Обяви »

СВЕТЛЯ

 

     

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ НОМЕР НА ИМОТ МЕСТНОСТ

ПЛОЩ/ДКА

пасище-мера IX ПИ   000006 неизвестна

4.344

пасище-мера IX ПИ   000021 неизвестна

1.110

пасище-мера IX ПИ   000035 неизвестна

2.130

пасище-мера IX ПИ   000036 неизвестна

3.006

пасище-мера IX ПИ   000037 неизвестна

0.919

пасище-мера IX ПИ   000040 неизвестна

3.306

пасище-мера IX ПИ   000041 неизвестна

1.966

пасище-мера IX ПИ   000042 неизвестна

3.056

пасище-мера IX ПИ   000043 неизвестна

0.572

пасище-мера IX ПИ   000085 неизвестна

0.618

пасище-мера IX ПИ   000087 неизвестна

8.970

пасище-мера IX ПИ   000100 неизвестна

1.595

пасище-мера IX ПИ   000147 неизвестна

1.892

пасище-мера IX ПИ   000148 неизвестна

1.203

пасище-мера IX ПИ   000364 неизвестна

4.811

пасище-мера IX ПИ   000400 неизвестна

3.607

пасище-мера IX ПИ   000419 неизвестна

4.586

ливада   V ПИ   019006 градините

0.205

ливада   V ПИ   019009 градините

0.049

ливада   V ПИ   019013 градините

0.144

ливада   V ПИ   019020 градините

7.945

ливада   V ПИ   019028 ленище

0.297

ливада   V ПИ   019034 панджиница

0.232

ливада   V ПИ   019037 панджиница

2.063

ливада   V ПИ   019038 панджиница

0.293

ливада   V ПИ   019043 панджиница

0.761

ливада   V ПИ   019045 панджиница

0.361

ливада   V ПИ   019048 цигански гроб

3.252

пасище-мера V ПИ   019050 цигански гроб

4.052

ливада   V ПИ   019051 локмите

2.141

ливада   V ПИ   019052 локмите

2.378

ливада   V ПИ   019054 локмите

0.964

ливада   V ПИ   019055 локмите

1.443

ливада   V ПИ   019057 йовиноио

2.115

ливада   V ПИ   019060 йовиноио

1.201

пасище-мера V ПИ   019062 грънчарска махала

14.758

ливада   V ПИ   019063 йовиноио

1.463

ливада   V ПИ   019067 локмите

61.138

ливада   V ПИ   019071 локмите

4.686

ливада   V ПИ   019073 локмите

21.345

ливада   V ПИ   019075 грънчарска махала

10.527

ливада   V ПИ   019077 грънчарска махала

10.387

ливада   V ПИ   019080 локмите

2.810

ливада   V ПИ   019081 грънчарска махала

2.451

ливада   V ПИ   019083 грънчарска махала

3.444

ливада   V ПИ   019084 локмите

1.126

ливада   V ПИ   019085 локмите

0.858

ливада   V ПИ   019086 локмите

0.502

ливада   X ПИ   019088 бърза

0.393

ливада   V ПИ   019094 зад селото

0.426

ливада   VI ПИ   019095 грънчарска махала

0.712

ливада   VI ПИ   019097 грънчарска махала

2.997

ливада   VI ПИ   019098 грънчарска махала

7.214

ливада   V ПИ   019100 грънчарска махала

15.325

ливада   V ПИ   019102 грънчарска махала

0.213

ливада   V ПИ   019104 грънчарска махала

5.443

ливада   V ПИ   019105 грънчарска махала

2.521

ливада   IV ПИ   021001 градище

6.977

ливада   IV ПИ   021002 джорджин чукар

5.862

пасище-мера V ПИ   021008 градище

1.633

ливада   V ПИ   021013 джорджин чукар

18.178

пасище-мера IV ПИ   021014 джорджин чукар

18.559

ливада   IV ПИ   021015 джорджин чукар

