Обяви »

 

 

 

 

Уважаеми клиенти,  

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 05 април – 09 април  2021 г,    включително:

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

 

 

Област Перник

Община Перник

За Периода 06-09.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Батановци:   Помпи Темелково

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 12:30 ч. / -  Дивотино:   3-ти  Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 11, 8, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069  ,  9-ти  Септември  35,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 19, 9, 12, 25, 5, 13, 11, 1, 17, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10,  2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 5, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 5, 10, 1,  Девета  4, 7, 5, 3, 6, 8, 5, 13, 1, 10, 4,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  1, 6, 3, 2, 5,  Единадесета  14, 10, 19, 17, 15, 11, 12, 9, 26, 30, 28, 2, 13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 31, 49, 43 Б, 46, 47,  47, 43, 14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 30, 18, 23, 20, 33, 38, 37, 17, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  Махала Герен  5,  Махала Ливаге  21, 5, 8, 22, 25,  Махала Светавода  2, 1,  Махала Тенов Дол  ,  Миньор  22, 25, 62, 15, 23, 70, 5, 35, 17, 58, 42, 32 А, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 64, 47, 8, 49, 10, 4, 33, 52, 18, 28, 9, 38, 56, 54, 16, 68, 27,  11, 60, 12, 15, 1, 40, 29, 30, 7, 53, 53, 3, 32, 7, Къща, 39, 26, 11, 13, 86, 6, 46, 24, 20, 119, 119,  132, 129, 126, 162, 131, 140, 143, 138, 115, 122, 154, 121, 133, 113, 152, 123, 126а, 160, 142, 135, 124, 125а, 111, 137, 118, 128, 141, 118, 127, 117, 156, 116, 109, 120, 59, 147, 158, 125, 150, 134, 130,  86, 101, 107, 73, 82, 95, 102, 75, 91, 106, 110, 65, 71, 80, 72, 73,  61, 74, 79а, 108, 93, 112, 84, 92, 69, 59, 65, 79, 81, 97, 67, 99, 94, 78, 87, 104, 105, 114, 98, 88, 100, 77, 96, 88, 83,  Осемнадесета  7, 10, 9, 1, 5,  Осма  4, 7, 15, 1, 3,  Пета  1, 4, 2,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  8, 34, 28, 12, 11, 26, 10б, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 9д, 24, 5, 22, .11, 20, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 64, 29, 54, Парцел 9-18, 15, 38, 96, 82, 31, 25, 33, 28, 42, 49, 100, 33, 48, 35, 40, 74, 48, 34, 15а, 78 Къща, 21, 39, 102, 47, 72, 46, 88, 102, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 55, 46, 118, 104, 55а, 26, 57, 67, 1,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 3, 3, 31,  Слатина  12, 8, 8, 10, 3, 9, 3, 5, 2, 1,  Струма  21, 3, 19, 4, 13, 13, 27, 2а, 11, 5, 1, 9, 15, 7, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 65, 18, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  1, 2, 5, 6, 3, 5, 8,  Тридесетиосма  7, 1,  Тридесетипета  13, 11, 1, 3, 6, 17, 33, 23, 37, 41, 35, 2, 43, 29, 27, 41, 25,  Тридесетипърва  9, 6, 3, 7, 1, 9, 5, 10, 4,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 47, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 5, 3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  УПИ  8-261,  Кв.18  ,  УПИ  IV-1084 Кв.81  ,  УПИ  VIII – 296 Kb.21  ,  УПИ  ІІ Кв.746  ,  Четвърта  4, 7, 5, 9, 2, 7, 8, 11, 15, 10, 6, 3, 13, 1, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 12, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 9, 21, 7, 29, 7, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 3, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7, 14,  Шеста  3, 30, 31, 7, 5, 4, 8, 9, 3, 2, 1,  Шестнадесета  2, 4,    3, М. Прогон  Пи 151084, Бреста, В Двора На Ткзс, Махала Градините

