Обяви »

ЛОБОШ

 

   

 
Начин на трайно ползване Номер на имот местност

Площ/дка

категория
ливада ПИ   000040 китка

1.014

VI
ливада ПИ   002009 джурница

2.568

X
ливада ПИ   016003 бахчата

4.678

VI
ливада ПИ   016023 бахчата

7.244

VI
ливада ПИ   017041 иванов дол

3.491

VI
ливада ПИ   017063 слого

0.560

VI
ливада ПИ   017065 орниците

1.794

VI
пасище-мера ПИ   000011 рудината

5.370

X
пасище-мера ПИ   000012 рудината

5.917

X
пасище-мера ПИ   000015 дългите ниви

42.065

X
пасище-мера ПИ   000016 дългите ниви

1.443

X
пасище-мера ПИ   000018 рудината

0.695

X
пасище-мера ПИ   000019 мухтински кории

6.520

X
пасище-мера ПИ   000020 мухтински кории

2.845

X
пасище-мера ПИ   000027 китка

4.051

X
пасище-мера ПИ   000030 дисанов дол

2.191

VI
пасище-мера ПИ   000039 китка

1.342

VI
пасище-мера ПИ   000041 китка

1.131

VI
пасище-мера ПИ   000043 равна шума

0.759

VI
пасище-мера ПИ   000044 широка падина

4.820

IX
пасище-мера ПИ   000045 широка падина

2.922

IX
пасище-мера ПИ   000047 широка падина

0.401

IX
пасище-мера ПИ   000048 широка падина

2.171

IX
пасище-мера ПИ   000052 широка падина

1.741

IX
пасище-мера ПИ   000056 ваглянска бара

8.660

IX
пасище-мера ПИ   000060 ваглянска бара

1.487

IX
пасище-мера ПИ   000062 широка падина

2.504

IX
пасище-мера ПИ   000064 широка падина

2.187

IX
пасище-мера ПИ   000144 рудината

6.627

X
пасище-мера ПИ   000145 изворо

11.973

X
пасище-мера ПИ   000147 скалата

9.203

IX
пасище-мера ПИ   000148 скалата

6.088

IX
пасище-мера ПИ   000156 скалата

3.699

IX
пасище-мера ПИ   001001 изворо

4.011

X
пасище-мера ПИ   001010 изворо

79.623

X
пасище-мера ПИ   001014 изворо

1.587

X
пасище-мера ПИ   001020 изворо

23.553

X
пасище-мера ПИ   001034 изворо

4.656

X
пасище-мера ПИ   001037 изворо

1.282

X
пасище-мера ПИ   001046 изворо

5.968

X
пасище-мера ПИ   001047 изворо

1.241

X
пасище-мера ПИ   001059 изворо

3.664

X
пасище-мера ПИ   001060 изворо

1.419

X
пасище-мера ПИ   001063 изворо

1.176

X
пасище-мера ПИ   001069 изворо

3.032

X
пасище-мера ПИ   001070 изворо

0.994

X
пасище-мера ПИ   001073 изворо

2.180

X
пасище-мера ПИ   001074 изворо

3.836

X
пасище-мера ПИ   001099 изворо

2.502

X
пасище-мера ПИ   001115 изворо

19.836

X
пасище-мера ПИ   001133 изворо

3.129

X
пасище-мера ПИ   001134 изворо

1.025

X
пасище-мера ПИ   001137 изворо

5.810

X
пасище-мера ПИ   001147 изворо

6.347

X
пасище-мера ПИ   001159 изворо

1.083

X
пасище-мера ПИ   001161 изворо

5.017

X
пасище-мера ПИ   001163 изворо

2.840

X
пасище-мера ПИ   002003 джурница

58.496

X
пасище-мера ПИ   002010 джурница

95.697

X
пасище-мера ПИ   002015 джурница

2.824

X
пасище-мера ПИ   002021 джурница

3.425

X
пасище-мера ПИ   002022 джурница

6.609

X
