Обяви »

КОСАЧА

 

       
Начин на трайно ползване Номер на имот Местност Площ/дка категория
ливада ПИ   000136 старо селище

0.258

IX
ливада ПИ   000297 ранови

1.233

V
ливада ПИ   000337 поляна

2.036

IX
ливада ПИ   000347 поята

3.548

IX
ливада ПИ   000378 дем.чешме

1.999

IX
ливада ПИ   000422 заграня

3.247

IX
ливада ПИ   000581 локва

1.999

IX
ливада ПИ   000734 стубел

1.191

IV
ливада ПИ   000735 околище

0.640

IV
ливада ПИ   000738 при поята

0.544

VI
ливада ПИ   002022 околище

4.356

IV
ливада ПИ   004011 бързатов дол

5.379

IX
ливада ПИ   004049 бързатов дол

1.335

IX
ливада ПИ   005019 доло

2.700

IX
ливада ПИ   005028 при къщи

0.323

IX
ливада ПИ   006007 таландженица

1.537

IX
ливада ПИ   006016 таландженица

1.885

IX
ливада ПИ   006022 таладженица

7.186

IX
ливада ПИ   006028 таландженица

8.302

IX
ливада ПИ   006029 таландженица

1.175

IX
ливада ПИ   006030 таландженица

0.766

IX
ливада ПИ   006031 таландженица

10.878

IX
ливада ПИ   006032 таландженица

72.650

IX
ливада ПИ   007005 таландженица

1.931

IX
ливада ПИ   007007 дж.ечмица

2.303

IX
ливада ПИ   007038 таландженица

45.632

IX
ливада ПИ   007046 сврача търница

10.008

IX
ливада ПИ   009003 бързатов дол

0.244

IX
ливада ПИ   009006 бързатов дол

1.095

IX
ливада ПИ   009011 шумнати чукар

2.775

IX
ливада ПИ   009018 бързатов дол

23.194

IX
ливада ПИ   011002 дълга ливада

5.313

IX
ливада ПИ   011005 мал.падина

6.811

VIII
ливада ПИ   013001 тутунджия

0.916

III
ливада ПИ   013007 жиро

8.911

VIII
ливада ПИ   013009 жиро

3.229

VIII
ливада ПИ   013010 жиро

4.504

VIII
ливада ПИ   013011 жиро

13.447

VIII
ливада ПИ   013034 присое

2.817

VIII
ливада ПИ   013035 жиро

1.564

VIII
ливада ПИ   013046 тутунджия

1.213

VIII
ливада ПИ   013049 тутунджия

3.835

VIII
ливада ПИ   013052 ковачевски рид

7.765

VIII
ливада ПИ   013056 широка падина

85.020

VIII
ливада ПИ   013057 ковачевски рид

1.101

VIII
ливада ПИ   014012 тутунджия

0.729

III
ливада ПИ   014013 тутунджия

0.361

III
ливада ПИ   014015 при корията

1.051

III
ливада ПИ   020004 тутунджия

6.121

IX
ливада ПИ   039001 барата

11.349

IX
ливада ПИ   044001 усови

28.124

IX
ливада ПИ   044006 маторчица

4.019

IX
ливада ПИ   046001 тодорчица

1.605

V
ливада ПИ   049001 тутунджия

0.239

IX
ливада ПИ   049003 тутунджия

0.316

IX
ливада ПИ   051002 радов дол

2.480

IX
ливада ПИ   053024 иванова кория

1.824

V
ливада ПИ   053026 иванова кория

2.173

V
ливада ПИ   053028 иванова кория

3.431

V
ливада ПИ   053029 радов дол

14.021

V
ливада ПИ   053031 радов дол

1.145

V
ливада ПИ   055014 дрене

1.419

VI
ливада ПИ   055018 джуряк

0.677

VI
ливада ПИ   055022 вървище

5.004

VI
ливада ПИ   055041 при къщи