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Дивотино:   3-ти  Март  15, 21, 29, 28, 3, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 11, 8, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40,  34069  ,  9-ти  Септември  35,  Витоша  1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16,  Втора  5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6,  Двадесета  6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5,  Двадесетивтора  7, 1, 21, 6, 4, 19, 9, 12, 25, 5, 13, 11, 1, 17, 2, 8,  Двадесетидевета  1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3,  Двадесетиосма  21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32,  Двадесетипета  7, 8, 1, 5, 26, 27,  Двадесетиседма  10, 8, 6,  Двадесетитрета  2, 7, 3, 4, 6, 14, 11, 5,  Двадесетичетвърта  6, 11, 4, 10,  2, 6, 7, 3,  Двадесетишеста  12, 5, 2, 2,  Дванадесета  10, 2а, 6, 5, 10, 1,  Девета  4, 7, 5, 3, 6, 8, 5, 13, 1, 10, 4,  Деветнадесета  2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6,  Десета  1, 6, 3, 2, 5,  Единадесета  14, 10, 19, 17, 15, 11, 12, 9, 26, 30, 28, 2, 13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  45, 31, 49, 43 Б, 46, 47,  47, 43, 14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 30, 18, 23, 20, 33, 38, 37, 17, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29,  Махала Герен  5,  Махала Ливаге  21, 5, 8, 22, 25,  Махала Светавода  2, 1,  Махала Тенов Дол  ,  Миньор  22, 25, 62, 15, 23, 70, 5, 35, 17, 58, 42, 32 А, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 64, 47, 8, 49, 10, 4, 33, 52, 18, 28, 9, 38, 56, 54, 16, 68, 27,  11, 60, 12, 15, 1, 40, 29, 30, 7, 53, 53, 3, 32, 7, Къща, 39, 26, 11, 13, 86, 6, 46, 24, 20, 119, 119,  132, 129, 126, 162, 131, 140, 143, 138, 115, 122, 154, 121, 133, 113, 152, 123, 126а, 160, 142, 135, 124, 125а, 111, 137, 118, 128, 141, 118, 127, 117, 156, 116, 109, 120, 59, 147, 158, 125, 150, 134, 130,  86, 101, 107, 73, 82, 95, 102, 75, 91, 106, 110, 65, 71, 80, 72, 73,  61, 74, 79а, 108, 93, 112, 84, 92, 69, 59, 65, 79, 81, 97, 67, 99, 94, 78, 87, 104, 105, 114, 98, 88, 100, 77, 96, 88, 83,  Осемнадесета  7, 10, 9, 1, 5,  Осма  4, 7, 15, 1, 3,  Пета  1, 4, 2,  Петдесета  8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2,  Петдесетивтора  15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1,  Петдесетипета  1,  Петдесетитрета  5, 3,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  8, 34, 28, 12, 11, 26, 10б, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 9д, 24, 5, 22, .11, 20, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 64, 29, 54, Парцел 9-18, 15, 38, 96, 82, 31, 25, 33, 28, 42, 49, 100, 33, 48, 35, 40, 74, 48, 34, 15а, 78 Къща, 21, 39, 102, 47, 72, 46, 88, 102, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 55, 46, 118, 104, 55а, 26, 57, 67, 1,  Рила  9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5,  Седемнадесета  2, 1,  Седма  10, 3, 3, 31,  Ск-13 Пътстрой  ,  Слатина  12, 8, 8, 10, 3, 9, 3, 5, 2, 1,  Струма  21, 3, 19, 4, 13, 13, 27, 2а, 11, 5, 1, 9, 15, 7, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 65, 18, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13,  Тенов Дол  1,  Тридесета  1, 5, 2,  Тридесетивтора  1, 2, 5, 6, 3, 5, 8,  Тридесетиосма  7, 1,  Тридесетипета  13, 11, 1, 3, 6, 17, 33, 23, 37, 41, 35, 2, 43, 29, 27, 41, 25,  Тридесетипърва  9, 6, 3, 7, 1, 9, 5, 10, 4,  Тридесетиседма  5,  Тридесетитрета  2,  Тридесетичетвърта  25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 47, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 23, 9, 15, 17,  Тридесетишеста  5, 7,  Тринадесета  13, 5, 3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  УПИ  8-261,  Кв.18  ,  УПИ  IV-1084 Кв.81  ,  УПИ  VIII – 296 Kb.21  ,  УПИ  ІІ Кв.746  ,  Четвърта  4, 7, 5, 9, 2, 7, 8, 11, 15, 10, 6, 3, 13, 1, 7,  Четирдесета  11, 1, 10, 9, 3,  Четирдесетиосма  5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4,  Четирдесетипета  6, 43, 12, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 9, 21, 7, 29, 7, 15, 31, 9, 19, 11, 35,  Четирдесетиседма  22, 15, 11, 18, 10, 3, 14, 6, 30, 32, 21, 34,  Четирдесетитрета  7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7, 14,  Шеста  3, 30, 31, 7, 5, 4, 8, 9, 3, 2, 1,  Шестнадесета  2, 4,    3, М. Прогон  ПИ 151084, Бреста, В Двора На Ткзс, Махала Градините

