Обяви »

КАЛИЩЕ

 

     

НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДЕКАРИ

пасище-МЕРА X ПИ   000014 манастирска кория

3.907

пасище-МЕРА X ПИ   000016 кривия дол

12.694

пасище-МЕРА X ПИ   000032 йовчовица

54.214

пасище-МЕРА X ПИ   000052 кривия дол

7.581

пасище-МЕРА X ПИ   000053 кривия дол

7.702

пасище-МЕРА X ПИ   000054 кривия дол

2.193

пасище-МЕРА X ПИ   000056 кривия дол

2.597

ливада VI ПИ   000150 балабаница

1.046

ливада V ПИ   000161 бела круша

1.779

пасище-МЕРА V ПИ   000163 бела круша

3.745

пасище-МЕРА V ПИ   000176 бреске

4.709

пасище-МЕРА V ПИ   000185 дълга нива

4.387

пасище-МЕРА V ПИ   000188 дълга нива

0.507

пасище-МЕРА IX ПИ   000192 мусеница

2.102

пасище-МЕРА IX ПИ   000193 мусеница

17.967

пасище-МЕРА IX ПИ   000195 мусеница

2.946

ливада V ПИ   000199 селото

23.694

ливада V ПИ   000205 мах.гърковци

4.210

пасище-МЕРА V ПИ   000228 ширината

0.378

пасище-МЕРА V ПИ   000229 ширината

0.650

пасище-МЕРА V ПИ   000248 меча дупка

45.365

пасище-МЕРА V ПИ   000249 меча дупка

65.601

пасище-МЕРА V ПИ   000253 орниците

19.262

ливада IX ПИ   000344 огорски дол

1.902

ливада X ПИ   000375 камика

13.472

ливада III ПИ   001008 лажански рид

0.351

ливада III ПИ   002003 вучин дол

1.355

ливада III ПИ   003015 бели бряг

0.217

ливада III ПИ   003049 бели бряг

2.312

ливада III ПИ   004001 вучин дол

1.597

ливада III ПИ   004020 вучин дол

2.663

ливада III ПИ   004027 вучин дол

6.338

ливада III ПИ   009040 азна

0.101

ливада III ПИ   009041 азна

0.833

ливада III ПИ   011005 шебровец

0.492

ливада III ПИ   011023 шебровец

1.222

ливада X ПИ   014001 кривия дол

2.331

ливада IV ПИ   014006 кривия дол

2.209

ливада X ПИ   017002 йовчовица

7.100

ливада X ПИ   017004 йовчовица

1.193

ливада X ПИ   018023 йовчовица

1.023

ливада IV ПИ   019002 дуните

2.363

ливада X ПИ   020008 коило

1.672

ливада X ПИ   021023 коило

2.115

ливада X ПИ   023001 коило

3.700

ливада X ПИ   023004 коило

0.801

гора в зем.земи X ПИ   024007 вениците

3.287

гора в зем.земи X ПИ   024009 вениците

6.303

ливада X ПИ   024013 вениците

3.824

ливада X ПИ   024047 вениците

4.132

ливада X ПИ   024067 вениците

3.815

ливада X ПИ   024078 вениците

4.373

пасище-МЕРА X ПИ   024091 вениците

12.551

пасище-МЕРА X ПИ   024093 вениците

1.650

ливада X ПИ   026003 чирековец

19.068

пасище-МЕРА X ПИ   027011 черна гора

21.215

пасище-МЕРА IX ПИ   032019 горно равнище

1.759

ливада IX ПИ   032032 горно равнище

0.467

пасище-МЕРА IX ПИ   032044 горно равнище

1.130

ливада IX ПИ   038015 равнище

0.870

ливада IX ПИ   041039 стръмна страна

2.595

пасище-МЕРА IX ПИ   041053 стръмна страна

7.524

ливада IX ПИ   042002 тодоров дол

2.851

ливада IX ПИ   042005 тодоров дол

1.693

ливада IX ПИ   042016 тодоров дол

2.038

ливада IX ПИ   042019 тодоров дол

2.152

ливада IX ПИ   042031 тодоров дол

4.070

ливада IX ПИ   042032 тодоров дол