13.721

ливада   IV ПИ   021024 поята

0.457

ливада   IV ПИ   021025 поята

1.109

др.насаждения IV ПИ   021030 джорджин чукар

1.519

др.насаждения IV ПИ   021031 джорджин чукар

13.737

ливада   V ПИ   021032 джорджин чукар

2.953

др.насаждения V ПИ   021034 джорджин чукар

1.691

ливада   V ПИ   021039 зад селото

3.981

ливада   V ПИ   021046 селище

7.147

ливада   V ПИ   021054 селище

0.266

ливада   V ПИ   021059 селище

0.466

ливада   V ПИ   021063 селище

0.379

ливада   V ПИ   021066 джорджин чукар

2.362

пасище-мера IV ПИ   021071 джорджин чукар

4.652

пасище-мера IV ПИ   021075 джорджин чукар

2.686

ливада   IV ПИ   021076 джорджин чукар

22.029

пасище-мера IV ПИ   021079 джорджин чукар

2.256

ливада   IV ПИ   021080 джорджин чукар

10.011

ливада   IV ПИ   021082 дъбо

2.559

пасище-мера X ПИ   021083 джорджин чукар

15.007

ливада   IV ПИ   021084 джорджин чукар

8.379

ливада   V ПИ   021085 при глого

1.257

ливада   IV ПИ   021090 ковиля

0.580

ливада   IV ПИ   021091 джорджин чукар

4.717

ливада   V ПИ   021094 крива нива

1.177

ливада   V ПИ   021095 крива нива

6.112

ливада   V ПИ   021097 крива нива

11.611

ливада   V ПИ   021099 при ореха

4.761

пасище-мера IV ПИ   021101 джорджин чукар

4.626

ливада   V ПИ   021102 джорджин чукар

9.119

ливада   V ПИ   021104 джорджин чукар

5.663

ливада   IV ПИ   021107 джорджин чукар

5.214

ливада   V ПИ   021109 джорджин чукар

0.408

пасище-мера IV ПИ   021110 джорджин чукар

16.094

ливада   IV ПИ   021111 джорджин чукар

11.099

ливада   IV ПИ   021112 джорджин чукар

14.638

ливада   IX ПИ   021113 джорджин чукар

1.892

пасище-мера IV ПИ   021115 джорджин чукар

7.302

пасище-мера IV ПИ   021117 джорджин чукар

2.212

ливада   IV ПИ   021118 джорджин чукар

1.968

ливада   IV ПИ   021120 джорджин чукар

3.173

пасище-мера IV ПИ   021121 джорджин чукар

6.641

пасище-мера IV ПИ   021124 ковачкото

4.066

пасище-мера IV ПИ   021125 ковачкото

2.092

ливада   IV ПИ   021126 джорджин чукар

8.770

пасище-мера IV ПИ   021127 джорджин чукар

0.953

ливада   IV ПИ   021128 джорджин чукар

5.014

ливада   IV ПИ   021130 джорджин чукар

0.453

ливада   IV ПИ   021131 джорджин чукар

0.467

ливада   IV ПИ   021132 джорджин чукар

4.182

ливада   IV ПИ   021135 манастир

1.007

пасище-мера IX ПИ   021138 джорджин чукар

8.161

пасище-мера IX ПИ   021139 джорджин чукар

15.278

пасище-мера IX ПИ   021140 джорджин чукар

17.689

пасище-мера IX ПИ   021143 джорджин чукар

0.809

пасище-мера IX ПИ   021144 джорджин чукар

3.646

пасище-мера IX ПИ   021148 джорджин чукар

2.109

пасище-мера IX ПИ   021149 джорджин чукар

15.010

пасище-мера IX ПИ   021150 джорджин чукар

3.300

пасище-мера IX ПИ   021151 джорджин чукар

57.872

пасище-мера IX ПИ   021152 джорджин чукар

11.167

пасище-мера IX ПИ   021153 джорджин чукар

5.375

ливада   V ПИ   021155 джорджин чукар

