Обяви »

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 март  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

 

Област Перник

Община Брезник

На 24.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./ -  Брезник:   06286.501.1606  ,  Ангел Коцелянов  5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 12, 2, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 10, 2б,  Богдан Митов  4,  Варош  51, 52, 55, 53,  Георги Бунджулов  ,  Георги Ив Бунджулов  25, 13, 11,  18, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 9, 7, 27, 31,  Енчо Николов  13, 1,  9, 11, 7, 5, 4, 3,  Йордан Стефанов  1,  Лазар Лумбаров  5, 1, 3,  Марин Асенов  2, 1,  Нестор Петров  1,  Първи Май  2, 3, 4,  Цвета Лумбарова  38, 30, 44, 2, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 1, 22, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5,  19,  9, 52, 5, 4, 37, 25, 28, 46, 17, 10, 26, 24, 42, 19, 12, 40, 7, 48, 14

На 23.03.2021 г. /12:00 – 16:30 ч./ -  Брезник:   9-тиСептември  8,  5, 6,  10,  4,  8, Фургон,  9ти Септември  6,  Александър Тинков  7, 3, 15, 5, 11, 2, 1, 9, 10, 13,  Андрей Михайлов  88, 83,  70,  70, 83, 75, 86, 70, 73, 1, 77 1,  Борис Калев  1,  Бърдо  1, 3, 4,  Георги Ив Бунджулов  4, 70, 73, 9,  4,  66 5, 70,  69 6, 5, 72,  86, 71,  Павилион, 6,  84, 7,  6, 5, 79,  Железна Вода  5, 6, 4, 1, 8, 2, 7, 3, 9,  Зеленище  1,  Христо Ботев  2,  Цвета Лумбарова  66, 78, 70, 76, 86, 43, 51, 80, 54, 74, 72, 53, 60, 62, 84, 82, 58, 64, 49, 56,  Чорни  16, 7, 17, 18, 12, 22, 26, 20, 21, 23, 3, 13, 14, 9, 10, 19, 15, 5, 24,    Терен-12, 1

На 22.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 24.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2021 г. /09:30 – 16:30 ч./ -  Гърло:   Общ.Брезник

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Долна Секирна

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Кошарево:   000339  ,    МахРанинци, Къща

Община Земен

На 22.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 24.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ -  Враня Стена:   104

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Габровдол

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Горна Врабча:   Махала Деяновци  ,  Стопански Двор  ,    Къща

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Горна Глоговица

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Дивля:   Мах.Кукувичарска  ,  Мах.Фильова

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Долна Врабча

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Еловдол:   Iv-355 Кв.23  ,  Кв.15

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Калотинци

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Мурено:   Къща

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Смиров Дол

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Чепино:   Над  Центъра

Община Ковачевци

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Калище:   Къща

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   XXIV-1148,  Кв.49  ,  XXXII, Кв.54а  ,  М. Циганка  ПИ  -5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 1, Масив 1, С.Ковачевци  ,  Нупи 1146, Мах.Стаменкова  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  УПИ   XІІ-343 Кв.36  ,  УПИ  -XIII,  Кв.53а  ,  Циганка  ,    Жил.Сграда, Къща, МахКаладжийска

На 23.03.2021 г. /10:01 – 11:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  ПИ  -5,  Махала Калайджийска  ,  Нупи 17а,  С. Ковачевци  ,  Нупи №1,  Кад.Район 123  ,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка  ,    Къща, МахКаладжийска

На 23.03.2021 г. /10:01 – 15:00 ч./ -  Ковачевци,  Общ. Ковачевци:   М. Циганка  ПИ  -5,  С. Ковачевци,  Общ. Ковачевци Местност Яз. Пчелина  ,  Циганка

На 23.03.2021 г. /10:01 – 11:00 ч.; 13:31 – 15:00 ч./ -  Косача:   Мах. Дръжкарска, Къща, Къща, Мах.Малинова

На 23.03.2021 г. /10:01 – 11:00 ч.; 10:01 – 15:00 ч./ -  Лобош:   Яз.Пчелина

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Лобош:   Нупи 14  ,    Яз.Пчелина

