Актуална тема » ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (За публикуване на интернет страницата на общината) за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)

fsppr_14-22-00-000