Обяви » Обявление относно проект за Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2022-2-112-2 (2) (1)