1.456

ливада IX ПИ   042036 тодоров дол

1.943

пасище-МЕРА IX ПИ   042041 тодоров дол

0.757

ливада IX ПИ   042047 тодоров дол

0.874

ливада IX ПИ   043010 тодоров дол

1.978

ливада IX ПИ   043011 тодоров дол

1.933

ливада IX ПИ   043058 тодоров дол

1.335

ливада IX ПИ   043071 тодоров дол

0.556

ливада IX ПИ   043086 тодоров дол

3.588

ливада IX ПИ   047007 мах.кюлюмова

0.833

ливада IX ПИ   047035 мах.кюлюмова

1.314

ливада IX ПИ   047036 мах.кюлюмова

2.542

ливада IX ПИ   047041 мах.кюлюмова

1.457

пасище-МЕРА IX ПИ   047043 мах.кюлюмова

1.465

ливада IX ПИ   047056 мах.кюлюмова

3.940

ливада IX ПИ   047058 мах.кюлюмова

2.183

ливада IX ПИ   047086 мах.кюлюмова

0.939

ливада IX ПИ   048056 камика

1.585

ливада IX ПИ   048069 камика

1.352

ливада IX ПИ   048071 камика

3.757

ливада IX ПИ   048073 камика

2.387

ливада IX ПИ   048077 камика

2.689

ливада IX ПИ   051023 дреновец

0.484

ливада IX ПИ   051027 дреновец

1.602

ливада IX ПИ   051030 дреновец

1.943

ливада IX ПИ   051056 дреновец

3.403

ливада IX ПИ   051063 дреновец

24.149

ливада IX ПИ   051073 дреновец

3.073

пасище-МЕРА IX ПИ   051075 дреновец

14.286

ливада IX ПИ   052014 мах.милошева

1.576

ливада IX ПИ   053020 мах.милошева

4.420

ливада IX ПИ   054044 утоките

1.187

ливада IX ПИ   055020 огорски дол

6.430

ливада IX ПИ   055023 огорски дол

7.930

ливада IX ПИ   055032 огорски дол

1.516

ливада IX ПИ   055035 огорски дол

1.818

ливада IX ПИ   055049 огорски дол

2.000

ливада IX ПИ   055050 огорски дол

0.617

ливада IX ПИ   055055 огорски дол

17.284

ливада IX ПИ   055057 при поповци

0.444

ливада IX ПИ   056010 огорски дол

3.163

ливада IX ПИ   056012 огорски дол

2.388

ливада IX ПИ   056015 огорски дол

1.631

ливада IX ПИ   056019 огорски дол

2.720

ливада IX ПИ   056033 огорски дол

2.188

ливада V ПИ   056049 огорски дол

3.207

ливада V ПИ   056068 огорски дол

2.674

ливада V ПИ   056077 огорски дол

1.427

ливада IX ПИ   056078 огорски дол

5.050

ливада IX ПИ   056080 огорски дол

4.561

ливада IX ПИ   056083 огорски дол

6.652

ливада IX ПИ   056084 при поповци

3.344

ливада IX ПИ   056086 при поповци

4.855

ливада V ПИ   058001 мах.джалевци

3.904

ливада V ПИ   058004 мах.джалевци

2.351

пасище-МЕРА V ПИ   059023 мах.джалевци

2.162

ливада V ПИ   066003 рошилков дол

0.077

ливада V ПИ   066009 рошилков дол

0.021

ливада V ПИ   071012 мах.муките

3.597

ливада V ПИ   071022 мах.муките

3.299

ливада V ПИ   071024 мах.муките

1.139

ливада V ПИ   072001 бачевци

3.470

ливада VI ПИ   080004 бачевци

1.254

ливада V ПИ   082005 мах.канинци

1.932

ливада V ПИ   082024 мах.канинци

0.135

ливада V ПИ   082032 мах.канинци

2.891

ливада V ПИ   082037 мах.канинци

0.676

пасище-МЕРА IX ПИ   085003 сланопаджа

4.906

ливада IX ПИ   085009 сланопаджа

1.466

ливада IX ПИ   085013 сланопаджа

6.970

ливада V ПИ   087005 сирбежица

4.425

ливада V ПИ   087015 сирбежица

