Обяви »

РАКИЛОВЦИ

 

 

 

 

Имот №

Местност

Начин на трайно ползване

Категория

Площ/дка

ПИ  000087

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

2,522

ПИ  000091

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

5,572

ПИ  000216

ДЪЛГО ЛИВАГЕ

Пасище, мера

ІХ

4,203

ПИ   000377

МЕМЧУРИЦА

Ливада

ІХ

16,827

ПИ 000378

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

9,493

ПИ   000282

РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

3,467

ПИ 000416

СВЕТА ТРОИЦА

Пасище, мера

ІХ

0,355

ПИ 001001

НАД ПОЯТА

Пасище, мера

ІХ

6,056

ПИ  002001

НАД ПОЯТА

Пасище, мера

ІХ

2,425

ПИ 003001

НАД ПОЯТА

Пасище, мера

ІХ

52,971

ПИ 003003

НАД ПОЯТА

Пасище, мера

ІХ

32,405

ПИ  004001

НАД ПОЯТА

Пасище, мера

ІХ

11,591

ПИ  005001

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

12,496

ПИ 005005

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

16,311

ПИ  005016

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

0,890

ПИ  006006

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

16,957

ПИ  006007

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

4,414

ПИ 006012

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

1,760

ПИ  007001

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

11,742

ПИ  007003

ГОЛЕМА РОВИНА

Пасище, мера

ІХ

8,881

ПИ  008001

ГОЛЕМО ОСОЕ

Използв. ливада

ІХ

12,293

ПИ  009013

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище, мера

ІХ

1,860

ПИ   009016

ЗГЛЕДИЩЕ

Пасище, мера

ІХ

6,488

ПИ 010001

СТАМИРНИЦА

Пасище, мера

V

5,819

ПИ 013023

ДО КЪЩИ

Ливада

V

1,825

ПИ 013029

ДО КЪЩИ

Ливада

V

4,698

ПИ 013030

ДО КЪЩИ

Пасище, мера

V

6,696

ПИ 014031

ДО КЪЩИ

Ливада

V

5,625

ПИ  014039

ДО КЪЩИ

Ливада

V

8,247

ПИ  014046

ОРНИЩЕТО

Пасище, мера

V

43,643

ПИ 015016

НА ДЪБО

Пасище, мера

V

33,396

ПИ   015031

НА ДЪБО

Пасище, мера

V

2,041

ПИ   015066

ЗАД ПАНЕВИ

Пасище, мера

V

6,786

ПИ   019001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

7,071

ПИ 020001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

24,031

ПИ   021001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

5,566

ПИ   022001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

4,514

ПИ   023001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

16,201

ПИ 024001

ДРЕНО

Пасище, мера

ІХ

9,707

ПИ  025001

КИТКА

Ливада

ІХ

0,251

ПИ  025010

КИТКА

Ливада

ІХ

5,411

ПИ  025011

КИТКА

Ливада

ІХ

6,742

ПИ 025017

КИТКА

Ливада

ІХ

12,672

ПИ  028001

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

22,930

ПИ  028016

ПЛОЧИ

Пасище, мера

ІХ

2,173

ПИ 028018

ДЪЛГО ЛИВАГЕ

Пасище, мера

ІХ

14,231

ПИ  032001

ДЪЛГО ЛИВАГЕ

Пасище, мера

ІХ

2,957

ПИ 033001

ПРИ ВАЛОГО

Пасище, мера

ІХ

4,762

ПИ 038001

МИЛОВДОЛ

Пасище, мера

Х

1,968

ПИ 044002

АНТОНОВОТО