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Ракиловци:   Къща

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Светля:   336,  М. Сред Селото  ,  УПИ   XIX-298 Кв.22  ,    До Черквата

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Сирищник:   УПИ   IV-1161 Кв.39  ,  УПИ   XIII Кв.30  ,  УПИ   XIV Кв.30  ,  УПИ   ІV-494,  Кв.38  ,    МахДенева

На 23.03.2021 г. /13:31 – 15:00 ч./ -  Слатино,  Общ. Ковачевци

Община Перник

На 22.03.2021 г. /08:46 – 10:00 ч.; 09:01 – 10:00 ч.; 12:01 – 13:00 ч./   На 24.03.2021 г. /15:01 – 16:00 ч./ -  Големо Бучино:   15504.34.97  ,  Vi-455,  Кв.31  ,  X-145, Кв.13  ,  Арбова  2, 2а,  Бачова Махала,  Бели Брег  12,  Витоша  24, 7, 8а, 51,  Даскала  4, 6, 2,  Дъбрава  7, 15,  Извор  12, 15,  Кедър  2, 11, 17,  Кокиче  3,  Кошеве  20, 3,  Кракра  52а, 11, 73а, 24, 80, 53, 50, 8, .43, 92, 61, 51а, 39, 19, 5,  Люлин  35, 33,  Македония  16,  Нарцис  2а,  Перник  37,  Република  6, 8, 20, 28, 38,  Рутеш  1,  Скачок  4,  София  46а, 3, 5, 50, 56, 1а, 28, 24а, 4,  Струма  15, 21, 3,  УПИ   I-2,  Кв.1  ,  УПИ   Iv-8151 Кв.15  ,  УПИ   VI-794 Кв.25  ,  УПИ   VIII-184 Кв.48  ,  УПИ   XVI-117 Кв.19  ,  УПИ   XVII-167  Кв.34  ,  УПИ   XXIV Кв. 39  ,  Шефтена  7б,  Яланджийска  ,  Ясен  2, 4, 4б,    ПИ   042002  М. Манастира, 256, 5, Къща, 12, 51, 49, 50, 58, 56

На 22.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 24.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 25.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 26.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ -  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,   Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 22.03.2021 г. /08:46 – 10:00 ч.; 09:01 – 10:00 ч.; 12:01 – 13:00 ч./   На 24.03.2021 г. /15:01 – 16:00 ч./ -  Драгичево:   1648  ,  217, Местност Копринено Орище  ,  537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  Vіі-555 Кв.80  ,  Xxxiv-1087 Кв.38  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Байкал  1, 12, 10, 16, 13, 14, 8,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност Черешите, 6, 4, 13, 8,  Васил Априлов  8, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 8, 25, 21, 23, 20, 22, 10,  10, 31, 29, 17, 14, 15, 27, 16, 33, 24, 35, 18, 21, 12, 35,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 32, 67, 48, 50, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162,  169, 180, 138, 155, 163, 153, 235, 165, 157, 190, 192, 167,  151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169, 109,  70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105,  106, 139, 125, 111,  113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83,  66, 54, 58, 58, 1, 69, 1,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5,  5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Долно Драгичево  ,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Иван Вазов  10, 3, 1, 5, 8, 2, 7, 11, 9 А, 9,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11,  5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  8, 7, 5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Кракра  .1, 2,  5, 7, 10, 9, 12, 33, 20, 19, 13, 18, 11, 16, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б,  24, 35а, 24б, 23, 34, 21, 1, 3, 33, 35, 41,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Любен Каравелов  12, 6,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 4, 2, 66, 30, 70, 58, 48, 46, 9, 34,  18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище ПИ   324  ,  Магистрала  1,  Мария Луиза  24, 3, 31, 21, 35, 25, 11, 14, 10, 33, 12, 22, 15, 8, 16, 13, 17, 29, 1,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Миньор  5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  1, 27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45, 13, 18, 6а, 11, 5, 1, 4, 3, 2, 6, 16, 7, 15, 20, 10, 8,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,  ПИ   020003  ,  ПИ   1625, М.Серимеж  ,  ПИ  рин  37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4,  4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а,  Реката  3,  9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Рила  23, 13, 25а, 17, 27, 19, 21,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Рударска  16, 14, 45,  Павилион,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2,  6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ   I-756 Кв 31  ,  УПИ   VIII-1426  ,  Физкултурна  3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,  Янтра  14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10,  10, 22, 12, 8,    Е-79, Гл.Път Е-79, Гл.Път Е79, Магистрала, Селска Бара, 26

