Обяви »

КОВАЧЕВЦИ

 

       
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ ПЛОЩ/ДКА КАТЕГОРИЯ
пасище-мера ПИ   018009 при язо

6.874

VI
пасище-мера ПИ   052020 прогоно

0.671

VII
пасище-мера ПИ   000231 обешеник

0.629

III
пасище-мера ПИ   000232 обешеник

0.266

III
пасище-мера ПИ   001001 аматица

12.995

VIII
пасище-мера ПИ   002002 аматица

2.168

VIII
пасище-мера ПИ   044019 иловица

1.834

VI
пасище-мера ПИ   077036 куслук

0.520

IX
пасище-мера ПИ   002003 преслопта

3.921

VIII
пасище-мера ПИ   002010 при поятата

2.304

VIII
пасище-мера ПИ   003001 при ровината

12.760

VIII
пасище-мера ПИ   003007 при ровината

1.534

VIII
пасище-мера ПИ   004003 поятата

2.353

VIII
пасище-мера ПИ   004006 поятата

0.832

VIII
пасище-мера ПИ   010001 китка

5.221

III
пасище-мера ПИ   010017 китка

5.126

III
пасище-мера ПИ   010020 китка

3.300

V
пасище-мера ПИ   019001 чешмето

3.778

III
пасище-мера ПИ   020002 чешмето

3.045

III
пасище-мера ПИ   023003 косачки рид

0.457

III
пасище-мера ПИ   028001 при моста

1.078

VI
пасище-мера ПИ   028014 долна бахча

0.316

VI
пасище-мера ПИ   031002 косачки рид

13.090

VIII
пасище-мера ПИ   031005 косачки рид

0.489

VIII
пасище-мера ПИ   031006 косачки рид

0.121

VIII
пасище-мера ПИ   035015 косачки рид

4.515

III
пасище-мера ПИ   037012 иловица

0.184

VIII
пасище-мера ПИ   038005 косачки рид

2.277

VIII
пасище-мера ПИ   050002 косачка река

0.652

VII
пасище-мера ПИ   052001 косачка река

3.411

VII
пасище-мера ПИ   056011 косачка река

1.225

III
Пасище,мера ПИ  055001 Косачка река

1.633

VII
пасище-мера ПИ   058029 дж.чука

2.632

VII
Пасище,мера ПИ  060011 прогоно

2.639

VII
пасище-мера ПИ   062002 лаженски рид

2.132

VII
ливада ПИ   063002 лаженски рид

7.133

VII
пасище-мера ПИ   063004 лаженски рид

0.714

VII
пасище-мера ПИ   068001 косачка река

1.062

III
пасище-мера ПИ   070001 лаженски рид

31.050

VII
пасище-мера ПИ   070002 лаженски рид

3.062

VII
Пасище,мера ПИ   070020 Лаженски рид

1.245

VII
пасище-мера ПИ   071012 обешеник

2.137

X
пасище-мера ПИ   071015 обешеник

3.499

X
пасище-мера ПИ   076072 циганка

3.481

IV
Пасище,мера ПИ  076002 циганка

4.484

IV
Пасище,мера ПИ  076055 циганка

12.850

IV
ливада ПИ   082012 леви дол

1.903

IX
ливада ПИ   082022 леви дол

11.559

IX
пасище-мера ПИ   087019 въшкавец

3.340

III
пасище-мера ПИ   090021 дренето

0.918

IX
пасище-мера ПИ   090042 дренето

2.720

IX
пасище-мера ПИ   090046 дренето

2.742

IX
пасище-мера ПИ   090048 дренето

2.012

IX
пасище-мера ПИ   094013 ридо

0.285

IX
пасище-мера ПИ   094020 ридо

1.820

IX
ливада ПИ   096001 говедарник

0.980

III
пасище-мера ПИ   098008 огорелица

0.559

III
пасище-мера ПИ   119001 пузалка

4.364

III
ливада ПИ   120001 пузалка

1.135

III
пасище-мера ПИ   121003 пузалка

4.455

III
из.тр. нас. ПИ    000174 асаница

3.851

VI
пасище-мера ПИ   031008 косачки рид

1.554

VIII
пасище-мера ПИ   037012 иловица

0.184

VIII
из.тр. нас. ПИ   058031 дж.чука

0.087

VII
пасище-мера ПИ   059001 косачка река

6.796

VII
пасище-мера ПИ   060001 прогоно

11.195

VII
из.тр. нас. ПИ   061003 голни рид

5.715

VII
ливада ПИ   063002 лаженски рид

7.133

VII
пасище-мера ПИ  071018 обешеник

4.824

IX
из.тр. нас. ПИ  071019 обешеник

0.974

IX
из.тр. нас. ПИ  071020 обешеник

4.058

IX
из.тр. нас. ПИ  075041 асаница

7.468

VI
из.тр. нас. ПИ  079012 куслук

3.047

IX
пасище-мера ПИ  090049 дренето

81.831

IX
пасище-мера ПИ  094024 ридо

1.820

IX
пасище-мера ПИ  094032 говедарник

27.758

IX
из.тр. нас. ПИ  095013 горни ливади

15.573

IX
пасище-мера ПИ  108002 говедарник

2.254

IX
пасище-мера ПИ  108004 говедарник

5.516

IX
Изост.тр. насаждения ПИ  077032 куслук

4.309

IX
Пасище, мера ПИ  077036 куслук

0.520

IX
Пасище, мера ПИ  044019 иловица

1.834

VI
пасище ПИ  071009 Обешеник

33.063

VI