пасище-мера ПИ   003011 сомица

4.762

IX
пасище-мера ПИ   003019 сомица

1.025

IX
пасище-мера ПИ   003021 сомица

7.403

IX
пасище-мера ПИ   003024 сомица

1.610

IX
пасище-мера ПИ   003031 сомица

3.404

IX
пасище-мера ПИ   003037 сомица

2.241

IX
пасище-мера ПИ   003041 сомица

97.374

IX
пасище-мера ПИ   003046 сомица

24.329

IX
пасище-мера ПИ   003048 сомица

6.090

IX
пасище-мера ПИ   003049 сомица

1.821

IX
пасище-мера ПИ   003050 сомица

1.529

IX
пасище-мера ПИ   003051 сомица

5.593

IX
пасище-мера ПИ   004015 кежаница

1.192

IX
пасище-мера ПИ   004026 кежаница

26.177

IX
пасище-мера ПИ   004034 кежаница

12.849

IX
пасище-мера ПИ   004039 кежаница

26.423

IX
пасище-мера ПИ   005001 ридо

83.665

IX
пасище-мера ПИ   005002 ридо

4.712

IX
пасище-мера ПИ   005004 ридо

2.467

IX
пасище-мера ПИ   005010 ридо

1.784

IX
пасище-мера ПИ   005011 ридо

1.057

IX
пасище-мера ПИ   005016 ридо

12.039

IX
пасище-мера ПИ   005019 ридо

1.425

IX
пасище-мера ПИ   007005 света вода

1.088

IX
пасище-мера ПИ   007030 шилегарника

0.559

IX
пасище-мера ПИ   008001 пухла

5.101

IX
пасище-мера ПИ   008005 пухла

1.268

IX
пасище-мера ПИ   008046 пухла

0.196

IX
пасище-мера ПИ   008051 пухла

0.095

IX
пасище-мера ПИ   009061 вучански камък

0.677

IX
пасище-мера ПИ   010005 падините

2.287

IX
пасище-мера ПИ   010010 падините

6.033

IX
пасище-мера ПИ   010013 падините

2.547

IX
пасище-мера ПИ   010018 падините

1.081

IX
пасище-мера ПИ   010020 падините

5.782

IX
пасище-мера ПИ   010022 падините

2.359

IX
пасище-мера ПИ   010025 падините

5.189

IX
пасище-мера ПИ   010029 падините

1.826

IX
пасище-мера ПИ   010030 падините

5.381

IX
пасище-мера ПИ   010032 падините

3.972

IX
пасище-мера ПИ   010040 падините

1.993

IX
пасище-мера ПИ   010042 падините

17.284

IX
пасище-мера ПИ   010043 падините

14.230

IX
пасище-мера ПИ   011014 перунино парче

2.192

IX
пасище-мера ПИ   012002 колев чукар

6.627

IX
пасище-мера ПИ   012009 колев чукар

30.636

IX
пасище-мера ПИ   012032 колев чукар

1.047

IX
пасище-мера ПИ   012033 колев чукар

0.930

IX
пасище-мера ПИ   012065 колев чукар

25.539

IX
пасище-мера ПИ   012078 колев чукар

9.524

IX
пасище-мера ПИ   012081 колев чукар

11.039

IX
пасище-мера ПИ   013005 пазарски път

13.954

IX
пасище-мера ПИ   013008 пазарски път

3.375

IX
пасище-мера ПИ   013010 пазарски път

0.555

IX
пасище-мера ПИ   013015 цинцарски ливади

3.017

IX
пасище-мера ПИ   013018 цинцарски ливади

2.695

IX
пасище-мера ПИ   013037 воденично колело

5.250

IX
пасище-мера ПИ   013055 воденично колело

10.965

IX
пасище-мера ПИ   013072 воденично колело

0.922

IX
пасище-мера ПИ   013075 воденично колело

12.877

IX
пасище-мера ПИ   013096 кютуците

5.286

IX
пасище-мера ПИ   013148 кютуците

2.896

IX