1.290

VI
ливада ПИ   055065 дрене

4.182

VI
ливада ПИ   056010 смърдан

5.094

VI
ливада ПИ   056015 смърдан

0.942

VI
Ливада ПИ   056016 смърдан

1.594

VI
ливада ПИ   056019 смърдан

2.632

VI
Ливада ПИ   056020 смърдан

1.591

VI
Изост.тр.нас. ПИ   056021 смърдан

4.290

VI
ливада ПИ   056032 смърдан

0.566

VI
ливада ПИ   056036 смърдан

0.407

VI
ливада ПИ   056038 смърдан

0.703

VI
ливада ПИ   056040 смърдан

0.805

VI
ливада ПИ   056042 смърдан

2.392

VI
ливада ПИ   055057 смърдан

4.173

VI
ливада ПИ   055062 дрене

0.371

VI
Пасище,мера ПИ   058009 гусоица

6.431

IX
Пасище,мера ПИ   058019 гусоица

8.827

IX
ливада ПИ   059004 маторчица

1.964

IX
ливада ПИ   059010 маторчица

0.400

IX
ливада ПИ   059014 маторчица

6.741

IX
ливада ПИ   059017 маторчица

0.034

IX
ливада ПИ   059020 маторчица

0.300

IX
ливада ПИ   059021 маторчица

2.147

IX
ливада ПИ   059023 маторчица

2.256

IX
ливада ПИ   059024 маторчица

11.501

IX
ливада ПИ   059030 кофильо

2.806

IX
ливада ПИ   060002 гусоица

0.842

IX
ливада ПИ   060004 гусоица

2.689

IX
ливада ПИ   061042 заграня

6.935

IX
ливада ПИ   062001 при къщи

0.533

IX
ливада ПИ   062004 излако

0.613

IX
ливада ПИ   062006 излако

0.663

IX
ливада ПИ   062008 трещеница

1.288

IX
ливада ПИ   063002 трещеница

3.377

IX
ливада ПИ   063003 трещеница

1.099

IX
ливада ПИ   063013 големи ниви

3.321

IX
ливада ПИ   063016 поляна

0.877

IX
ливада ПИ   063018 големи ниви

18.439

IX
ливада ПИ   063021 големи ниви

0.071

IX
ливада ПИ   063023 големи ниви

0.188

IX
ливада ПИ   063025 големи ниви

1.648

IX
ливада ПИ   063027 големи ниви

0.485

IX
ливада ПИ   063028 големи ниви

0.134

IX
ливада ПИ   063030 големи ниви

10.171

IX
ливада ПИ   064001 валого

5.537

IX
ливада ПИ   064002 валого

0.278

IX
ливада ПИ   064009 валого

23.323

IX
ливада ПИ   064010 валого

7.687

IX
Пасище,мера ПИ   065001 кофильо

4.131

IX
ливада ПИ   065007 бунчиница

3.221

IX
ливада ПИ   065018 валого

11.340

IX
ливада ПИ   066010 бунчиница

1.127

IX
Ливада ПИ   065029 клисура

2.769

IX
ливада ПИ   065036 валого

9.694

IX
ливада ПИ   091004 заграня

1.368

VI
ливада ПИ   092001 Заграня

1.093

VI
ливада ПИ   066016 млеканица

5.134

IX
ливада ПИ   073001 дем.чешме

1.506

IX
ливада ПИ   073008 клен

0.468

IX
ливада ПИ   074013 клисура

0.207

IX
ливада ПИ   074021 клен

1.014

IX
ливада ПИ   075005 метла

5.943

III
ливада ПИ   075013 метла

0.938

III
ливада ПИ   075016 метла

1.463

III
ливада ПИ   075019 велкови ливади

27.178

III
ливада ПИ   075021 метла

2.728

III
ливада ПИ   075022 метла

104.602

III
ливада ПИ   075026 метла

37.995

III
ливада ПИ   075027 метла

0.857

III
ливада ПИ   075028 метла

0.472