Ливада

Х

7,702

ПИ 044006

АНТОНОВОТО

Ливада

Х

1,795

ПИ 048017

ДОЛНО СЕЛИЩЕ

Пасище, мера

Х

6,660

ПИ 050013

ПРИСОЕ

Ливада

Х

0.991

ПИ 055014

КРУШИТЕ

Ливада

2,930

ПИ 055015

КРУШИТЕ

Ливада

3,645

ПИ 055017

КРУШИТЕ

Ливада

3.624

ПИ 058011

ПОД КЪЩИ

Ливада

14,537

ПИ 058014

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

4,599

ПИ 058019

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

2,208

ПИ  058090

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

8.634

ПИ  058092

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

3.232

ПИ  059001

КРЪСТО

        Ливада

5.093

ПИ  059003

КРЪСТО

        Ливада

5.112

ПИ  059004

КРЪСТО

Пасище, мера

6,676

ПИ  062001

АНАКИН ДОЛ

Пасище, мера

ІV

13,708

ПИ  062002

АНАКИН ДОЛ

Ливада

ІV

1.468

ПИ  062013

КРЪСТО

Пасище, мера

3,227

ПИ  063009

ЛЮСПОВИТЕ

Ливада

ІV

4.654

ПИ  066001

ФАР.ПРИСОЕ

Ливада

ІХ

24,919

ПИ  066004

ФАР. ПРИСОЕ

Ливада

ІV

2.754

ПИ  067001

ФАР.ПРИСОЕ

Пасище, мера

ІV

21,692

ПИ  070001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

7,073

ПИ  071001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

5,086

ПИ  072001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

5,343

ПИ  077001

КИТКА

Ливада

ІХ

4,714

ПИ  079001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

6,943

ПИ  080001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

1,367

ПИ  081001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

7,744

ПИ  082001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

2,316

ПИ  083001

ПРОГОНО

Пасище, мера

ІХ

1,984

ПИ  084001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

9,283

ПИ  086001

КРЪСТ.ДЪБИЦИ

Пасище, мера

ІХ

3,389

ПИ   089001

КРЪСТ.ДЪБИЦИ

Пасище, мера

ІХ

217,904

ПИ   089005

МАЛА ОРНИЦА

Пасище, мера

ІХ

8,579

ПИ  092001

ПОЯТИЩЕ

Пасище, мера

ІХ

13,017

ПИ  092002

ПОЯТИЩЕ

Ливада

ІХ

25,190

ПИ  093003

КЪЩИ

Пасище, мера

ІХ

0,375

ПИ  093004

КЪЩИ

Пасище, мера

ІХ

1,153

ПИ  095001

КЪЩИ

Пасище, мера

ІХ

2,701

ПИ  095005

КЪЩИ

Пасище, мера

ІХ

1,391

ПИ  097026

ГАЛЕВОТО

Ливада

ІХ

6,833

ПИ  097038

КЛЕНО

Ливада

ІХ

6,594

ПИ  097040

ГАЛЕВОТО

Ливада

ІХ

1.9

ПИ  097045

ГАЛЕВОТО

Ливада

ІХ

42,770

ПИ  098002

ДОЛНА ДЪБРАВА

Ливада

ІХ

25,596

ПИ  101008

МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ

ливада

ІХ

1.697

ПИ  102017

ЛОЗЯ

Ливада

ІХ

56,123

ПИ  102018

ЛОЗЯ

Пасище, мера

ІХ

20,561

ПИ  103001

НАКЕВО

Пасище, мера

ІХ

0,853

ПИ  103003

НАКЕВО

Пасище, мера

ІХ

5,577

ПИ  104002

ДОЛНА ДЪБРАВА

Ливада

ІХ

8,203

ПИ  104004

ДОЛНА ДЪБРАВА

Ливада

ІХ

6,187

ПИ  105001

КОСАЧКА

Пасище, мера

ІХ

12,685

ПИ  106001

НАКЕВО

Ливада

ІХ

7,757

ПИ  106006

БАШЧАТА

Ливада

ІХ

8,410

ПИ  106012

ПОЯТА

Ливада

ІХ

3.007

ПИ  107001

МЕЧИ КЛАДЕНЕЦ

Ливада

ІХ

12,277

