Актуална тема » Заповед за определяне местата за поставяне на избирателни списъци

Заповед за определяне на места за поставяне на избирателни списъци