1.930

ливада   V ПИ   021166 джорджин чукар

3.966

пасище-мера V ПИ   021168 джорджин чукар

2.733

ливада   IV ПИ   021172 джорджин чукар

27.623

ливада   IV ПИ   021175 бресто

2.581

ливада   IV ПИ   021176 поята

0.822

ливада   IV ПИ   021178 поята

0.609

др.насаждения V ПИ   021180 джорджин чукар

12.814

пасище-мера V ПИ   021183 джорджин чукар

0.502

ливада   V ПИ   021185 джорджин чукар

1.787

пасище-мера V ПИ   021187 джорджин чукар

1.803

др.насаждения V ПИ   021188 джорджин чукар

11.594

ливада   V ПИ   021192 джорджин чукар

2.491

ливада   V ПИ   021195 джорджин чукар

5.221

ливада   V ПИ   021198 джорджин чукар

2.164

ливада   V ПИ   021199 джорджин чукар

23.204

пасище-мера IX ПИ   022001 градище

2.928

пасище-мера V ПИ   022002 градище

16.543

пасище-мера IX ПИ   022004 градище

10.052

др.насаждения IX ПИ   022005 градище

4.171

ливада   IV ПИ   022008 градище

36.573

пасище-мера IX ПИ   022009 градище

5.125

пасище-мера IX ПИ   022010 градище

161.555

др.насаждения IX ПИ   022011 градище

1.653

др.насаждения IX ПИ   022012 градище

10.744

пасище-мера IX ПИ   022013 градище

213.251

ливада   V ПИ   022014 градище

9.315

пасище-мера IV ПИ   022015 градище

32.847

пасище-мера IV ПИ   022017 градище

5.546

др.насаждения IV ПИ   022018 градище

10.737

ливада   IX ПИ   022020 градище

27.104

пасище-мера IX ПИ   022022 градище

0.882

пасище-мера IX ПИ   022024 градище

4.585

пасище-мера IX ПИ   022025 градище

9.005

пасище-мера IX ПИ   022026 градище

6.133

пасище-мера IX ПИ   022027 градище

2.728

пасище-мера IX ПИ   022028 градище

85.029

пасище-мера IX ПИ   022029 градище

36.955

пасище-мера IX ПИ   022031 градище

5.017

пасище-мера IX ПИ   022032 градище

13.355

пасище-мера IX ПИ   022033 градище

9.050

пасище-мера IX ПИ   022034 градище

8.871

пасище-мера IX ПИ   022035 градище

75.748

ливада   V ПИ   023003 павловица

0.721

ливада   V ПИ   023007 павловица

0.035

ливада   V ПИ   023011 павловица

0.203

ливада   V ПИ   023018 павловица

0.169

ливада   V ПИ   023036 големите ниви

1.961

ливада   V ПИ   023039 павловица

0.301

др.насаждения V ПИ   023045 дъбрава

14.299

пасище-мера V ПИ   023046 дъбрава

3.854

ливада   V ПИ   023050 големите ниви

4.031

ливада   V ПИ   023051 големите ниви

1.885

ливада   V ПИ   023052 дъбрава

39.809

ливада   V ПИ   023053 стефанова бара

0.253

ливада   V ПИ   023054 стефанова бара

0.769

ливада   V ПИ   023055 стефанова бара

1.358

ливада   V ПИ   023056 стефанова бара

2.275

ливада   V ПИ   023057 павловица

40.722

ливада   V ПИ   023058 стефанова бара

1.662

др.насаждения V ПИ   023059 дъбрава

2.068

ливада   V ПИ   023062 стефанова бара

2.525

ливада   V ПИ   023063 бойкьовец

2.009

ливада   V ПИ   023064 стефанова бара

0.513

ливада   V ПИ   023065 стефанова бара

0.478

ливада   V ПИ   023066 стефанова бара