На 22.03.2021 г. /09:01 – 13:00 ч./ -  Драгичево:   1648  ,  217, Местност Копринено Орище  ,  537 М. Черешите  ,  559,  М. Черешите  ,  Vіі-555 Кв.80  ,  Александър Боянов  29 Къща, 25, 31а, 19, 20, 26, 302, 12, 50, 31, 14, 13, 21, 16, 10, 5, 6, 14,  Александър Танев  6а,  Бор  4а, 12, 3, 2, Местност Черешите, 6, 4, 13, 8,  Васил Левски  18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 34, 20, 36, 40, 26, 54, 58, 52, 29, 22, 59, 30, 44, 27, 38, 50, 48, 42, 23,  Витоша  11а, 13, 15, 3, 5, 1, 11, 7,  Витошко Лале  1а,  Владайска  11, 9, 5, 7, 13, 1, 19, 2, Къща,  Възраждане  109,  70, 68, 115, 103, 84, 141, 109, 101, 98, 135, 137, 114, 123, 118, 111, 107, 74, 92, 127, 82, 104, 94, 68, 86, 90, 110, 41, 131, 96, 88, 133, 119, 123, 100, 78, 129, 105,  106, 139, 125, 111,  113, 80, 112, 102, 105, 108, 120, 116, 149, 130, 145, 132б, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 122, 143, 144, 128, 143а, 157, 142, 140, 132, 126, 138, 210а, 1, 214, 198, 183, 216, 202, 161, 186, 166 Къща, 148, 147, 225, 159, 229, 178, 167, 168, 186, 184, 243, 162,  169, 180, 138, 155, 163, 153, 235, 165, 157, 190, 192, 167,  151, 188, 164 Къща, 231, 182, 143, 184, 194, 169,  Върла Стрън  6, 1, 3,  Горно Драгичево  173, 196, 204, 200,  Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Горно Драгичево/Копринено Орище  ,  Гранит  3, 7, 21, 6, 19, 23, 8, 15, 27, 20, 2, 17, 5,  5, 10, 13, 21, 14, 12, 10,  Здравец  11, 10, 23, 3, 5, 21, 19, 2, 15, 13, 1, 9, 6, 12, 13,  Ивайло  5, 8, 11, 16, 18, 2, 1, 12, 7, 3,  Калиница  11, 17, 15, 1, 3, 7, 27, 29, 9, 11,  5, 44, 12,  Каменица  25, 31, 23,  Кокиче  5, 4, 3,  Копринка  11, 15,  Лебед  1, 6, 5, 16, 11, 10, 7, 12, 3, 13, 9, 14,  Люлин  34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 4, 2, 66, 30, 70, 58, 48, 46, 9, 34,  18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 14, 64, 24, 62, 36,  М.Копринено Орище ПИ   324  ,  Мах.Крушите  Вила,  Местност Горно Драгичево  Къща, Къща, Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429,  Местност Горно Драгичево/Ал Танев  5,  Местност Горно Драгичево/Борова Гора  ,  Местност Горно Драгичево/Гола Могила  ,  Местност Горно Драгичево/Копринено Орище  8, Къща,  Местност Горно Драгичево/Крушите  ,  Местност Горно Драгичево/Селимите  ,  Местност Горно Драгичево/Черешите  ,  Минзухар  16, 8, 2, 3, 2, 35,  Мрамор  6,  Незабравка  3,  Никола Вапцаров  27, 33, 41, 23, 43, 25, 22, 35, 47, 19, 32, 17, 26, 28, 21, 30, 20, 31, 37, 39, 24, 45,  Оборище  11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 2, 4, 3,  Панайот Волов  2, 16, 3, 1, 9, 20, 4, 10, 8, 7, 6, 11, 5, 22, 12,  ПИ   020003  ,  ПИ   1625, М.Серимеж  ,  Реката  3,  9, 11, 3, 7, 2, 4, 3, 19, 15, 13, 17,  Република  8, 6, 21, 4, 11, 2, 7, 15, 17, 1, 23, 9, 13,  Ропотамо  5, 1а, 3, 9,  Сава Асенов  2, 7, 11, 9,  Серимеж  ,  Средорек  14, 7, 3а, 3, 12, 4, 2,  6, 8, 10, 1, 2,  Умище  3, 1,  УПИ   VIII-1426  ,  Черни Връх  4, 11, 2, 8, 1, 5, 3,    26, Селска Бара

