Обяви »

СЛАТИНО 
Начин на трайно ползване категория Номер на имот местност

Площ/дка

пасище-мера IX ПИ   000009 шумнати рид

9.363

пасище-мера IX ПИ   030001 мала тумба

11.329

пасище-мера IX ПИ   030002 магараница

689.094

пасище-мера IX ПИ   030004 буково усое

3.578

пасище-мера IX ПИ   030005 буково усое

8.278

др.насаждения IX ПИ   030006 буково усое

33.660

пасище-мера IX ПИ   030007 буково усое

154.631

пасище-мера IX ПИ   030008 търнова падина

1.884

пасище-мера IX ПИ   030010 при бресто

216.320

др.насаждения IX ПИ   030011 магараница

5.230

пасище-мера IX ПИ   030012 буково усое

15.890

пасище-мера IX ПИ   030013 буково усое

140.947

пасище-мера IX ПИ   030014 магараница

1.419

др.насаждения IX ПИ   030016 магараница

4.674

др.насаждения IX ПИ   030017 магараница

6.413

др.насаждения IX ПИ   030018 магараница

4.264

пасище-мера IX ПИ   030020 градище

672.371

др.насаждения IX ПИ   030021 градище

6.481

пасище-мера IX ПИ   030022 магараница

3.728

др.насаждения IX ПИ   030023 градище

8.868

пасище-мера IX ПИ   030024 градище

55.499

пасище-мера IX ПИ   030026 градище

0.860

пасище-мера IX ПИ   030031 градище

1.925

ливада IX ПИ   030032 мицерино

0.800

пасище-мера IX ПИ   030033 мицерино

25.378

пасище-мера IX ПИ   030034 магараница

4.624

пасище-мера IX ПИ   030035 магараница

2.525

пасище-мера IX ПИ   030036 магараница

0.702

ливада IX ПИ   031010 при гувното

1.052

ливада IX ПИ   031012 при гувното

0.739

ливада IX ПИ   031014 ливадите

0.661

ливада IX ПИ   031019 ливадите

0.801

пасище-мера IX ПИ   031021 мицерино

202.958

ливада IX ПИ   031024 тесна падина

1.149

ливада IX ПИ   031026 тесна падина

1.608

ливада IX ПИ   031031 ливадите

9.542

ливада IX ПИ   031035 ливадите

1.098

ливада IX ПИ   031038 ливадите

0.718

пасище-мера IX ПИ   031040 костуринци

1.142

ливада IX ПИ   031041 ливадите

1.433

ливада IX ПИ   031044 костуринци

8.921

ливада IX ПИ   031047 при гувното

53.276

ливада IX ПИ   032003 костуринци

90.631

др.насаждения IX ПИ   032006 костуринци

14.488

ливада IX ПИ   032011 костуринци

8.590

ливада IX ПИ   032013 костуринци

26.739

ливада IX ПИ   032016 никлевица

4.509

ливада IX ПИ   032021 никлевица

3.445

ливада IX ПИ   032022 никлевица

4.196

ливада IX ПИ   032024 никлевица

0.760

пасище-мера IX ПИ   032027 вървище

68.393

др.насаждения IX ПИ   032029 костуринци

0.540

пасище-мера IX ПИ   033007 прълеко

41.000

др.насаждения IX ПИ   033008 прълеко

1.274

пасище-мера IX ПИ   033009 прълеко

116.888

пасище-мера IX ПИ   033012 при бресто

4.071

ливада IX ПИ   033013 при бресто

12.456

пасище-мера IX ПИ   033023 оборището

7.588

ливада IX ПИ   033025 при бресто

1.106

ливада IX ПИ   033030 мала слатина

0.553

др.насаждения IX ПИ   033031 при бресто

2.444

пасище-мера IX ПИ   033033 дворище

31.569

ливада IX ПИ   033037 при бресто

138.176

пасище-мера X ПИ   033038 при бресто

9.558

пасище-мера IX ПИ   034001 еленица

388.489

ливада IX ПИ   034010 равнище

6.669

ливада IX ПИ   034015 равнище

1.879

тр.насаждения IX ПИ   034016 падина

1.510

тр.насаждения IX ПИ   034017 падина

0.703

тр.насаждения IX ПИ   034023 еленица

2.497

ливада IX ПИ   034029 равнище

0.930

ливада IX ПИ   034030 равнище

7.163

ливада IX ПИ   034033 неизвестна

45.609

др.насаждения IX ПИ   034039 здравковица

1.693

пасище-мера IX ПИ   034043 търнова падина

10.560

пасище-мера IX ПИ   035004 при гувното

3.304

пасище-мера IX ПИ   035005 разцепена круша

1.546

пасище-мера IX ПИ   035008 падина

0.403

ливада IX ПИ   035010 разцепена круша

0.522

ливада IX ПИ   035011 разцепена круша

3.101

ливада IX ПИ   035016 разцепена круша

1.390

пасище-мера IX ПИ   035017 разцепена круша

0.334

др.насаждения IX ПИ   035022 разцепена круша

1.133

пасище-мера IX ПИ   035023 разцепена круша

6.049

ливада IX ПИ   035051 при кладенеца

0.440

пасище-мера IX ПИ   036001 разцепена круша

5.321

ливада IX ПИ   036004 при бресто

5.532

ливада IV ПИ   036011 равнище

3.036

ливада IV ПИ   036012 равнище

4.415

ливада IX ПИ   036018 герено

1.172

ливада IX ПИ   036026 при оресите

0.352

ливада IX ПИ   036027 ленището

1.457

ливада IX ПИ   036032 ленището

0.138

ливада IX ПИ   036034 ленището

0.123

ливада IX ПИ   036037 при кладенеца

0.399

ливада IX ПИ   036038 при кладенеца

0.303

ливада IX ПИ   036044 герено

0.971

ливада IX ПИ   036049 неизвестна

1.636

пасище-мера IX ПИ   037005 абазева махала

19.721

ливада IX ПИ  037007 неизвестна

9.720

пасище-мера IX ПИ   037010 ливадите

1.583

пасище-мера IX ПИ   037011 абазева махала

11.323

др.насаждения IX ПИ   037012 абазева махала

1.497

др.насаждения IX ПИ   037013 абазева махала

5.165

ливада IX ПИ   037015 абазева махала

1.057

др.насаждения IX ПИ   037016 неизвестна

6.640

ливада IX ПИ   037017 неизвестна

5.085

ливада IX ПИ   037018 поятище

0.727

пасище-мера IX ПИ   037019 неизвестна

3.397

ливада IV ПИ   037020 абазева махала

15.020

др.насаждения IV ПИ   037021 абазева махала

2.670

=пасище-мера IX ПИ   037025 абазев дол

2.017

др.насаждения IX ПИ   037026 ливадите

3.158

пасище-мера X ПИ   044020 широка падина

0.481

пасище-мера IX ПИ   036055 Крънчов дол

24.875

ливада IX ПИ 036044 Герено

0.303

ливада IX ПИ 036020 Осоето

0.413

Пасище, мера IV ПИ  037024 Абазев дол

11.519