Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изискванията на Закона за нормативните актове Ви предоставям проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Ковачевци, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – мандат 2011 – 2015 г.

В 14 дневен срок от датата на обявлението може да изразите Вашите писмени предложения и становища по проекта на Правилника в деловодството на Община Ковачевци. Крайният срок за приемане на становища и предложения по предложения Правилник е до 12.01.2012 г.

Венцислав Тодоров

Председател на Общински съвет Ковачевци

28.12.2011 г.

pravilnik_Kovachevci_2011-2015