На 22.03.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 24.03.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 25.03.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./   На 26.03.2021 г. /09:01 – 16:00 ч./ -  Кралев Дол:   3-тиМарт  16, 41, 24,  38, 25, 28, 18, 40, 13, 22, 30, 3, 24, 42, 19, 32, 20, 17, 14,  Боян Витков  3, 2, 8, 13, 5, 17, 12, 23, 16, 1,  Велико Търново  3, 6, 5, 6а, 15, 10, 14, 8, 11,  Волга  2, 5, 1, 7, 9, 6, 4,  Граничар  32, Къща, 3, 4, 2, 1, 5, 8,  Дунав  4, 2,  Извора  4, 5, 6,  Искър  15, 6, 9, 4, 11, 5, 10, 2, 3, 8, 7, 14, 25, 9,  5, 17, 20,  Калофер  1, 2, 3, 6,  Калужерец  1, 8, 14, 15, 10,  Лале  31, 36, 25, 38, 27, 33,  Махала Орниче  12, 4, 8, 15, 16, 26, 3, 14, 2, 24,  Орниче  14, 6, 13а, 1, 6, 2, 25, 29, 2, 9, 4а, 25, 4, 5, 24, 21, 11,  Паисиева  4,  Синчец  3,    Фуражомелка

На 22.03.2021 г. /08:46 – 10:00 ч.; 09:01 – 10:00 ч.; 12:01 – 13:00 ч./   На 24.03.2021 г. /15:01 – 16:00 ч./ -  Перник:   Бучински Път  ,  Омв България Оод

На 22.03.2021 г. /09:31 – 13:00 ч./ -  Перник:   Тева  38, 39, 38, 39

На 22.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 23.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 24.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 25.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 26.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Рударци:   Xcvi-2228, Кв.21  ,  Балчик  18, 21, 19, 12, 13, Табло С/У  №18, 3, 22, 24, 11, 28, 43, 4, 8, 3,  Борова Гора  5, 9, 2, 6, 17, 3, 39, 4, 15, 12, 21, 19, 6, 11, 7,  Боровец  6, 12, 17, 8, 4, 2, 8а,  Бургас  13, 22, 9, 19, 11, 15, 2,  Варна  6а, 29, 4, 21, 9, 10, 12, 23, 25, 17, 16, 7, 4а, 6, 18, 2, 14, 1, 3, 19, 20,  Дулова  ,  Земен  2, 3, 6, 5, 1, 4,  Изгрев  40, 8, 16, 12, 10, 38, 42, 3, 7, 24, 6, 34, 13, 1, 48, 46,  Кало  46, 60, 59, 49, 79, 40, 92, 77, 74, 64, 84, 5, 63, 78, 94, 47, 72, 85, 16, 86, 22, 76, 55, 28а, 45, 25, 8, 52, 80, 58, 24, 37, 13, 36, 57, 48, 82, 75, 33, 89, 98, 31, 73, 43, ТП  Кало Ст.26 Кл.А, 23, 61, 88, 49, 93, 97, 85, 12, 103, 58, 37, 14, 83, 10, 21, 28 А, 90, 99, 25, 15, 34, 18, 101, 26, 62, 67, 7, 69, 4, 1, 85а, 29, 81, 35, 38, 54, 32, 91, 105, 15, 50,  Местн.Кало  ,  Металург  12, 10, 20, 14, 2а, 7, 16, 18, 17, 13 Къща, 24, 5, 19, 27, 22, 21, 9, 15, 2, 9 Къща, 3, 1, 26, 28,  Михаил Дойчев  20, 24, 28,  ПИ  рин  ,  Пловдив  27,  Самоков  10, 14, 5, 13, 3, 11, 1, 4, 2, 6, 13а, 15,  Свищов  25, 17,  Трън  4 Къща, 2, 12, 8,  УПИ   LXXXIV-2229, Кв.21.  ,  УПИ   V-298,  Кв.20  ,  Ястребец  5, 7, 2, 6