3.949

ливада   V ПИ   023067 стефанова бара

0.508

ливада   V ПИ   023068 лешите

0.859

др.насаждения V ПИ   023070 дъбрава

1.477

ливада   V ПИ   023071 стефанова бара

1.281

ливада   V ПИ   023077 големите ниви

9.842

пасище-мера IV ПИ   023086 дуб

11.607

ливада   V ПИ   023088 дъбрава

13.183

ливада   V ПИ   023090 павловица

0.884

ливада   V ПИ   023092 стефанова бара

0.328

ливада   V ПИ   023094 стефанова бара

0.329

ливада   V ПИ   023101 дъбрава

0.709

ливада   V ПИ   023103 дъбрава

1.579

ливада   V ПИ   023104 дъбрава

0.245

ливада   V ПИ   023106 дъбрава

6.749

пасище-мера IV ПИ   023107 дъбрава

47.010

пасище-мера IV ПИ   023109 дъбрава

0.582

ливада   V ПИ   023112 дъбрава

1.435

ливада   V ПИ   023117 дъбрава

13.468

ливада   V ПИ   023118 дъбрава

6.362

ливада   V ПИ   023125 дъбрава

4.719

ливада   V ПИ   023128 дъбрава

6.131

ливада   V ПИ   023134 дъбрава

27.109

ливада   V ПИ   023141 големите ниви

1.996

пасище-мера V ПИ   023142 дъбрава

1.801

ливада   V ПИ   023144 дъбрава

25.707

ливада   V ПИ   023146 дъбрава

3.410

ливада   V ПИ   023147 дъбрава

23.316

ливада   V ПИ   023149 дъбрава

1.916

ливада   V ПИ   023151 дъбрава

10.252

ливада   V ПИ   023155 дъбрава

1.522

ливада   V ПИ   023157 дъбрава

14.319

ливада   V ПИ   023163 дъбрава

42.855

пасище-мера V ПИ   024002 чифлика

2.431

ливада   V ПИ   024026 чифлика

5.224

ливада   X ПИ   025004 присое

36.337

ливада   X ПИ   025005 присое

13.388

др.насаждения X ПИ   025014 присое

3.774

пасище-мера X ПИ   025019 крушите

0.373

Пасище, мера   X ПИ  025028 Присое

90.000

Пасище, мера   X ПИ   025030 Присое

157.658

Пасище, мера   X ПИ   025031 Присое

163.147

Пасище, мера   X ПИ   025032 Присое

37.483

пасище-мера X ПИ   027001 череша

150.054

Др.изост.нива X ПИ   027003 череша

4.992

ливада   X ПИ   027008 череша

4.020

ливада   X ПИ   027013 крушите

1.056

ливада   X ПИ   027020 череша

7.334

ливада   X ПИ   027033 череша

0.127

ливада   X ПИ   027036 череша

0.517

ливада   X ПИ   027042 череша

0.431

ливада   X ПИ   027044 череша

0.282

Изп.ливада   X ПИ   027009 череша

0.583

Изп.ливада   X ПИ   027010 череша

0.668

Изп.ливада   X ПИ   027027 череша

3.431

Изп.ливада   X ПИ   027037 череша

9.293

Изп.ливада   X ПИ   027039 череша

2.013

Из.нива   X ПИ   027007 череша

5.570

Изп.ливада   X ПИ   027041 череша

13.260

Изп.ливада   X ПИ   027045 череша

1.714

Изп.ливада   X ПИ   027046 череша

11.093

Изп.ливада   X ПИ   028008 Петкова поята

1.714

Нива   X ПИ   026004 крушите

1.172

Изп.ливада   IX ПИ   030022 драмжика

5.177

ливада   X ПИ   027049 череша

0.086

пасище-мера X ПИ   028001 петкова поята

11.508

пасище-мера X ПИ   028002 петкова поята

20.058

ливада   X ПИ   028003 петкова поята

26.809

ливада   X ПИ   028004 петкова поята

0.348

др.насаждения X ПИ   028014 петкова поята