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Дивотино:   Витоша  14, 7а, 9, 16,  Дванадесета  6, 5, 10, 1,  Единадесета  13, 24а,  Комсомолска  1,  Люлин  14, 15, 8, 10, 2, 3, 12, 6, 5, 1, 11, 4,  Махала Герен  5,  Миньор  130,   Петдесетипета  1,  Петнадесета  7а, 2, 1, 6, 12, 7, 10, 5, 9,  Първа  3,  Слатина  3, 5, 2, 1,  Тринадесета  3, 2, 7, 2, 5, 3, 18, 1, 5, 12, 9,  Четринадесета  18, 16, 1, 10, 5, 3, 13, 21, 14, 21, 17, 19, 26, 6, 20 Къща, 2, 9, 11, 8, 4, 7,  Шестнадесета  2, 4

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 09:31 – 12:30 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Люлин,  Общ. Перник:   IV-537  ,  V-614 Кв 59  ,  VIII-491  ,  Втора  8, 28,  .53, .35, 34, 38, 16, 7,  37-39, 11, 21, .24, .40, 49-51, 23, 3, 35, 42,  31, 4,  3, .28, 32, 2, 27,  33, 59, 30, 18, 57, .55, 47, 42, 29,  9, .1,  Двадесет И Втора  19, 21, 2, 13, 17, 6, 7, 11, 15, 9, 1, 5, 3,  Двадесет И Девета  2,  Двадесет И Пета  23, 26, 10, 8а, 7, 20, 4, 29, 15, 22, 17,  Двадесет И Първа  2,  Двадесет И Седма  3, 1, 17, 15а, 13, 7,  Двадесет И Трета  2, 16, 10, 12, 2,  Двадесет И Четвърта  59, 23, 44, 26а, 27, 58, 55, 10, 4, 42, 41, 57, 30, 38, 32, 51, 12, 31, 37,  Двадесет И Шеста  14, 33, 10, 7, 18, 15, 13, 27, 3, 10, 22, 5,  Двадесета  3,  Дванадесета  .12, .23, .25, 20, 10, .20, .6, .11, .8, .12, 27, .14, 9, 6, 2, .2, .5, 7а, .4, .3,  Девета  4, 6, 2, .14,  Деветнадесета  4, 6, 1, 2, 3,  Десета  10, 18, 40, 2,  Единадесета  3-4, 9, 1,  Кв.31, УПИ 1-577  ,  Мах.Лесков Дол  Къща С Ателие, 3, 5, 34, Пи 874, 33,  Мах.Стакьовец И Манастира  22, 7, 6, 5, 37,  Местн.Задбудилица  Фургон, Вила, 8, Къща, Парцел 88,  Осемнадесета  1, 4, 14,  Осма  4, 1,  Пета  25,  11,  .15, 13, 43, 17, 49, 39, .14, 23,  3, .12, 29,  25, 1, .49,  Петнадесета  3, .6, 10, 4,  ПИ 6-886,  Кв.60 – 6 Кв.  ,  Пи 874  ,  Първа  11, 6, 16, 21, 5, 13, 20, 9, 138, 107, 140, 123, 104, 156, 156, 109, 134, 119, 112, 146, 125, 122, 108, 154, 17, 85, 16, 84, 64, 59, 92, 89, 71, 86, 57, 95 А, 99, 56, 68, 103, 73, 66, 45, 55,  .49, 28, 27, 51,  32, .24, 42, 31, 35,  Седемнадесета  1, 6,  Седма  .9, 14, .8, 11,  4,   Трета  12,  25, 2, 6, 14, 23, 10, 19, .18, 10, 7, 2,  .6, 11, 1, 8, .8, 9,  10,  .10, .13, 4, 15,   Тридесет И Осма  3, 17, 1, 7, 9, 15,  Тридесет И Седма  2, 4, 1, 8, 3,  6,  Тридесет И Шеста  7, 3, 5, 4, 2, 1,  Тридесета  1,  Тринадесеста  .3, .4, .5, 5, .11, .2, 13, 2, .1, .9, 5,  УПИ  3-185,  Кв.66  ,  УПИ  V-71, 70, 69  Кв.47  ,  Четвърта  25, 3, 7, 22, 15, .2, .6, .8, 7, 26, 16, 28, 14,  Четиринадесета  .3, .8, .5, 2, .17, 6, .15, .9, 7,  Шеснадесета  37, 3, 21, 29, 23, 31, 35, 13, 19, 3, 2, 2, 27,  Шеста  8, 1,  6, 24, 5, 2, 3,    22, Местност Над Шосето, Райлово Центъра, 72, 74, Райлово Центъра, 27, 41, Вила, Цьрнел, 37-39