Община Радомир

На 22.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Бобораци:   Vi-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ   Ii- 94,  Кв. 25  ,  УПИ   V-219, Kw.32  ,  УПИ   XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 22.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ -  Горна Диканя:   УПИ   I-1026, Kb.103  ,  УПИ   Ii,  Кв.97

На 22.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:30 – 16:00 ч./ -  Долна Диканя:   ТП  Вилите;

На 23.03.2021 г. /10:01 – 11:00 ч.; 13:31 – 15:00 ч./ -  Радибош

На 24.03.2021 г. /08:00 – 09:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД /   На 26.03.2021 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Радомир:   Архимандрит Зинови  8, 5, 1, 3, 6, 4, 2,  Васил Левски  19, 14, 12,  11, 21, 16, 15, 12, 27, 29, 23, 25, 24, 26,  Витоша  3, 5, 7, 9, 1, 2,  Гаврил Радомир  9, 3, 1, 15, 7, 18, 2, 4, 12, 13, 22, 5, 10, 14, 20, 16, 8, 11,  Гео Милев  5, 7, 2, 10, 1, 8, 4, 1а, 3,  Георги Янев  9, 7, 11, 6, 5, 2, 1, 9а, 4, 3,  Голобръдска  1а, 96, 25, 16, 31, 6, 29, 10, 38, 8, 44, 26, 40, 48, 14, 18, 36, 5, 27, 22, 12, 20, 17, 13, 3, 46, 1, 24,  Гурко  2а, 5, 9, 3, 7, 1,  Гърляница  4, 2, 1, 8, 7, 3, 6, 5, 9, 43, 48, 42, 43, 45, 46, 49, 44, 47, 43,   Драгоман  4, 2, 1, 1а,  Дупнишка  49, 55,  Дядо Анани Николов  1, 2, 19, 3, 9, 18, 29, 6, 14, 10, 5, 19, 16, 13, 22, 17, 27, 24, 7, 23, 4, 12, 7 А, 25, 20, 8,  Екзарх Йосиф  7, 1а, 2, 6, 4, 3, 8, 5, 10,  Земеделска  15, 13, 24, 26, 14, 12, 17, 18, 11, 20, 16, 8, 3, 2, 9, 5, 1, 6, 4, 10, 7,  Ивайло  19, 11, 7, 6, 1, 2, 2,  14, 5, 9, 8, 4, 18, 3, 12, 10, 15, 17, 16, 13,  Люлякова  34,  52, 54, 40, 40а, 44, 42,  Неофит Рилски  5, 15, 2,  1, 7, 9, 4, 6, 14, 8, 12, 13, 2,  Никола Вапцаров  7, 3, 21, 9, 1, 11, 15, 5, 17, 31, 23, 13, 25,  Парижка Комуна  10, 12, 8, 6, 7, 5, 2, 3, 4, 16, 28, 21, 19, 24, 27, 20, 15, 9, 11, 22, 17, 23, 14, 18, 25,  Патриарх Евтимий  14, 3, 10, 4, 18а, 2, 24, 11а, 27, 5, 20, 23, 8, 28, 9, 6, 30, 34, 11, 25, 21, 17, 22, 16, 19, 1, 7, 26, 15, 12,  Преслав  2, 8, 5, 10, 9,  Пчелинци  7, 2, 13, 8, 9, 4, 10, 6, 11, 12, 5, 3, 32, 3, 45, 35, 41, 32, 39, 30, 28, 37, 17, 29, 19, 22, 21, 33,  33, 31, 23, 27, 26, 14, 18, 24, 16, 15,  Път №627  ,  Рилска  68, 41, 51, 53, 58, 62, 43, 56, 45, 52, 49, 64, 50, 54, 47, 36, 29, 35, 37, 33, 46, 44, 34, 27, 37,  32, 38, 39, 40, 48, 25, 30,  Софроний Врачански  6, 3, 13, 1, 15, 4, 9, 11, 7,  Стара Планина  4,  Стефан Караджа  11, 7, 12, 17, 16, 3, 1, 19, 4, 5, 15, 18, 23, 8, 14, 13, 25, 9, 21, 6,  Струма  25, 16, 24, 9, 19, 5, 10, 18, 14, 23, 22, 4, 20, 43, 1, 11, 7, 17, 2, 13, 8,  Училищна  30, 52, 31, 29, 40, 35, 46, 54, 50, 42, 38, 48, 44, 58, 41, 64, 51, 56, 66, 60, 56а, 49, 47, 62, 39, 45, 43, 68,  Хаджи Димитър  2, 4,  Хайдут Дамшо  6, 8, 14, 25, 1, 15, 10, 12, 21, 23, 2, 17, 3, 13, 4, 7, 9, 19, 11, 16,  Хайдут Румяна  13, 7, 4, 15, 18, 9, 17, 11, 16, 6, 8, 1, 5, 10, 2, 12, 14,  Хан Аспарух  7, 2, 8, 6, 5, 1, 4, 3,  Черковна  18, 31, 33, 35, 27, 26, 30, 41, 45, 19, 43, 34, 38, 22, 28, 37, 24а, 39, 23, 20, 25, 29, 24,  Шаблин  9, 15, 11, 19, 40, 42, 50, 51, 32, 13, 46, 34, 52,  Шипка  18, 16, 45, 20, 23, 21, 13, 22, 31, 38, 27, 17, 32, 30, 15, 49, 43, 29, 35, 34, 33, 41, 25, 19, 47,  Широки Дол  5, 8, 9, 6, 2, 12,  Юрий Гагарин  21, 26, 29, 24, 27, 25, 15, 30, 16, 28, 17, 23, 22, 20, 14, 18, 3, 6, 3а, 4, 1, 2, 10, 9, 13, 11, 7, 8, 15, 12, 5