III
ливада ПИ   075029 метла

0.498

III
ливада ПИ   075031 метла

2.059

III
ливада ПИ   075035 велкови ливади

6.366

III
ливада ПИ   076011 клен

3.678

III
ливада ПИ  076012 клен

3.632

III
 

ливада

ПИ   076018 радибошки ливади

0.533

III
ливада ПИ   076052 радибошки ливади

0.982

III
ливада ПИ   076055 радибошки ливади

1.413

III
ливада ПИ   076060 при корията

5.597

III
ливада ПИ   076062 при корията

3.287

VIII
ливада ПИ   076064 радибошки ливади

1.243

VIII
ливада ПИ   076066 радибошки ливади

1.052

VIII
ливада ПИ   076068 радибошки ливади

1.615

VIII
ливада ПИ   076069 радибошки ливади

1.916

III
ливада ПИ   076077 радибошки ливади

3.049

III
ливада ПИ   076091 велкови ливади

2.223

III
ливада ПИ   076098 велкови ливади

6.182

III
ливада ПИ   076101 велкови ливади

2.102

III
ливада ПИ   076108 велкови ливади

3.718

III
ливада ПИ   076113 радибошки ливади

18.849

III
ливада ПИ   076119 радибошки ливади

1.205

III
ливада ПИ   076125 радибошки ливади

1.075

III
ливада ПИ   076126 радибошки ливади

0.560

III
ливада ПИ   076128 радибошки ливади

4.623

VIII
ливада ПИ   080019 селище

0.608

IX
ливада ПИ   080036 селище

0.417

IX
ливада ПИ   080047 селище

3.889

IX
ливада ПИ   081013 селище

0.372

VIII
ливада ПИ   081019 селище

0.396

VIII
ливада ПИ   081020 селище

0.656

VIII
ливада ПИ   082008 при гробищата

0.203

VIII
ливада ПИ   083004 селище

0.139

VIII
ливада ПИ   084003 селото

0.143

VIII
ливада ПИ   084005 селото

0.189

VIII
ливада ПИ   084008 селото

0.453

VIII
ливада ПИ   090004 бреске

0.295

VI
ливада ПИ   090015 бреске

1.464

IX
ливада ПИ   093001 мимишица

1.694

VI
ливада ПИ   093015 при поята

6.869

VI
ливада ПИ   094004 герена

1.404

VI
ливада ПИ   094014 при поята

1.241

VI
ливада ПИ   095003 при поята

0.148

VI
ливада ПИ   097001 арбанашки рид

2.278

VI
ливада ПИ   097007 арбанашки рид

1.452

VI
ливада ПИ   100030 мимишица

3.825

VI
ливада ПИ   103013 околище

1.478

IV
ливада ПИ   106009 стубел

0.349

IV
ливада ПИ   106022 стубел

0.046

IV
ливада ПИ   107002 стубел

0.195

IV
ливада ПИ   107013 стубел

0.071

IV
ливада ПИ   107043 стубел

0.073

IV
ливада ПИ   108001 стубел

0.598

IV
ливада ПИ   108002 стубел

1.780

IV
ливада ПИ   111006 завоя

1.481

IV
ливада ПИ   111009 завоя

0.196

IV
ливада ПИ   111016 при вадата

0.070

IV
ливада ПИ   111019 завоя

0.144

IV
ливада ПИ   111026 завоя

0.633

IV
ливада ПИ   111027 завоя

0.414

IV
ливада ПИ   112003 стубел

0.080

IV
ливада ПИ   113001 стубел

4.423

III
ливада ПИ   114010 конярница

2.684

IV
ливада ПИ   114021 веселица

2.827

IV
ливада ПИ   114031 конярница

2.378

IV
ливада ПИ   114037 емимица

0.840

IV
ливада ПИ   114045 ляшкова кория

0.671

