Актуална тема » Съобщение за консултации за определяне съставите на СИК – община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ_консултации_СИК