   ПИ 108026

Кръсто

Ливада

ІV

2.204

ПИ  109003

ПОД ЛЕШКЕ

Ливада

ІV

1,046

ПИ  109006

ПОД ЛЕШКЕ

Ливада

ІV

1,900

ПИ  110001

ПОД ЛЕШКЕ

Ливада

ІХ

7,576

ПИ  110002

ПОД ЛЕШКЕ

Пасище, мера

ІХ

7,913

ПИ  111002

ПОД ЛЕШКЕ

Ливада

34,384

ПИ  111004

ПОД ЛЕШКЕ

Пасище,мера

1,055

ПИ  113005

Д.СЕЛИЩЕ

Пасище, мера

3,637

ПИ  113015

ЛЕХИТЕ

Пасище, мера

26,652

ПИ  114001

АН.ЛИВАДА

Пасище, мера

15,541

ПИ  114029

АН.ЛИВАДА

Пасище, мера

1,684

ПИ  115010

СРЕЩУ СЕЛОТО

Пасище, мера

ІХ

4,472

ПИ  118016

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

108,484

ПИ  118031

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

1,665

ПИ  118046

СРЕЩУ СЕЛОТО

Пасище, мера

ІХ

28,016

ПИ  119001

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

26,406

ПИ  120001

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

8,888

ПИ  120011

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

0,170

ПИ  120024

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

0,871

ПИ  120025

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

2,056

ПИ  120026

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

3,993

ПИ   120027

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

0,503

ПИ  120028

ЗАГОРЧЕВ ДОЛ

Пасище, мера

ІХ

2,625

ПИ  121002

ПИНДР.

Пасище, мера

ІХ

0,486

ПИ  121012

ЖАЖИН КАМЪК

Ливада

ІХ

0.917

ПИ  121013

ЖАЖИН КАМЪК

Ливада

ІХ

3.519

ПИ  121014

ПИНДР.

Ливада

ІХ

1.321

ПИ  121015

ПИНДР.

Ливада

ІХ

0.67

ПИ  121016

ПИНДР.

Ливада

ІХ

0.668

ПИ  122008

ПИНДР.

Ливада

ІХ

4.027

ПИ  123001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

4,172

ПИ  124001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

6,733

ПИ  125001

ДЖЕР.РИД

Пасище, мера

ІХ

11,477

ПИ  125004

ДЖЕР.РИД

Пасище, мера

ІХ

17,563

ПИ  125026

ПИНДР.

Пасище, мера

ІХ

3,176

ПИ 125027

ПИНДР.

Пасище, мера

ІХ

1,485

ПИ  125028

ПИНДР.

Пасище, мера

ІХ

1.484

ПИ  125029

ПИНДР.

Пасище, мера

ІХ

8.571

ПИ  127001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

8,276

ПИ  128001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

4,549

ПИ  131001

ДОЛИЩА НОВ.

Ливада

ІХ

3,496

ПИ  133001

МЕМЧУРИЦА

Пасище, мера

ІХ

22,015

ПИ   134001

ПРИ БРЕСКЕТО

Пасище, мера

ІХ

26,375

ПИ  135001

ПРИ БРЕСКЕТО

Пасище, мера

ІХ

3,474

ПИ  136001

ПРИ БРЕСКЕТО

Пасище, мера

ІХ

20,236

ПИ  137001

ПРИ БРЕСКЕТО

Пасище, мера

ІХ

68,596

ПИ 139001

ПЕТРОВЦИ

Пасище, мера

ІХ

323,604

ПИ   000376

МЕМЧУРИЦА

Ливада

IX

1,867

ПИ 005012

ГОЛЕМА РОВИНА

Из. Тр. нас.

IX

3,877

ПИ  011003

тончовата

Пасище, мера

V

0,638

ПИ  012006

ДЪЛГО ЛИВАДА

Ливада

V

0,643

ПИ  013011

ДО КЪЩИ

Ливада

V

0,259

ПИ  014015

ДО КЪЩИ

Ливада

V

1,393

ПИ   014026

ДО КЪЩИ

Из. Нива

V

31,035

ПИ  014037

ДО КЪЩИ

Из. Нива

V

9,220

ПИ  014040

ДО КЪЩИ

Из. Тр. нас.