IV
ливада ПИ   114046 ляшкова кория

1.414

IV
ливада ПИ   114052 ляшкова кория

3.316

IV
ливада ПИ   114054 ляшкова кория

0.858

IV
ливада ПИ   114062 ляшкова кория

2.188

IV
ливада ПИ   114066 ляшкова кория

0.577

IV
ливада ПИ   114071 ляшкова кория

1.673

IV
ливада ПИ   114087 ляшкова кория

0.091

IV
ливада ПИ   114093 ляшкова кория

0.789

IV
ливада ПИ   114097 емимица

2.285

IV
ливада ПИ   114099 ляшкова кория

0.900

IV
ливада ПИ   114101 ляшкова кория

0.645

IV
ливада ПИ   114104 ляшкова кория

1.952

IV
ливада ПИ   114108 ляшкова кория

3.350

IV
ливада ПИ   124031 айманица

2.166

IV
ливада ПИ   124042 падина

1.852

IV
ливада ПИ   124078 айманица

8.309

IV
ливада ПИ   124080 айманица

12.165

IV
ливада ПИ   125009 при поята

5.980

VIII
ливада ПИ   125012 при поята

0.319

VIII
ливада ПИ   125024 при поята

1.426

VIII
ливада ПИ   132006 завоя

2.784

IV
ливада ПИ   133002 завоя

0.701

IV
ливада ПИ   133007 завоя

1.632

IV
ливада ПИ   134010 завоя

4.218

IV
ливада ПИ   135005 завоя

2.451

III
ливада ПИ   135013 завоя

2.754

III
ливада ПИ   135017 косичка река

0.148

III
ливада ПИ   135018 завоя

0.147

III
пасище-мера ПИ   000006 орловица

19.843

IX
пасище-мера ПИ   000028 орловица

0.752

IX
пасище-мера ПИ   000052 таландженица

6.449

IX
пасище-мера ПИ   000060 люизева нива

1.199

IX
пасище-мера ПИ   000134 манастир

4.331

IX
пасище-мера ПИ   000135 манастир

1.812

IX
пасище-мера ПИ   000215 тодорчица

12.461

IX
пасище-мера ПИ   000366 мал.падина

1.637

VIII
пасище-мера ПИ   000367 мал.падина

3.915

VIII
пасище-мера ПИ   000376 тутунджия

3.490

III
пасище-мера ПИ   000392 иванова кория

3.235

VI
пасище-мера ПИ   000439 бахчата

2.964

VIII
пасище-мера ПИ   000549 айманица

7.905

VIII
пасище-мера ПИ   000664 манастир

1.753

IX
пасище-мера ПИ   001001 орловица

22.893

IX
пасище-мера ПИ   001004 орловица

10.556

IX
пасище-мера ПИ   001005 орловица

9.691

IX
пасище-мера ПИ   001009 орловица

288.950

IX
пасище-мера ПИ   001024 постолица

4.128

IX
пасище-мера ПИ   001026 постолица

45.639

IX
пасище-мера ПИ   001027 орловица

7.835

IX
пасище-мера ПИ   001029 орловица

3.465

IX
пасище-мера ПИ   002002 орловица

128.620

IX
пасище-мера ПИ   002018 манастир

3.682

IX
пасище-мера ПИ   002020 манастир

2.608

IX
пасище-мера ПИ   003015 орловица

3.792

IX
пасище-мера ПИ   009051 сврача търница

0.074

IX
пасище-мера ПИ   009053 сврача търница

0.478

IX
пасище-мера ПИ   009054 сврача търница

5.771

IX
пасище-мера ПИ   009055 сврача търница

0.445

IX
пасище-мера ПИ   010002 люизева нива

2.844

IX
пасище-мера ПИ   010021 люизева нива

21.414

VIII
пасище-мера ПИ   012001 мал.падина

16.400

VIII
пасище-мера ПИ   012002 мал.падина