На 23.03.2021 г. /13:00 – 16:00 ч./ -  Радомир:   Батенберг  3,  9, 13, 13,  Войнишко Въстание  1,  Свобода  4, 1,  1, 2, 7,  Цар Освободител  5, 5, 7, 3,    Толбухин 13

За Периода 22-24.03.2021 г. /08:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Радомир ЮЗДП ДПТП ДГС РАДОМИР

На 22.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 23.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 26.03.2021 г. /09:00 – 16:00 ч./ -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ   III-56, Кв.19

Община Трън

На 23.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ   Vii-115 Кв.26  ,  УПИ   Viii-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ   X-244,  Кв.15, УПИ   ІІ-94,  Кв. 25

На 22.03.2021 г. /09:00 – 16:30 ч./ -  Милославци:   УПИ   I-22  Кв 61  ,  УПИ   V-71,  Кв.18  ,    Къща

На 24.03.2021 г. /09:00 – 13:00 ч./ -  Трън:   8ми Март  1,  Георги Бабичев  64, 70, 72, 69, 68, 58, 65, 45, 67, 66, 71,  Граничар  5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2,  Денчо Знеполски  66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 52, 46, 59, 70, 78, 54, 60, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72,  Мах.Горно Баринци  Параклис, 36,  Мурговица  6, 24, 10, 11, До Бл.7, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 27, 4, 9, 26, 17, 21, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 5, 23,  Нов Живот  1, 5, 3,  Руй  23,  Света Троица  13, 11, 7, 10

На 23.03.2021 г. /09:00 – 13:00 ч./ -  Трън:   Георги Бабичев  23, 5, 6б, 30, 8, 6в, 21, 10, 28, 6а, 34, 36, 26, 3, 40, 6, 4, 25, 42, 9, 38,  Денчо Знеполски  37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 38, 53, 49, 36, 32а, 22, 55, 35, 28, 57, 42, 30, 40,  Руй  16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 7, 9, 11, 10, 6,  Стефан Рангелов  7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 22, 20, 29

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.