1.376

ливада V ПИ   087017 сирбежица

0.623

ливада V ПИ   090030 при селото

1.043

ливада V ПИ   091001 чукаро

2.664

ливада V ПИ   091018 чукаро

7.319

ливада V ПИ   091034 чукаро

1.813

ливада V ПИ   091039 чукаро

0.815

ливада V ПИ   091041 чукаро

0.877

ливада V ПИ   092001 бреске

1.569

ливада V ПИ   093005 бреске

1.016

пасище-МЕРА V ПИ   094025 бреске

3.158

пасище-МЕРА IX ПИ   101001 мусеница

25.027

ливада V ПИ   104034 при гробищата

2.880

ливада V ПИ   104036 при гробищата

2.969

ливада V ПИ   105011 могилите

2.627

пасище-МЕРА V ПИ   105015 могилите

1.917

ливада V ПИ   105024 могилите

0.510

ливада V ПИ   105025 могилите

0.557

ливада V ПИ   108009 ширината

1.027

ливада V ПИ   108012 ширината

3.092

ливада V ПИ   108017 ширината

0.216

ливада V ПИ   108024 ширината

0.580

ливада V ПИ   108026 ширината

1.656

ливада V ПИ   108037 ширината

1.215

ливада V ПИ   108043 ширината

2.265

ливада V ПИ   108044 ширината

0.799

ливада V ПИ   108056 ширината

0.524

ливада V ПИ   108058 ширината

2.146

ливада V ПИ   108060 ширината

8.144

ливада V ПИ   108062 ширината

8.664

ливада V ПИ   108064 ширината

3.573

ливада VI ПИ   109001 загрането

6.773

ливада VI ПИ   109005 загрането

2.485

ливада VI ПИ   109008 загрането

1.246

ливада VI ПИ   109018 загрането

82.965

ливада VI ПИ   109025 загрането

0.294

ливада VI ПИ   109026 загрането

0.280

ливада V ПИ   109039 загрането

0.981

ливада V ПИ   109041 загрането

1.865

ливада VI ПИ   109052 загрането

5.057

ливада VI ПИ   109079 загрането

0.513

ливада VI ПИ   109083 с.Калище

0.432

ливада V ПИ   109085 карпуски дол

1.386

ливада VI ПИ   109086 загрането

2.793

ливада V ПИ   111001 калишки дол

2.828

ливада V ПИ   111003 калишки дол

0.882

ливада V ПИ   111008 калишки дол

1.557

ливада V ПИ   111009 калишки дол

0.778

ливада V ПИ   111035 калишки дол

7.188

ливада V ПИ   111036 калишки дол

3.233

ливада V ПИ   111037 калишки дол

2.941

ливада V ПИ   111038 калишки дол

4.988

ливада V ПИ   111040 калишки дол

1.474

ливада V ПИ   111044 калишки дол

32.182

ливада V ПИ   111052 калишки дол

4.217

ливада V ПИ   111054 калишки дол

6.148

ливада V ПИ   111055 калишки дол

2.938

ливада V ПИ   111071 калишки дол

1.886

ливада V ПИ   111072 калишки дол

4.782

ливада V ПИ   111076 калишки дол

1.892

ливада V ПИ   111080 калишки дол

5.182

ливада V ПИ   111081 калишки дол

2.255

ливада V ПИ   111084 калишки дол

1.559

ливада V ПИ   115003 камин дол

0.827

ливада V ПИ   115006 камин дол

1.319

пасище-МЕРА V ПИ   115010 камин дол

4.669

ливада V ПИ   115019 камин дол

1.033

ливада V ПИ   115023 камин дол

5.920

ливада V ПИ   115030 камин дол

7.111

ливада V ПИ   115032 камин дол

1.341

ливада V ПИ   115034 мах.манчовци

1.624

ливада V ПИ   115035 мах.манчовци

1.511

ливада V ПИ   115041 мах.манчовци

3.271

ливада V ПИ   115042 мах.манчовци

2.575

ливада V ПИ   115048 мах.манчовци