2.039

VIII
пасище-мера ПИ   016004 тутунджия

1.123

IX
пасище-мера ПИ   017002 тутунджия

4.684

IX
пасище-мера ПИ   021001 манастир

4.751

IX
пасище-мера ПИ   022002 манастир

5.564

IX
пасище-мера ПИ   022013 манастир

4.973

IX
пасище-мера ПИ   022015 манастир

0.425

IX
пасище-мера ПИ   022016 манастир

1.870

IX
пасище-мера ПИ   022017 Манастир

3.942

IX
пасище-мера ПИ   022023 манастир

10.094

IX
пасище-мера ПИ   022025 манастир

5.917

IX
пасище-мера ПИ   022029 манастир

1.905

IX
пасище-мера ПИ   022034 манастир

13.563

IX
пасище-мера ПИ   025001 манастир

1.947

IX
пасище-мера ПИ   026005 елчина падина

9.671

IX
пасище-мера ПИ   026007 елчина падина

4.530

IX
пасище-мера ПИ   028001 трещеница

3.109

IX
пасище-мера ПИ   028003 трещеница

15.523

IX
пасище-мера ПИ   029001 трещеница

18.339

IX
пасище-мера ПИ   029002 трещеница

1.003

IX
пасище-мера ПИ   030002 усови

5.177

IX
пасище-мера ПИ   030005 дргощица

11.360

IX
пасище-мера ПИ   030009 дргощица

20.515

IX
пасище-мера ПИ   030020 усови

58.953

IX
пасище-мера ПИ   030027 усови

17.222

IX
пасище-мера ПИ   031002 божин дол

0.738

IX
пасище-мера ПИ   031003 божин дол

1.607

IX
пасище-мера ПИ   032001 божин дол

1.727

IX
пасище-мера ПИ   033004 божин дол

1.540

IX
пасище-мера ПИ   033007 божин дол

5.729

IX
пасище-мера ПИ   037005 заимица

8.317

IX
пасище-мера ПИ   037007 заимица

6.792

IX
пасище-мера ПИ   037008 заимица

7.558

IX
пасище-мера ПИ   037011 заимица

3.210

V
пасище-мера ПИ   037017 заимица

3.626

IX
пасище-мера ПИ   037027 заимица

1.403

IX
пасище-мера ПИ   037031 заимица

1.178

IX
пасище-мера ПИ   037032 заимица

0.794

IX
пасище-мера ПИ   037035 заимица

11.346

IX
пасище-мера ПИ   037039 заимица

3.146

IX
пасище-мера ПИ   037041 заимица

1.264

IX
пасище-мера ПИ   037043 заимица

6.707

IX
пасище-мера ПИ   037044 заимица

2.504

IX
пасище-мера ПИ   037046 заимица

9.189

IX
пасище-мера ПИ   037049 заимица

6.076

IX
пасище-мера ПИ   038006 тодорчица

6.403

IX
пасище-мера ПИ   038007 тодорчица

6.498

IX
пасище-мера ПИ   040002 барата

0.373

IX
пасище-мера ПИ   044002 усови

4.647

IX
пасище-мера ПИ   044003 маторчица

1.069

IX
пасище-мера ПИ   045003 барата

0.332

IX
пасище-мера ПИ   050002 тодорчица

6.119

V
пасище-мера ПИ   051001 радов дол

5.400

V
пасище-мера ПИ   051003 иванова кория

1.975

IX
пасище-мера ПИ   053001 радов дол

3.358

V
пасище-мера ПИ   057012 гусоица

0.139

IX
пасище-мера ПИ   061021 заграня

20.377

IX
пасище-мера ПИ   067007 градище

0.256

IX
пасище-мера ПИ   067009 градище

0.662

IX
пасище-мера ПИ   067017 градище

12.962

IX
пасище-мера ПИ   076072 при корията

5.023

VIII
пасище-мера ПИ   076073 радибошки ливади

42.365

VIII