V

11,030

ПИ  014045

ОРНИЩЕТО

Из. Нива

V

36,221

ПИ  015006

НАД ПОЯТА

Из. Нива

V

1,796

ПИ  015020

НА ДЪБО

Из. Нива

V

33,212

ПИ   015025

МАКЛИЧЕТО

Из. Нива

V

2,145

ПИ  015061

ЗАД ПАНЕВИ

Пасище, мера

V

1,716

ПИ  018003

ДРЕНО

Ливада

IX

0,339

ПИ  028021

МИНЕВИЦА

Пасище, мера

IX

0,269

ПИ  035020

ДОЛНИ КОРИИ

Из. Нива

IV

65,170

ПИ  035022

ЗАД ПАНЕВИ

Из. Нива

V

1,728

ПИ  035024

ПРИ ВАЛОГО

Из. Нива

V

8,295

ПИ  035030

ПРИ ВАЛОГО

Из. Нива

IV

7,540

ПИ  035031

ДОЛНИ КОРИИ

Из. Нива

IV

5,100

ПИ  035044

КЮРКЧИЙСКО

Из. Нива

V

3,812

ПИ  036001

ПОЯТИЩЕ

Из. Нива

V

4,695

ПИ  036006

ПОЯТИЩЕ

Из. Нива

V

10,814

ПИ  036015

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

0,244

ПИ  036018

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

0,865

ПИ 036021

КЮРКЧИЙСКОТО

Из. Нива

V

2,657

ПИ  036022

Б. ЗЕМЯ

Из. Нива

V

2,470

ПИ  036024

ДЕЯНОВО

Из. Нива

X

8,553

ПИ  036026

НАД ПОЯТА

Из. Нива

IV

23,534

ПИ  036028

ДЕЯНОВО

Из. Нива

V

0,952

ПИ  036030

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

2,715

ПИ  036046

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

X

2,405

ПИ  036052

НАД ПОЯТА

Из. Нива

X

7,401

ПИ  036054

НАД ПОЯТА

Из. Тр. нас.

X

1,975

ПИ  036055

НАД ПОЯТА

Из. Нива

X

0,838

ПИ  036056

НАД ПОЯТА

Из. Нива

X

0,747

ПИ  036060

ПОД СРЕДНИ РИД

Из. Нива

V

95,887

ПИ 037001

МИЛОВДОЛ

Из. Тр. нас.

X

8,319

ПИ 039012

ВЕЛИЧКИНО

Из. Нива

V

24,027

ПИ  041001

МАЛИ РИД

Из. Нива

X

2,778

ПИ 041008

ПЛ. ОСОЕ

Из. Нива

X

5,441

ПИ  041017

ПЛ. ОСОЕ

Из. Нива

X

8,019

ПИ  042003

КЛАДНИЩЕ

Из. Нива

X

9,053

ПИ 043001

ПЛ. ОСОЕ

Из. Нива

X

31,009

ПИ  044001

АНТОНОВОТО

Из. Тр. нас.

X

1,075

ПИ  046005

ДО СЕЛО

Ливада

X

0,999

ПИ  046007

ПЛ. ДЪЛГОТО

Ливада

X

0,346

ПИ 046010

ПЛ. ДЪЛГОТО

Ливада

X

0,259

ПИ 047001

ДО СЕЛО

Из. Нива

X

0,162

ПИ  047003

ДО СЕЛО

Из. Нива

X

0,936

ПИ  047006

ПЛ. ДЪЛГОТО

Из. Нива

X

0,711

ПИ  047008

ПЛ. ДЪЛГОТО

Из. Нива

X

0,709

ПИ 048001

НАД ПОЯТА

Из. Нива

V

9,560

ПИ 048006

ДОЛНО СЕЛИЩЕ

Из. Нива

V

2,853

ПИ  048020

ГОВНИЩА

Пасище, мера

X

0,513

ПИ  048022

ГОВНИЩА

Пасище, мера

X

0,046

ПИ  049001

ПРИЗАРЕ

Из. Нива

X

2,445

ПИ  057002

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

6,145

ПИ  057004

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

1,378

ПИ  057014

ПОД КЪЩИ

Из. Нива

VI

0,949

ПИ  057019

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

5,039

ПИ  057022

КРУШИТЕ

Из. Тр. нас.

