Обяви »

С. Чепино      

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ КАТЕГОРИЯ МЕСТНОСТ НОМЕР НА ИМОТ

ДЕКАРИ

пасище-мера VII чепино ПИ   000010

117.596

ливада VI чепино ПИ   000012

3.624

ливада VI бранище ПИ   000013

13.641

ливада VIII кошаревица ПИ   000015

15.257

ливада VI Чепино ПИ   000019

2.308

храсти VIII чепино ПИ   000024

5.413

храсти VII Чепино ПИ   000026

17.599

пасище-мера VII Чепино ПИ   000029

8.736

храсти VII Чепино ПИ   000031

5.624

ливада VI Чепино ПИ   000033

1.350

храсти VII Чепино ПИ   000034

15.111

храсти IX Чепино ПИ   000042

25.026

пасище-мера IX Чепино ПИ   000043

154.774

пасище-мера IX Чепино ПИ   000044

6.477

пасище-мера IX Чепино ПИ   000046

13.990

храсти IX Чепино ПИ   000049

3.705

пасище-мера VII Чепино ПИ   000053

69.537

Пасище, мера IX чепино  ПИ 000058

557.210

пасище-мера VII Чепино ПИ   000063

26.460

пасище-мера VIII Чепино ПИ   000070

4.138

пасище-мера VII Чепино ПИ   000076

30.586

пасище-мера VII Чепино ПИ   000083

2.505

ливада VII Чепино ПИ   000087

3.317

ливада VII Чепино ПИ   000088

3.516

пасище-мера VII Чепино ПИ   000091

28.969

ливада VI Чепино ПИ   000098

2.569

ливада VI Чепино ПИ   000099

7.628

пасище-мера VII Чепино ПИ   000118

2.077

пасище-мера VII Чепино ПИ   000123

70.971

пасище-мера VII Чепино ПИ   000125

66.862

пасище-мера IX Чепино ПИ   000131

44.143

пасище-мера IX Чепино ПИ   000134

22.804

пасище-мера IX Чепино ПИ   000140

17.115

пасище-мера IX чепино ПИ   000141

150.493

ливада IX чепино ПИ   000143

9.556

пасище-мера IX чепино ПИ   000144

4.270

храсти IX чепино ПИ   000145

50.026

ливада VI падината ПИ   003321

0.656

ливада VI падината ПИ   003325

1.677

ливада VII чепино ПИ   003326

2.303

ливада VI чепино ПИ   003328

18.489

ливада VII цървенище ПИ   004352

5.759

ливада VII цървенище ПИ   004355

1.877

ливада VII цървенище ПИ   004357

1.357

ливада VII цървенище ПИ   004358

1.005

ливада VII цървенище ПИ   004361

1.550

ливада VII шоркина мах. ПИ   005385

0.649

ливада VII шоркина мах. ПИ   005394

0.401

ливада VII шоркина мах. ПИ   005395

0.738

пасище-мера IX чепино ПИ   005428

0.192

ливада VII поятата ПИ   006450

0.749

ливада VII поятата ПИ   006454

4..637

ливада VII поятата ПИ   006462

5.664

ливада VII поятище ПИ   013640

2.792

пасище-мера VII поятище ПИ   013648

3.118

ливада VII поятище ПИ   013658

13.317

ливада VI кошаревица ПИ   014675

0.552

пасище-мера VIII кошаревица ПИ   015703

2.844

пасище-мера VIII кошаревица ПИ   015708

1.362

ливада VIII реката ПИ   016767

0.451

ливада VIII реката ПИ   016768

2.830

пасище-мера VII бачище ПИ   018780

22.475

пасище-мера VII бачище ПИ   018797

1.155

ливада VII бачище ПИ   018803

0.576

пасище-мера VII бачище ПИ   018811

10.001

ливада VII бачище ПИ   018813

4.290

ливада VII селото ПИ   019830

0.962

ливада VII селото ПИ   019831

0.366

ливада VII селото ПИ   019836

3.253

ливада VII селото ПИ   019860

0.942

ливада VII селото ПИ   019866

0.552

ливада VII шилегарник ПИ   020882

1.261

ливада VII заграня ПИ   021915

2.020

ливада VII дъб ПИ   022950

3.497

ливада VIII бойкиовец ПИ   023972

1.791

пасище-мера VIII бойкиовец ПИ   023974

0.996

ливада VIII бойкиовец ПИ   023976

1.010

ливада VIII завоя ПИ   024980

0.357

ливада VIII завоя ПИ   024998

6.321

ливада VIII завоя ПИ   024999

0.461

ливада VIII завоя ПИ   025063

1.333

ливада VIII завоя ПИ   025065

1.336

ливада VIII Чепино ПИ   026001

2.873

ливада VIII Чепино ПИ   026003

1.642

ливада IX Чепино ПИ   136001

116.336

пасище-мера IX Чепино ПИ   000128

72.050

Из.тр. насажд. IX Чепино ПИ   000047

115.285

 

Пасище с храсти IX Чепино ПИ  000074

278.529

Пасище с храсти IX Чепино ПИ   000079

57.624

Из.ливада IX Чепино ПИ  136004

36,695

Из.ливада IX Чепино ПИ  136006

26,693

Пасище IX Чепино ПИ   000004

12,862

       

ливада VI Кошаревица ПИ  014708

2.453

ливада VI Кошаревица ПИ  014703

0.162

ливада VI Кошаревица ПИ  014701

1.351

ливада VI Кошаревица ПИ  014700

0.582

ливада VI Кошаревица ПИ  014688

1.326

ливада VI Кошаревица ПИ  014672

15.681

ливада VIII Чепино ПИ  15.64

13.893

пасище VIII Чепино ПИ  14.66

10.689

Из.ливада VI Бранище ПИ  3.67

2.988

пасище VII Чепино ПИ  5.92

12.555

Из.ливада VIII Кошаревица ПИ   3.36

11.780

пасище VII Чепино ПИ   3.37

20.158

пасище VII Чепино ПИ   3.40

18.383