пасище-мера ПИ   013158 цинцарски ливади

1.167

IX
пасище-мера ПИ   013162 кютуците

0.306

IX
пасище-мера ПИ   013170 воденично колело

32.342

IX
пасище-мера ПИ   013172 воденично колело

76.795

IX
пасище-мера ПИ   014005 скалата

11.891

IX
пасище-мера ПИ   014007 скалата

5.133

IX
пасище-мера ПИ   014025 скалата

5.981

IX
пасище-мера ПИ   014040 кривульо

4.061

IX
пасище-мера ПИ   014047 скалата

5.615

IX
пасище-мера ПИ   014052 скалата

4.053

IX
пасище-мера ПИ   014055 скалата

0.665

IX
пасище-мера ПИ   014098 селище

1.710

IX
пасище-мера ПИ   015047 бахчата

0.790

VI
пасище-мера ПИ   015059 прогоно

1.366

VI
пасище-мера ПИ   015094 дисанов дол

9.769

VI
пасище-мера ПИ   015103 дисанов дол

9.920

VI
пасище-мера ПИ   018017 бела вода

2.709

VI
пасище-мера ПИ   018040 бела вода

10.846

VI
пасище-мера ПИ   018042 бела вода

10.536

VI
пасище-мера ПИ   018044 бела вода

2.429

VI
пасище-мера ПИ   018045 бела вода

0.371

VI
пасище-мера ПИ   018047 бела вода

2.500

VI
пасище-мера ПИ   019005 лозище

5.118

VI
пасище-мера ПИ   019012 лозище

1.526

VI
пасище-мера ПИ   019013 лозище

1.476

VI
пасище-мера ПИ   019028 лозище

0.895

VI
пасище-мера ПИ   019046 лозище

34.604

VI
пасище-мера ПИ   019053 лозище

2.019

VI
пасище-мера ПИ   019061 лозище

3.626

VI
пасище-мера ПИ   019063 лозище

3.844

VI
пасище-мера ПИ   020012 царски рид

2.058

VI
пасище-мера ПИ   020038 царски рид

2.566

VI
пасище-мера ПИ   020048 царски рид

6.806

VI
пасище-мера ПИ   020064 царски рид

1.277

VI
пасище-мера ПИ   020071 царски рид

3.705

VI
пасище-мера ПИ   020078 царски рид

0.565

VI
пасище-мера ПИ   020080 царски рид

22.281

VI
пасище-мера ПИ   024001 милкина кория

29.652

X
пасище-мера ПИ   024003 милкина кория

11.107

X
пасище-мера ПИ   024004 милкина кория

2.216

X
пасище-мера ПИ   024007 милкина кория

1.243

X
пасище-мера ПИ   024015 милкина кория

1.336

X
пасище-мера ПИ   024019 милкина кория

1.791

X
пасище-мера ПИ   024028 милкина кория

1.059

X
пасище-мера ПИ   024029 милкина кория

1.547

X
пасище-мера ПИ   024030 милкина кория

1.096

X
пасище-мера ПИ   024033 милкина кория

11.707

X
пасище-мера ПИ   024038 милкина кория

12.952

X
пасище-мера ПИ   024040 милкина кория

25.648

X
пасище-мера ПИ   024044 милкина кория

5.060

X
пасище-мера ПИ   024051 милкина кория

13.964

X
гора ПИ   000101 изворо

0.844

X
гора ПИ   000100 изворо

1.625

X
гора ПИ   000107 кежаница

1.157

IX
гора ПИ   000141 мухтински кории

2.320

X
др.тр.нас. ПИ   000158 рудината

0.671

X
пасище-мера ПИ   000253 дъбица

1.251

X
пасище-хр. ПИ   000262 сомица

3.716

IX
пасище-хр. ПИ   000264 кежаница

16.795

IX
пасище-мера ПИ   000293 рудината

49.537

X
пасище-мера ПИ    000296 рудината

0.322

X
 

 

ПИ    020069 стайница

2.893

V