VI

1,549

ПИ  057030

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

4,162

ПИ  057034

КВ. ПАДИНА

Из. Нива

VI

4,829

ПИ  057036

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

0,481

ПИ  057038

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

9,971

ПИ  058002

ПАНЕВА МАХАЛА

Из. Тр. нас.

VI

5,607

ПИ  058020

АНТОНОВОТО

Из. Тр. нас.

VI

5,406

ПИ  058021

КРУШИТЕ

Из. Нива

VI

4,296

ПИ  058036

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

VI

3,609

ПИ  058047

ПОД КЪЩИ

Из. Нива

VI

6,294

ПИ  058052

ПОД КЪЩИ

Из. Нива

VI

0,354

ПИ  058053

ПОД КЪЩИ

Из. Нива

VI

4,553

ПИ  058054

АН. ДОЛ

Из. Нива

VI

5,459

ПИ  058055

АН. ДОЛ

Из. Тр. нас.

VI

1,587

ПИ  058059

КЪЩИ

Из. Нива

VI

1,892

ПИ  058062

АН. ДОЛ

Из. Тр. нас.

VI

5,945

ПИ  058075

Д. СЕЛИЩЕ

Из. Нива

VI

3,728

ПИ  058076

Д. СЕЛИЩЕ

Ливада

VI

0,770

ПИ  058078

ПАНЕВА МАХАЛА

Ливада

VI

0,745

ПИ  058082

АНТОНОВОТО

Из. Тр. нас.

VI

0,333

ПИ  060006

ОРНИЧЕ

НИВА

VI

3,982

ПИ  060025

ОРНИЧЕ

НИВА

VI

13,427

ПИ  068002

ГОРНО СЕЛИЩЕ

Ливада

IV

 0,695

ПИ  068004

ГОРНО СЕЛИЩЕ

Пасище, мера

IV

 0,079

ПИ  075002

ЖЪМБИЛИЦА

Пасище,мера

IX

 0,730

ПИ  094002

КОЗАРНИКО

Из. Тр. нас.

IX

1,186

ПИ  097021

ГАЛЕВОТО

Ливада

IX

           0,942

ПИ  062002

АНАКИН ДОЛ

Ливада

IV

1,468

ПИ  102010

ВРАНЯ СТЕНА

Из. Тр. нас.

IX

3,787

ПИ  112002

ДЯКОВОТО

НИВА

VI

4,100

ПИ  112005

КОЛЧУКАР

НИВА

VI

0,880

ПИ  122009

ПИНДР.

Ливада

IX

0,361

ПИ  122010

ПИНДР.

Ливада

IX

0,361

ПИ  126001

ГОРНО СЕЛИЩЕ

Ливада

IX

2,257

ПИ  131011

ДОЛИЩА НОВ.

Пасище, мера

IX

0,187

ПИ 138001

ПЕЗУЛО

Из. Тр. нас.

IX

22,021

ПИ  140001

ПЕТРОВЦИ

Из. Тр. нас.

IX

11,564

    ПИ  076016

КЪЩИ

Из.ливада

       IX

1.812

   ПИ 076018

Къщи

Из.ливада        IX

1.856

   ПИ  076019

Къщи

Из.ливада        IX

2.698

   ПИ 050005

Зад бахчата

Из.ливада        X

0.501

   ПИ 033002

При валого

Из.ливада        IX

4.761

   ПИ 068003

Горно селище

Из.ливада       IV

6.694

   ПИ 097006

Козарнико

Из.ливада       IX

3.508

   ПИ 077001

Китка

Из.ливада       IX

4.714

  ПИ 055015

Крушите

ливада VI

3.645

  ПИ 055017

Крушите

ливада VI

3.624