2.079

ливада V ПИ   115058 мах.манчовци

0.445

ливада V ПИ   115059 мах.манчовци

0.445

ливада IX ПИ   118005 мах.гърковци

0.534

ливада IX ПИ   118010 мах.гърковци

1.460

ливада IX ПИ   118011 мах.гърковци

0.891

ливада IX ПИ   118018 мах.гърковци

1.173

ливада IX ПИ   118024 мах.гърковци

1.223

ливада V ПИ   119008 мах.костевци

2.395

ливада V ПИ   119009 мах.костевци

1.218

ливада V ПИ   119011 мах.костевци

1.263

ливада V ПИ   119019 мах.милошева

5.840

ливада V ПИ   119022 мах.стевовци

3.891

ливада V ПИ   119027 мах.стевовци

5.083

ливада V ПИ   119032 мах.стевовци

11.108

ливада V ПИ   119038 мах.вучковци

0.972

ливада V ПИ   119046 мах.вучковци

1.769

ливада V ПИ   119047 мах.вучковци

4.975

пасище-МЕРА V ПИ   119052 мах.вучковци

0.531

ливада V ПИ   119057 мах.манчовци

4.653

ливада V ПИ   119060 мах.манчовци

0.966

ливада V ПИ   119071 мах.миленска

9.236

ливада V ПИ   119076 мах.манчовци

2.239

ливада V ПИ   119077 мах.миленска

0.367

ливада V ПИ   119078 мах.манчовци

3.923

ливада V ПИ   119080 мах.манчовци

6.895

ливада V ПИ   119082 мах. Миленска

3.504

ливада V ПИ   119065 мах. Манчовци

9.236

ливада V ПИ   119088 мах.миленска

1.434

ливада V ПИ   119092 мах.миленска

0.691

ливада V ПИ   119097 мах.миленска

3.041

ливада V ПИ   119100 мах.раденковци

1.688

ливада V ПИ   119103 мах.раденковци

2.294

ливада V ПИ   119106 мах.миленска

1.119

ливада V ПИ   119107 мах.миленска

8.247

ливада V ПИ   120007 ширината

0.939

ливада V ПИ   120008 ширината

2.955

ливада V ПИ   120010 ширината

2.525

пасище-МЕРА V ПИ   120014 ширината

8.531

ливада V ПИ   120016 ширината

2.558

ливада V ПИ   120020 ширината

2.705

ливада V ПИ   120024 ширината

0.944

ливада V ПИ   121011 мах.раденковци

8.131

гора в зем.земи V ПИ   121020 мах.кратуновци

4.130

гора в зем.земи V ПИ   121021 мах.кючуковата

1.166

ливада V ПИ   122013 орниците

2.459

ливада V ПИ   122016 орниците

12.286

пасище-МЕРА V ПИ   123011 орниците

2.355

ливада V ПИ   123012 орниците

3.174

ливада V ПИ   126001 барата

1.496

ливада V ПИ   126011 барата

0.144

ливада V ПИ   126019 барата

1.700

ливада V ПИ   126026 барата

0.816

ливада V ПИ   126034 барата

1.353

ливада V ПИ   126036 барата

2.288

ливада V ПИ   127021 карпуски дол

2.072

ливада VI ПИ   127025 карпуски дол

3.855

ливада VI ПИ   127026 карпуски дол

1.683

ливада V ПИ   158001 бачевци

1.030

ливада IX ПИ   162001 мусеница

1.101

ливада V ПИ   167001 калишки дол

0.326

ливада V ПИ   170002 орниците

5.906

ливада V ПИ   170003 орниците

3.143

ливада IX ПИ   180002 огорски дол

1.400

пасище-МЕРА IX ПИ   182010 рошилков дол

8.509

ливада V ПИ   090042 при селото

2.567

храсти IX ПИ  056027 Огорски дол

0.370

храсти V ПИ  105003 Могилите

1.310

храсти V ПИ  111010 Калишки дол

3.597

храсти V ПИ  111062 Калишки дол

10.150

храсти V ПИ  111011 Калишки дол

0.340

храсти V ПИ  111039 Калишки дол

1.516