Обяви »

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ

На 25 август /сряда/ от 12,00 ч. в Заседателната зала на Общинска администрация Ковачевци ще се проведе обучение на преброители и контрольори в община Ковачевци във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.