Актуална тема » ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

fspkmf_14-22-00-000