИ  131023 марина падина 6.094 VII 103.60

31.08

нива 138.33 ПИ  138033 трещеница 20.766 IX 317.72

95.32

нива 140.1 ПИ  140001 тодорчица 13.326 V 226.54

67.96

нива 140.6 ПИ   140006 тодорчица 10.497 V 178.45

53.53

нива 140.15 ПИ   140015 тодорчица 12.106 V 205.80

61.74

нива 140.22 ПИ   140022 тодорчица 11.232 V 190.94

57.28

нива 148.2 ПИ   148002 Арбанашки рид 3.999 VI 67.98

20.39

нива 152.10 ПИ   152010 косачки рид 6.399 III 108.78

32.63

нива 152.20 ПИ   152020 Косачки рид 2 III 34.00

10.20

нива 153.5 ПИ   153005 Косачки рид 3 IV 51.00

15.30

нива 154.21 ПИ   154021 косачки рид 13.552 III 230.38

69.12

нива 155.5 ПИ  155005 кофильо 11.888 IX 181.89

54.57

нива 157.1 ПИ   157001 кофильо 19.11 IX 292.38

87.71

нива 158.3 ПИ   158003 кофильо 13.071 IX 199.99

60.00

 

За землище с. Чепино ЕКАТТЕ: 80385

-

Номер на имот

Номер на имот по КВС

Местност

НТП

Категория

Площ/ дка

Сума/лв.

Депозит

30%

3.5

000005

Чепино

нива

VII

24.748

420.72

126.21

21.12

000120

Чепино

нива

VII

136.338

2 317.75

695.32

 

За землище с. Калище  Eкатте:35434

-

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

НОМЕР НА ИМОТ

НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС

МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДЕКАРИ

Сума/лв.

Депозит

30%

Нива

V

112.8

ПИ   112008

кръсто

1.291

21.95

6.58

Нива

V

112.16

ПИ   112016

кръсто

6.777

115.21

34.56

Нива

V

112.32

ПИ   112032

кръсто

3.614

61.44

18.43

Нива

V

150.9

ПИ   150009

мах.джалевци

6.283

106.81

32.04

Нива

V

125.13

ПИ   125013

Димовлак

9.482

161.19

48.36

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 13.04.2021 год. 16.00 часа /включително/

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 14.04.2021 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 13.04.2021 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 13.04.2021 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.