пасище-мера ПИ   080001 селище

3.044

IX
пасище-мера ПИ   082005 селище

0.463

IX
пасище-мера ПИ   085020 бахчата

2.255

VIII
пасище-мера ПИ   086002 бахчата

0.230

VIII
пасище-мера ПИ   086003 бахчата

0.465

VIII
пасище-мера ПИ   086004 бахчата

3.325

VIII
пасище-мера ПИ   086006 бахчата

8.942

VIII
     

 
пасище-мера ПИ   097002 арбанашки рид

1.401

VI
пасище-мера ПИ   097004 арбанашки рид

2.334

VI
пасище-мера ПИ   097005 арбанашки рид

1.533

VI
пасище-мера ПИ   097006 арбанашки рид

2.131

VI
пасище-мера ПИ   097008 арбанашки рид

0.637

VI
пасище-мера ПИ   097011 арбанашки рид

0.631

VI
пасище-мера ПИ   097013 арбанашки рид

3.533

VI
пасище-мера ПИ   098001 арбанашки рид

5.262

IV
пасище-мера ПИ   098003 арбанашки рид

1.004

IV
пасище-мера ПИ   098004 арбанашки рид

0.750

IV
пасище-мера ПИ   099005 околище

5.119

IV
пасище-мера ПИ   099006 околище

1.021

IV
пасище-мера ПИ   099009 околище

3.123

IV
пасище-мера ПИ   099013 околище

1.636

IV
пасище-мера ПИ   103007 околище

8.709

IV
пасище-мера ПИ   103008 околище

1.942

IV
пасище-мера ПИ   103009 околище

2.004

IV
пасище-мера ПИ   103010 околище

1.300

IV
пасище-мера ПИ   103011 околище

1.989

IV
пасище-мера ПИ   114105 ляшкова кория

8.639

IV
пасище-мера ПИ   120005 умище

3.856

IV
пасище-мера ПИ   122005 умище

18.876

IV
пасище-мера ПИ   132002 ляшкова кория

1.579

V
пасище-мера ПИ   132003 ляшкова кория

0.885

V
пасище-мера ПИ   132005 завоя

0.818

V
пасище-мера ПИ   132007 емимица

2.287

V
пасище-мера ПИ   135002 косачки рид

13.084

III
пасище-мера ПИ   139002 трещеница

2.154

IX
пасище-мера ПИ   170004 селарски гробища

65.141

VIII
пасище-мера ПИ   003001 орловица

39.741

IX
пасище-мера ПИ   004001 люизева нива

75.882

IX
из.тр.нас, ПИ   004002 люизева нива

1.032

IX
из.тр.нас, ПИ  022027 манастир

3.923

IX
пасище-мера ПИ  023001 манастир

2.039

IX
из.тр.нас, ПИ  024001 манастир

3.606

IX
из.тр.нас, ПИ  026004 елчина падина

6.391

IX
из.тр.нас, ПИ  028004 трещеница

0.663

IX
из.тр.нас, ПИ  037022 заимица

1.256

IX
ливада ПИ  062008 трещеница

1.288

IX
пасище-мера ПИ 099020 околище

30.215

IV
ливада ПИ 103015 околище

6.406

IV
пасище-мера ПИ  139002 трещеница

2.154

IX
пасище-мера ПИ  170004 селарски гробища

65.141

VIII
ливада ПИ  061053 заграня

0.645

IX
ливада ПИ  124031 Айманица

2.167

IV
ливада ПИ  135018 завоя

0.147

III
ливада ПИ  055059 смърдан

13.939

VI
пасище ПИ  037015 Заимица

7.350

V
ливада ПИ  076145 Радибошки ливади

4.778

III
ливада ПИ  076144 Радибошки ливади

0.785

III
ливада ПИ  076141 Радибошки ливади

15.876

III
ливада ПИ  076142 Радибошки ливади

13.117

III
пасище ПИ  046002 Тодорчица

7.262

V
ливада ПИ  055049 Дрене

2.460

VI