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   XIII-515.25, Кв.84  ,  Изток  Кооп Пазар, Павильон,  Ленински Проспект  Павильон, Пазара,  Минск  6, 1,  Созопол  5, 7,  Юрий Гагарин  20, 18 Кафе-Аперитив, 87 Б, 18, 12, До Бл.12

На 06.04.2021 г.  /13:01 – 15:16 ч. / -  Перник:   Благой Гебрев  29е,  Воронеж  3а, 90,  Изток  До ТП Витоша,  Стомана  3, 1, 3,  3, 3а, 1

На 06.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   Изток СВЕЖЕСТ СЕРВИЗ ЕООД,

На 06.04.2021 г.  /10:00 – 12:30 ч. / -  Перник:   Лев Толстой  346

На 09.04.2021 г.  /08:00 – 16:00 ч. / -  Перник:   П/Ст Камет

На 07.04.2021 г.  /09:31 – 10:00 ч. ; 11:30 – 12:30 ч. / -  Перник:   Цалева Круша  11, 7, 22, 28, 6, 26, 36, Дърводелска Работилница, 2, 32, 35, 35, 10, 5, 3, 1, 33, 27, 4, 34, 16,    Гробищен Парк

На 06.04.2021 г.  /14:31 – 16:00 ч. / -  Радуй:   III-24, Кв.7  ,    Къща

На 06.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:01 – 16:00 ч. / -  Ярджиловци:   Братя Чакрини  20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 26, 45, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 34, 48, 15, 46, 51, 33,  Витоша  2,  Двадесет И Трети Април  1, 8, 11, 20, 3, 10, 5,  Девети Септември  36,  Иван Алексиев  4,  Иван Димитров  4, 2,  Йордан Станоев  3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15,  Китка  9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1,  Марин Зафиров  6, 4, 2,  Методи Станимиров  3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11,  Партизан  54, 60, 51, 26, 14, 38, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 55, 43, 45, 65, 53, 8, 28, 36, 57, 34, 86, 39, 34а, 13, 61, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 68, 31, 22, 18, 22, 17, 70, 48, 74, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52,  Радослав Зафиров  3а,  Славчо Дяков  7,  12,  6, 4, 9, 14, 16, 10, 12,  Стража  3, 10, 9, 5, 7, 8, 6,    Кафе-Павилион

Община Радомир

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Бобораци:   VI-218, Кв.32  ,  VIII-214 Кв.31  ,  XIII-216 , Kw.31  ,  ІІІ – 323 Кв.26  ,  УПИ  II- 94,  Кв. 25  ,  УПИ  V-219, Kw.32  ,  УПИ  XII-250, Кв.30  ,  ХVIII-136,  Кв.23  ,    Къща

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Горна Диканя:   УПИ  I-1026, Kb.103  ,  УПИ  II,  Кв.97

На 06.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:30 – 16:00 ч. / -  Долна Диканя:   ТП Вилите

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Извор,  Общ. Радомир:   Махала Пириница

На 08.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. /   На 09.04.2021 г.  /13:00 – 16:30 ч. / -  Радомир:   I-1259 Кв.117  Алеко Константинов  12, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 6,  Батенберг  99,  Братя Миленкови  29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 9, 8, 6, 11, 15, 10, 33,  20, 33, 21, 31, 27,  Войнишко Въстание  Павилион,  Добруджа  5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а,  Дупнишка  25, 23, 32, 27, 32,  Евлоги Георгиев  12,  14, 8, 14,  13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18,  Люлякова  17 11, 1, 17, 17, 11,  Марица  5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 1,  Родопа  4, 2, 3, 1,  Христо Ботев  15, 1

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 08.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 09.04.2021 г.  /09:00 – 16:00 ч. / -  Чуковец,  Общ. Радомир:   УПИ  III-56, Кв.19

Община Трън

На 06.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Видрар

На 07.04.2021 г.  /09:00 – 16:30 ч. / -  Рани Луг:   Вила, УПИ  1-41 Кв.40-Североизт. част от Къща

 

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

                           CEZ GROUP