2.643

пасище-мера X ПИ   028015 петкова поята

52.321

пасище-мера X ПИ   028016 петкова поята

5.383

ливада   X ПИ   028018 петкова поята

1.234

ливада   X ПИ   028021 петкова поята

8.322

ливада   VI ПИ   029004 оджиница

0.301

др.насаждения VI ПИ   029033 оджиница

1.071

ливада   VI ПИ   029062 оджиница

1.244

пасище-мера VI ПИ   029075 оджиница

0.366

пасище-мера VI ПИ   029076 оджиница

0.833

ливада   VI ПИ   029088 оджиница

0.552

пасище-мера VI ПИ   029093 оджиница

2.660

ливада   VI ПИ   029099 оджиница

0.284

ливада   VI ПИ   029105 оджиница

0.611

ливада   VI ПИ   029107 оджиница

4.728

пасище-мера VI ПИ   029111 оджиница

7.037

ливада   IX ПИ   030001 драмджийска

28.931

ливада   IX ПИ   030002 драмджийска

3.453

ливада   IX ПИ   030005 драмджийска

12.979

пасище-мера X ПИ   030006 драмджийска

4.033

ливада   X ПИ   030008 драмджийска

4.215

пасище-мера IX ПИ   030009 драмджийска

9.424

пасище-мера X ПИ   030010 драмджийска

3.069

ливада   IX ПИ   030012 драмджийска

15.476

пасище-мера IX ПИ   030013 драмджийска

15.364

пасище-мера IX ПИ   030015 драмджийска

4.527

пасище-мера VI ПИ   030018 драмджийска

1.253

др.насаждения VI ПИ   030019 драмджийска

4.231

др.насаждения V ПИ   040036 дъбрава

11.411

др.насаждения V ПИ   040038 дъбрава

2.230

пасище-мера VI ПИ   029115 отжиница

1.619

използвана ливада V ПИ 023039 павловица

0.301

др.тр. насажд. V ПИ 023045 дъбрава

14.299

пасище-мера V ПИ 023046 дъбрава

3.854

използвана ливада V ПИ 023050 големите ниви

4.031

използвана ливада V ПИ 023168 павловица

13.989

използвана ливада V ПИ 023171 дъбрава

41.858

използвана ливада V ПИ 023173 дъбрава

0.121

използвана ливада V ПИ 023174 дъбрава

13.964

използвана ливада V ПИ 023176 дъбрава

11.339

използвана ливада V ПИ 023178 павловица

40.043

пасище-мера X ПИ 025027 присое

52.000

пасище-мера X ПИ 025028 присое

90.000

пасище-мера X ПИ 025029 присое

29.000

пасище-мера X ПИ 025030 присое

157.658

пасище-мера X ПИ 025031 присое

163.147

пасище-мера X ПИ 025032 присое

37.483

използвана ливада VI ПИ 029123 оджиница

0.316

използвана ливада VI ПИ 029125 оджиница

0.082

използвана ливада VI ПИ 029129 оджиница

4.648

Пасище,мера VI ПИ 029115 отжиница

1.619

използвана ливада X ПИ  027009 череша

0.583

използвана ливада X ПИ 027010 череша

0.668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ливада X ПИ   027041 Череша 13.258
ливада X ПИ   027044 Череша 0.282
ливада X ПИ  027027 Череша 3.431
ливада X ПИ   027037 Череша 9.292
ливада X ПИ   027039 Череша 2.012
ливада X ПИ   027045 Череша 1.714
ливада X ПИ   027046 Череша 11.091
ливада IX ПИ   030022 Драмжика 5.176
пасище X ПИ   025034 Присое 58.642
ливада V ПИ   019100 Грънчарска мах. 15.323
ливада V ПИ   019112 Локмите 9.682
ливада V ПИ   019114 Локмите 25.164
пасище X ПИ   025027 Присое 51.992
пасище X ПИ   025029 Присое 28.996